GAMA.DAĞ

İki parametreli sürekli olasılık dağılımı olan gama dağılımını hesaplar.

Örnek Kullanım

GAMA.DAĞ(4,79; 1,234; 7; TRUE)

GAMA.DAĞ(A1; B1; C1; FALSE)

Söz Dizimi

GAMA.DAĞ(x; alfa; beta; kümülatif)

 • x - Gama olasılık dağılımı işlevinin girdisi. İşlev hesaplanırken kullanılacak değer.

 • alfa - Gama dağılımının şekli.

 • beta - Dağılımın ölçeği.

 • kümülatif - İşlevin biçimini belirleyen mantıksal değer.

  • TRUE (DOĞRU) ise: GAMA.DAĞ, sol kuyruklu kümülatif dağılım işlevini döndürür.

  • FALSE (YANLIŞ) ise: GAMA.DAĞ, olasılık yoğunluğu işlevini döndürür.

Notlar

 • x, alfa ve beta sayı olmalıdır.

 • alfa ve beta sıfırdan büyük olmalıdır.

 • alfa 1'den küçük veya ona eşitse ve kümülatif FALSE (YANLIŞ) ise x sıfırdan büyük olmalı, aksi takdirde x sıfırdan büyük veya ona eşit olmalıdır.

 • GAMA.DAĞ, GAMADAĞ ile eş anlamlıdır.

 • Ki-kare dağılımı, gama dağılımının özel bir durumudur. Tam sayı n > 0 için GAMA.DAĞ(x; n/2; 2; kümülatif), KİKARE.DAĞ(x; n; kümülatif) ile eş anlamlıdır.

İlgili Konular

KİKARE.DAĞ: Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sol kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

GAMADAĞ: İki parametreli sürekli olasılık dağılımı olan gama dağılımını hesaplar.

Örnek

alfa = 3,14 ve beta = 2 ile x = 5'te gama dağılımının olasılık yoğunluğu işlevini değerlendirin.

  A B C D
1 x alfa beta çözüm
2 5 3,14 2 0,1276550316
4 5 3,14 2 =GAMA.DAĞ(5; 3,14; 2; FALSE)
5 5 3,14 2 =GAMA.DAĞ(A2; B2; C2; FALSE)
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü