Dodawanie i usuwanie kolumn w dokumencie

W Dokumentach Google można wstawiać kolumny do dokumentu lub je z niego usuwać.

Umieszczanie tekstu w kolumnach

 1. Otwórz dokument w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz tekst, który chcesz umieścić w kolumnach.
 3. Kliknij Formatuj a potem Kolumny.
 4. Wybierz liczbę kolumn.

Zmiana formatowania kolumn

 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić.
 2. Kliknij Formatuj a potem Kolumny.
 3. Kliknij Więcej opcji.
 4. Wprowadź zmiany i kliknij Zastosuj.

Usuwanie podziału na kolumny

 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić.
 2. Kliknij Formatuj a potem Kolumny a potem 1 kolumna Kolumnowy.

Dodawanie podziału kolumny

Podział kolumny powoduje, że znajdujący się po nim tekst jest umieszczany na początku kolejnej kolumny (podobnie do podziału strony).

 1. Otwórz dokument w Dokumentach Google.
 2. Kliknij miejsce w kolumnie, gdzie chcesz wstawić podział.
 3. Kliknij Wstaw a potem Podział kolumny.

Jeśli opcja podziału kolumny jest niedostępna, umieść tekst w co najmniej dwóch kolumnach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?