איך יוצרים בחנים ונותנים עליהם ציונים ב-Google Forms?

משתמשים ב-Google Forms יכולים ליצור בחנים, לשלוח אותם ולתת עליהם ציונים – והכול מתוך הפלטפורמה.

יצירה של בוחן ומפתח תשובות חדש

 1. ב-Google Forms, לוחצים על סמל הפלוס פלוס.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות.
 3. לוחצים על בחנים ולאחר מכן הגדרה כבוחן.
 4. אופציונלי: כדי לאסוף את כתובות האימייל של המשיבים, לוחצים על כללי ולאחר מכן איסוף כתובות אימייל.
 5. לוחצים על שמירה.
יצירה של מפתח תשובות, קביעת הניקוד על שאלות והוספה של משוב אוטומטי

אפשר ליצור מפתח תשובות לסוגים מסוימים של שאלות:

יצירה של מפתח תשובות

 1. כדי להוסיף שאלה, לוחצים על סמל הוספת השאלה הוספת שאלה.
 2. מנסחים את השאלה ואת התשובות האפשריות.
 3. בפינה הימנית התחתונה של שדה השאלה, לוחצים על מפתח תשובות.
 4. בוחרים את התשובה או את התשובות הנכונות.
 5. בפינה השמאלית העליונה של שדה השאלה, מציינים את הניקוד שרוצים לתת על השאלה.
 6. אופציונלי: אם רוצים להוסיף לתשובה הסבר כתוב או סרטון הסבר מ-YouTube, לוחצים על הוספת משוב לתשובה.
 7. אופציונלי: כדי לערוך את השאלה או את אפשרויות התשובה, לוחצים על עריכת השאלה.

הערה: אפשר לקבוע ניקוד ולהוסיף משוב לכל סוגי השאלות.

בחירה מה יוצג למשתמשים במהלך הבוחן ואחריו

אתם יכולים להגדיר בטופס אם המשיבים יוכלו לראות במהלך הבוחן על אילו שאלות הם ענו נכון ועל אילו הם לא ענו נכון וכמה נקודות הם מקבלים על כל שאלה.

 1. פותחים בוחן ב-Google Forms.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות.
 3. לוחצים על בחנים.
 4. בקטע "המשיבים יכולים לראות", מסמנים את התיבות שמוצגות לצד האפשרויות שרוצים להפעיל.
שליחת בוחן לאנשים שלא שייכים לרשת של מקום העבודה או של המוסד הלימודי

אם רוצים לשלוח את הטופס למשתמש שכתובת האימייל שלו לא משויכת לדומיין של מקום העבודה או של המוסד הלימודי:

 1. נכנסים לבוחן ולוחצים על סמל ההגדרות הגדרות.
 2. לוחצים על כללי.
 3. בקטע "דרישת כניסה", מבטלים את הסימון של האפשרות הגבלה למשתמשים מהדומיין [your domain].

כך שולחים בחנים למשתמשים אחרים.

בדיקת בחנים

יוצגו לכם דוחות מסכמים עם נתוני כל התגובות שהתקבלו לבוחן, כולל:

 • שאלות שהרבה מהמשיבים ענו עליהן לא נכון
 • תרשימים עם סימון התשובות הנכונות
 • ממוצע, חציון וטווח של הציונים

מתן ציון לתשובות ספציפיות

אם הגדרתם איסוף של כתובות אימייל, תוכלו לקבוע כמה נקודות אתם רוצים לתת על תגובות ספציפיות ולהוסיף משוב לתגובות, אם תרצו. אחרי שנותנים ציון על כל תגובה, צריך לשמור את השינויים.

 1. פותחים בוחן ב-Google Forms.
 2. לוחצים על תגובות בראש הדף.
 3. לוחצים על תגובה ספציפית.
 4. כדי לעבור בין התגובות לשאלות ספציפיות, לוחצים על 'הקודם' הקודם או על 'הבא' הבא.
 5. מאתרים את השאלה שרוצים לתת לה ניקוד.
  • בפינה השמאלית העליונה של שדה השאלה, מזינים את הניקוד שרוצים לתת עליה.
  • מתחת לתשובה, לוחצים על הוספת משוב.
 6. מזינים את המשוב ולוחצים על שמירה.
 7. כדי לשמור את כל השינויים, בתחתית הדף לוחצים על שמירה.
הצגת התוצאות של בחנים
 1. פותחים בוחן ב-Google Forms.
 2. לוחצים על תגובות בראש הדף.
 3. לוחצים על סיכום.
בדיקה של כל שאלה בנפרד
 1. פותחים בוחן ב-Google Forms.
 2. לוחצים על תגובות בראש הדף.
 3. בקטע "תגובות", לוחצים על שאלה.
 4. כדי לתת ניקוד על קבוצה של תשובות:
  • ניקוד מלא: לוחצים על סמל הסימון כתשובה נכונה סימון כתשובות נכונות.
  • ניקוד חלקי: מזינים את מספר הנקודות שרוצים לתת.
  • ללא ניקוד: לוחצים על סמל הסימון כתשובה שגויה סימון כתשובות לא נכונות.
 5. כדי להוסיף לתשובה הסבר כתוב או סרטון הסבר מ-YouTube, לוחצים על הוספת משוב.
 6. כדי לעבור בין השאלות, בראש הדף לוחצים על 'הקודם' הקודם או על 'הבא' הבא.
 7. כשמסיימים לתת ניקוד על השאלות, לוחצים על שמירה בתחתית הדף.

שיתוף התוצאות

אם הגדרתם איסוף של כתובות אימייל בטופס, תוכלו לשלוח את התוצאות מייד או לבחור לשתף אותן בהמשך, כשתהיו מוכנים.

כברירת מחדל:

 • ציונים מפורסמים מיידית.
 • כתובות אימייל לא נאספות.

שינוי ההגדרה של פרסום הציונים

 1. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות.
 2. לוחצים על בחנים.
 3. בוחרים באפשרות מאוחר יותר, אחרי בדיקה ידנית.
 4. לוחצים על שמירה.

שליחת התוצאות באימייל אחרי בדיקה

 1. פותחים בוחן ב-Google Forms.
 2. בראש הדף לוחצים על תגובות ולאחר מכן תגובה ספציפית.
 3. בפינה השמאלית העליונה של תגובה שמשויכת לכתובת אימייל, לוחצים על פרסום הציון.
 4. מסמנים את התיבות שמוצגות לצד שמות המשתמשים שלהם רוצים לשלוח אימייל.
 5. לוחצים על שליחת ציונים באימייל.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?