Tworzenie i ocenianie testów w Formularzach Google

W Formularzach Google możesz tworzyć, wysyłać i oceniać testy. W przypadku poniższych typów pytań punkty są przyznawane automatycznie, jeśli wybrano poprawną odpowiedź:

 • Jednokrotny wybór
 • Wielokrotny wybór
 • Menu
 • Krótka odpowiedź

Tworzenie nowego testu i klucza odpowiedzi

Tworzenie nowego testu

Możesz rozpocząć od pustego formularza lub skorzystać z utworzonego wcześniej.

 1. Wejdź na forms.google.com.
 2. Kliknij Nowy formularz Dodaj.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 4. Kliknij Testy.
 5. Kliknij Zrób z tego test.
 6. Kliknij Zapisz.
Tworzenie klucza odpowiedzi

Wartości punktowe można przypisać do dowolnego typu pytania, z wyjątkiem siatki jednokrotnego wyboru.

 1. Aby dodać pytanie, kliknij Dodaj pytanie Dodaj.
 2. Wypełnij pola z pytaniem i odpowiedziami.
 3. W lewym dolnym rogu kliknij Klucz odpowiedzi.
 4. Wskaż poprawne odpowiedzi.
 5. W prawym górnym rogu pytania wybierz jego wartość punktową.

Aby zmodyfikować pytanie lub odpowiedzi, kliknij Edytuj pytanie.

Dodawanie objaśnień do odpowiedzi

Do odpowiedzi możesz dodawać linki, filmy oraz strony internetowe, aby przedstawić dodatkowe objaśnienia. Użytkownicy zobaczą Twój komentarz dopiero po zakończeniu testu.

 1. Kliknij pytanie.
 2. Kliknij Klucz odpowiedzi.
 3. Kliknij Dodaj komentarz do odpowiedzi.
 4. Wpisz komentarz i kliknij Zapisz.
Wybieranie informacji dostępnych po przesłaniu testu

Możesz wybrać, co użytkownicy zobaczą podczas udzielania odpowiedzi i po ich przesłaniu:

 • pytania z nieprawidłowymi odpowiedziami,
 • poprawne odpowiedzi,
 • wartości punktowe.

Aby zmienić opcje:

 1. Otwórz test w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Testy.
 4. W sekcji „Użytkownik może zobaczyć” zaznacz pola odpowiednich opcji.

Ocenianie odpowiedzi udzielonych w teście

Możesz wyświetlić automatyczne podsumowania wszystkich udzielonych odpowiedzi, w tym:

 • pytania z największą liczbą nieprawidłowych odpowiedzi;
 • wykresy przedstawiające prawidłowe odpowiedzi;
 • średnią, medianę i zakres wyników.
Wyświetlanie podsumowania wyników testu
 1. Otwórz test w Formularzach Google.
 2. U góry strony kliknij Odpowiedzi.
 3. Kliknij Podsumowanie.
  • Aby wyświetlić poszczególne odpowiedzi, kliknij Pojedynczo.
Ocenianie poszczególnych odpowiedzi

Jeśli zbierasz adresy e-mail, możesz przyznawać punkty i dodawać komentarze do poszczególnych odpowiedzi, aby je potem wysłać. Gdy ocenisz odpowiedź, musisz zapisać zmiany.

 1. Otwórz test w Formularzach Google.
 2. U góry strony kliknij Odpowiedzi.
 3. Kliknij Pojedynczo.
 4. Aby przechodzić między odpowiedziami, klikaj Poprzednia odpowiedź Wstecz i Następna odpowiedź Dalej.
 5. Znajdź pytanie, które chcesz ocenić.
  • W prawym górnym rogu pytania wpisz liczbę punktów.
  • Pod odpowiedzią kliknij Dodaj własną opinię.
 6. Wpisz komentarz i kliknij Zapisz.
 7. Aby zapisać zmiany, kliknij Zapisz.
 8. Gdy ocenisz odpowiedzi, możesz wysłać e-maila z wynikami do użytkowników.
Ocenianie kolejnych pytań

Możesz jednocześnie oceniać wiele odpowiedzi na to samo pytanie (oprócz siatki jednokrotnego wyboru).

 1. Otwórz test w Formularzach Google.
 2. U góry strony kliknij Odpowiedzi.
 3. W sekcji „Odpowiedzi” kliknij Pytanie.
 4. Aby przyznać punkty za grupę odpowiedzi:
  • Pełna liczba punktów: kliknij Oznacz jako prawidłowe Oznacz jako prawidłowe
  • Niepełna liczba punktów: wpisz, ile punktów chcesz przyznać
  • Brak punktów: kliknij Oznacz jako nieprawidłowe Oznacz jako nieprawidłowe
 5. Aby dodać opinię na temat pytania, kliknij Dodaj opinię.
 6. Aby przechodzić między pytaniami, klikaj Poprzednie Wstecz i Następne Dalej.
 7. Gdy skończysz oceniać, na dole kliknij Zapisz.
Wysyłanie wyników e-mailem

Jeśli zbierasz adresy e-mail w formularzu, możesz przechowywać wyniki do czasu ich udostępnienia.

Krok 1. Zbieranie adresów e-mail

 1. Otwórz test w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. W sekcji „Ogólne” kliknij Zbieraj adresy e-mail.

Krok 2. Określanie, kiedy mają być publikowane oceny

 1. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij Testy.
 3. Wybierz opcję:
  • Natychmiast po przesłaniu każdego formularza: wybierz tę opcję, aby użytkownicy od razu otrzymywali wyniki.
  • Później – po ręcznym sprawdzeniu: wybierz tę opcję, jeśli chcesz później wysłać użytkownikom wyniki e-mailem.

Krok 3. Wysyłanie wyników e-mailem

Wyniki możesz wysłać e-mailem z sekcji „Odpowiedzi” na dwa sposoby.

Z karty „Podsumowanie”

 1. Kliknij Podsumowanie.
 2. Przewiń widok w dół, aż zobaczysz „Wyniki”.
 3. Kliknij Opublikuj wyniki.
 4. Zaznacz pola przy osobach, do których chcesz wysłać e-maila.
 5. Kliknij Wyślij e-maile i opublikuj wyniki.

Z karty „Pojedynczo”

 1. Kliknij Pojedynczo.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij wynik.
 3. Zaznacz pola przy osobach, do których chcesz wysłać e-maila.
 4. Kliknij Wyślij e-maile i opublikuj wyniki.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?