GAMMA.JAKAUMA (GAMMA.DIST)

GAMMA.JAKAUMA-funktio laskee gammajakauman, joka on kahden parametrin jatkuva todennäköisyysjakauma.

Esimerkkikäyttö

GAMMA.JAKAUMA(4,79; 1,234; 7; TOSI)

GAMMA.JAKAUMA(A1; B1; C1; EPÄTOSI)

Syntaksi

GAMMA.JAKAUMA(x; alpha; beta; kumulatiivinen)

 • x: Todennäköisyyden gammajakaumafunktion syötetty arvo. Arvo, jonka jakauma lasketaan.

 • alpha: Jakauman ensimmäinen parametri.

 • beta: Jakauman toinen parametri.

 • kumulatiivinen: Looginen arvo, joka määrää funktion muodon.

  • Jos TOSI: GAMMA.JAKAUMA palauttaa vasemmalle suuntautuvan kertymäfunktion.

  • Jos EPÄTOSI: GAMMA.JAKAUMA palauttaa tiheysfunktion.

Huomautuksia

 • x-, alpha- ja beta-arvojen on oltava numeerisia.

 • alpha- ja beta-arvojen on oltava suurempia kuin nolla.

 • Jos alpha-arvo on pienempi kuin tai yhtä suuri kuin 1 ja jos kumulatiivinen on EPÄTOSI, x-arvon on oltava suurempi kuin nolla; muussa tapauksessa x-arvon on oltava suurempi kuin tai yhtä suuri kuin nolla.

 • GAMMA.JAKAUMA vastaa funktiota GAMMAJAKAUMA.

 • 𝑥²-jakauma on gammajakauman erityistapaus. Kokonaisluvulla n > 0 GAMMA.JAKAUMA(x; n/2; 2; kumulatiivinen) vastaa funktiota CHINELIÖ.JAKAUMA(x; n; kumulatiivinen).

Katso myös

CHINELIÖ.JAKAUMA (CHISQ.DIST): Laskee vasemmalle suuntautuvan khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteeseja testattaessa.

GAMMAJAKAUMA (GAMMADIST): Laskee gammajakauman, joka on kahden parametrin jatkuva todennäköisyysjakauma.

Esimerkki

Arvioi gammajakauman tiheysfunktio, kun x = 5, alpha = 3,14 ja beta = 2.

  A B C D
1 x alfa beta ratkaisu
2 5 3,14 2 0,1276550316
4 5 3,14 2 =GAMMA.JAKAUMA(5; 3,14; 2; EPÄTOSI)
5 5 3,14 2 =GAMMA.JAKAUMA(A2; B2; C2; EPÄTOSI)
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?