Toetsen maken en beoordelen met Google Formulieren

Met Google Formulieren kun je toetsen maken, verzenden en beoordelen. Bij sommige soorten vragen worden meteen punten toegekend als het juiste antwoord wordt gegeven:

 • Meerkeuze
 • Selectievakjes
 • Dropdownmenu
 • Kort antwoord

Een nieuwe toets en antwoordsleutel maken

Een nieuwe toets maken

Je kunt met een leeg formulier beginnen of met een formulier dat je zelf hebt gestart.

 1. Ga naar forms.google.com.
 2. Klik op 'Nieuw formulier' Toevoegen.
 3. Klik rechtsboven op 'Instellingen' Instellingen.
 4. Klik op Toetsen.
 5. Klik op Hiervan een toets maken.
 6. Klik op Opslaan.
Een antwoordsleutel maken

Je kunt aan elke vraagsoort puntwaarden toekennen, behalve aan rastervragen.

 1. Klik op 'Vraag toevoegen' Toevoegen om een vraag toe te voegen.
 2. Vul je vraag en de antwoorden in.
 3. Klik linksonder op Antwoordsleutel.
 4. Kies het antwoord of de antwoorden die juist zijn.
 5. Kies rechtsboven hoeveel punten de vraag waard is.

Als je de vraag of de antwoordmogelijkheden wilt bewerken, klik je op Vraag bewerken.

Uitleg aan antwoorden toevoegen

Je kunt links, video's of websites aan de antwoorden toevoegen om meer uitleg te geven. Mensen zien je feedback pas nadat ze de toets hebben voltooid.

 1. Klik op een vraag.
 2. Klik op Antwoordsleutel.
 3. Klik op Feedback voor antwoord toevoegen.
 4. Geef feedback en klik vervolgens op Opslaan.
Kies wat mensen zien nadat ze hun antwoorden hebben ingediend.

Je kunt kiezen wat mensen kunnen zien tijdens en na het verzenden van hun antwoorden:

 • Fout beantwoorde vragen
 • Goede antwoorden
 • Punten

Opties wijzigen:

 1. Open een toets in Google Formulieren.
 2. Klik rechtsboven op 'Instellingen' Instellingen.
 3. Klik op Toetsen.
 4. Vink bij 'De respondent kan het volgende zien' de selectievakjes aan naast de opties die je wilt gebruiken.

Antwoorden op de toets beoordelen

Je kunt automatische overzichten van alle antwoorden op een toets bekijken, waaronder:

 • Veelvuldig fout beantwoorde vragen
 • Diagrammen waarin de goede antwoorden zijn gemarkeerd
 • Het gemiddelde, de mediaan en het bereik van de score
Overzicht van de resultaten van de toets bekijken.
 1. Open een toets in Google Formulieren.
 2. Klik bovenaan op Reacties.
 3. Klik op Overzicht.
  • Als je individuele reacties wilt bekijken, klik je op Individueel.
Individuele reacties beoordelen

Als je e-mailadressen verzamelt, kun je punten toewijzen en feedback op individuele reacties geven en deze later verzenden. Vergeet niet je wijzigingen op te slaan nadat je een reactie hebt beoordeeld.

 1. Open een toets in Google Formulieren.
 2. Klik bovenaan op Reacties.
 3. Klik op Individueel.
 4. Als je tussen de reacties wilt navigeren, klik je op Vorige Vorige of Volgende Volgende.
 5. Ga naar de vraag die je wilt beoordelen.
  • Geef rechtsboven op hoeveel punten het antwoord waard is.
  • Klik onder het antwoord op Individuele feedback toevoegen.
 6. Vul je feedback in en klik op Opslaan.
 7. Klik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan.
 8. Stuur mensen hun score via e-mail als je klaar bent.
Beoordelen per vraag

Je kunt alle antwoorden per vraag beoordelen voor alle vragen, behalve voor rastervragen.

 1. Open een toets in Google Formulieren.
 2. Klik bovenaan op Reacties.
 3. Klik onder Reacties op Vraag.
 4. Punten toekennen voor een groep antwoorden:
  • Volledige punten: klik op 'Markeren als juist' Markeren als juist
  • Gedeeltelijke punten: typ het aantal punten dat je wilt toekennen
  • Geen punten: klik op 'Markeren als onjuist' Markeren als onjuist
 5. Als je feedback wilt toevoegen voor een vraag, klik je op Feedback toevoegen.
 6. Als je tussen vragen wilt navigeren, klik je op Vorige Vorige of Volgende Volgende.
 7. Als je klaar bent met de beoordeling, klik je onderaan op Opslaan.
Resultaten via e-mail verzenden

Als je het e-mailadres verzamelt via je formulier, kun je de resultaten bewaren totdat je klaar bent om ze te delen.

Stap 1. E-mailadressen verzamelen

 1. Open een toets in Google Formulieren.
 2. Klik rechtsboven op Instellingen Instellingen.
 3. Klik onder Algemeen op E-mailadres verzamelen.

Stap 2. Kiezen wanneer je cijfers wilt vrijgeven

 1. Klik rechtsboven op Instellingen Instellingen.
 2. Klik op Toetsen.
 3. Kies een optie:
  • Onmiddellijk na elke verzending: kies deze optie als je wilt dat mensen meteen hun resultaten krijgen.
  • Later, na handmatige beoordeling: kies deze optie als je de resultaten later naar mensen wilt verzenden.

Stap 3: Resultaten e-mailen

Er zijn twee manieren om e-mailscores naar respondenten te verzenden vanuit het gedeelte Reacties.

Vanaf het tabblad Overzicht

 1. Klik op Overzicht.
 2. Scrol omlaag naar Scores.
 3. Klik op Scores vrijgeven.
 4. Vink de selectievakjes aan naast de mensen die je een e-mail wilt sturen.
 5. Klik op E-mails verzenden en vrijgeven.

Vanaf het tabblad Individueel

 1. Klik op Individueel.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Score vrijgeven.
 3. Vink de selectievakjes aan naast de mensen die je een e-mail wilt sturen.
 4. Klik op E-mails verzenden en vrijgeven.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?