MINIFS

Palauttaa pienimmän arvon soluvälillä suodatettuna ehtojoukon perusteella.

MINIFS (BigQuery)

Palauttaa pienimmän arvon datasarakkeesta, joka on suodatettu lisädatasarakkeissa käytetyn ehtojoukon perusteella.

Esimerkkikäyttö

MINIFS(taulukon_nimi!hinta; taulukon_nimi!hedelmät; "Omena"; taulukon_nimi!varasto; "<30")

Syntaksi

MINIFS(sarake; ehtosarake1; ehto1, ehtosarake2; ehto2)

 • sarake: Datasarake, josta määritetään pienin arvo.
 • ehtosarake1: Datasarake, jonka perusteella ehto1-argumentti arvioidaan.
 • ehto1: Ehtosarake1-argumenttiin sovellettava malli tai testi. Jokainen solu, joka palauttaa arvon "TOSI", sisällytetään suodatettuun joukkoon.
 • ehtosarake2: Lisädatasarakkeet, joiden perusteella lisäehtoja arvioidaan. Suodatettu joukko on kunkin ehto-sarakeparin tuottamien joukkojen leikkauspiste.
 • ehto2: Ehtosarake2-argumenttiin sovellettava malli tai testi.

Esimerkkikäyttö

MINIFS(A1:A3, B1:B3, 1, C1:C3, “A”)

MINIFS(D4:E5, F4:G5, “>5”, F6:G7, “<10”)

Syntaksi

MINIFS(alue, välin1_ehdot, ehto1, [välin2_ehdot, ehto2, …])

 • alue - Solualue, jonka perusteella määritetään vähimmäisarvo.

 • välin1_ehdot - Solualue, jonka perusteella määritetään ehto1.

 • ehto1välin1_ehdot-argumenttiin sovellettava malli tai testi.

 • välin2_ehdot, ehto2, ... – Valinnainen: Lisäalueet ja niihin liittyvät ehdot. Huomaa, että suodatuksen tuloksena on näiden leikkauspiste.

Huomautuksia

 • MINIFS palauttaa arvon 0, jos yksikään ehdoista ei täyty.
 • alueen ja kaikkien ehtojen tulee olla samankokoiset. Jos ne eivät ole samankokoisia, MINIFS palauttaa #VALUE-virheilmoituksen.

Katso myös

MAXIFS:

Palauttaa ehtojoukon perusteella suodatetun soluvälin suurimman arvon.

 

SUMMA.JOS.JOUKKO: Palauttaa useiden ehtojen perusteella määritettävän välin summan.

MIN: Palauttaa numeerisen datajoukon pienimmän arvon.

Esimerkki

  A B C
1 Tunnus Lopputulos Kohta
2 123 30 B
3 102 28 A
4 157 29 A
5 189 19 B
6      
7 Ratkaisu Kaava
8 102 = MINIFS(A2:A5, B2:B5, ">25", C2:C5, “A”)
9 123 = MINIFS(A2:A5, B2:B5, ">25", C2:C5, “B”)
10 123 = MINIFS(A2:A5, B2:B5, "<35", C2:C5, “B”)
11 0 = MINIFS(A2:A5, B2:B5, ">35", C2:C5, “B”)
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko