MINIFS

Bir hücre aralığında bir dizi ölçüte göre filtrelenen minimum değeri döndürür.

Örnek Kullanım

MINIFS(A1:A3; B1:B3; 1; C1:C3; "A")

MINIFS(D4:E5; F4:G5; ">5"; F6:G7; "<10")

Söz Dizimi

MINIFS(aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2; …])

  • aralık - Minimumun belirleneceği hücre aralığı.

  • ölçüt_aralığı1 - ölçüt1'i değerlendirmek için kullanılacak hücre aralığı.

  • ölçüt1 - ölçüt_aralığı1'e uygulanacak kalıp veya test.

  • ölçüt_aralığı2; ölçüt2; ... - [İSTEĞE BAĞLI] - Ek aralıklar ve ilişkili ölçütleri. Filtreleme işleminin bunların kesişmesine neden olacağını unutmayın.

Notlar

  • Hiçbir ölçüt karşılanmazsa MINIFS işlevi 0 sonucunu döndürür.
  • aralık ve tüm ölçüt aralıkları aynı boyutta olmalıdır. Aynı boyutta olmamaları halinde MINIFS işlevi #DEĞER hatası döndürür.

İlgili Konular

MAXIFS:

Bir hücre aralığında bir dizi ölçüte göre filtrelenen maksimum değeri döndürür.

ÇOKETOPLA: Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralığın toplamını döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

Örnek

  A B C
1 Kimlik Puan Bölüm
2 123 30 B
3 102 28 A
4 157 29 A
5 189 19 B
6      
7 Çözüm Formül
8 102 = MINIFS(A2:A5; B2:B5; ">25"; C2:C5; "A")
9 123 = MINIFS(A2:A5; B2:B5; ">25"; C2:C5; "B")
10 123 = MINIFS(A2:A5; B2:B5; ">35"; C2:C5; "B")
11 0 = MINIFS(A2:A5; B2:B5; ">35"; C2:C5; "B")
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?