GAMA.DAĞ

İki parametreli sürekli olasılık dağılımı olan gama dağılımını hesaplar.

Örnek Kullanım

GAMA.DAĞ(4,79; 1,234; 7; TRUE)

GAMA.DAĞ(A1; B1; C1; FALSE)

Söz Dizimi

GAMA.DAĞ(x; alfa; beta; kümülatif)

 • x - Gama olasılık dağılımı işlevinin girdisi. İşlev hesaplanırken kullanılacak değer.

 • alfa - Gama dağılımının şekli.

 • beta - Dağılımın ölçeği.

 • kümülatif - İşlevin biçimini belirleyen mantıksal değer.

  • TRUE (DOĞRU) ise: GAMA.DAĞ, sol kuyruklu kümülatif dağılım işlevini döndürür.

  • FALSE (YANLIŞ) ise: GAMA.DAĞ, olasılık yoğunluğu işlevini döndürür.

Notlar

 • x, alfa ve beta sayı olmalıdır.

 • alfa ve beta sıfırdan büyük olmalıdır.

 • alfa 1'den küçük veya ona eşitse ve kümülatif FALSE (YANLIŞ) ise x sıfırdan büyük olmalı, aksi takdirde x sıfırdan büyük veya ona eşit olmalıdır.

 • GAMA.DAĞ, GAMADAĞ ile eş anlamlıdır.

 • Ki-kare dağılımı, gama dağılımının özel bir durumudur. Tam sayı n > 0 için GAMA.DAĞ(x; n/2; 2; kümülatif), KİKARE.DAĞ(x; n; kümülatif) ile eş anlamlıdır.

İlgili Konular

KİKARE.DAĞ: Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sol kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

GAMADAĞ: İki parametreli sürekli olasılık dağılımı olan gama dağılımını hesaplar.

Örnek

alfa = 3,14 ve beta = 2 ile x = 5'te gama dağılımının olasılık yoğunluğu işlevini değerlendirin.

  A B C D
1 x alfa beta çözüm
2 5 3,14 2 0,1276550316
4 5 3,14 2 =GAMA.DAĞ(5; 3,14; 2; FALSE)
5 5 3,14 2 =GAMA.DAĞ(A2; B2; C2; FALSE)
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?