MINIFS

Bir hücre aralığında bir dizi ölçüte göre filtrelenen minimum değeri döndürür.

BigQuery için MINIFS

Filtrelenmiş bir veri sütununda, ek veri sütunlarına uygulanan bir dizi ölçüte göre filtrelenen minimum değeri döndürür.

Örnek Kullanım

MINIFS(tablo_adı!ücret, tablo_adı!meyveler, ”Elma”, tablo_adı!stok, ”<30”)

Söz Dizimi

MINIFS(sütun, ölçüt_sütunu1, ölçüt1, ölçüt_sütunu2, ölçüt2)

 • sütun: Minimum değerin belirleneceği veri sütunu.
 • ölçüt_sütunu1: "ölçüt1"i değerlendirmek için kullanılacak veri sütunu.
 • ölçüt1: "ölçüt_sütunu1"e uygulanacak kalıp veya test. "DOĞRU" sonucunu veren her bir hücre, filtrelenen gruba dahil edilir.
 • ölçüt_sütunu2: Ek ölçütlerin değerlendirileceği ek veri sütunları. Filtrelenen grup, her bir ölçüt-sütun çifti tarafından oluşturulan grupların kesişimi olur.
 • ölçüt2: "ölçüt_sütunu2"ye uygulanacak kalıp veya test.

Örnek Kullanım

MINIFS(A1:A3; B1:B3; 1; C1:C3; "A")

MINIFS(D4:E5; F4:G5; ">5"; F6:G7; "<10")

Söz Dizimi

MINIFS(aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2; …])

 • aralık - Minimumun belirleneceği hücre aralığı.

 • ölçüt_aralığı1 - ölçüt1'i değerlendirmek için kullanılacak hücre aralığı.

 • ölçüt1: ölçüt_aralığı1'e uygulanacak kalıp veya test.

 • ölçüt_aralığı2; ölçüt2; ...: İsteğe bağlıdır. Ek aralıklar ve ilişkili ölçütleri. Filtreleme işleminin bunların kesişmesine neden olacağını unutmayın.

Notlar

 • Ölçütlerden hiçbiri karşılanmazsa MINIFS işlevi, 0 değerini döndürür.
 • aralık ve tüm ölçüt aralıkları aynı boyutta olmalıdır. Aynı boyutta olmamaları halinde MINIFS işlevi, #DEĞER hatasını döndürür.

İlgili Konular

MAXIFS:

Bir hücre aralığında bir dizi ölçüte göre filtrelenen maksimum değeri döndürür.

 

ÇOKETOPLA: Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralığın toplamını döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

Örnek

  A B C
1 Kimlik Puan Bölüm
2 123 30 B
3 102 28 A
4 157 29 A
5 189 19 B
6      
7 Çözüm Formül
8 102 = MINIFS(A2:A5; B2:B5; ">25"; C2:C5; "A")
9 123 = MINIFS(A2:A5; B2:B5; ">25"; C2:C5; "B")
10 123 = MINIFS(A2:A5, B2:B5, "<35", C2:C5, “B”)
11 0 = MINIFS(A2:A5; B2:B5; ">35"; C2:C5; "B")
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü