MAXIFS

Palauttaa ehtojoukon perusteella suodatetun soluvälin suurimman arvon.

Esimerkkikäyttö

MAXIFS(A1:A3, B1:B3, 1, C1:C3, “A”)

MAXIFS(D4:E5, F4:G5, “>5”, F6:G7, “<10”)

Syntaksi

MAXIFS(alue, välin1_ehdot, ehto1, [välin2_ehdot, ehto2, …])

  • väli ‒ Soluväli, josta enimmäisarvo määritetään.

  • välin1_ehdot ‒ Soluväli, jonka perusteella määritetään ehto1.

  • ehto1 – välin_ehdot-argumenttiin sovellettava malli tai testi.

  • välin2_ehdot, ehto2, … Valinnainen: Lisävälit ja niihin liittyvät ehdot. Huomaa, että suodatuksen tuloksena on näiden leikkauspiste.

Huomioitavaa

  • MAXIFS palauttaa arvon 0, jos yksikään ehdoista ei täyty.
  • alueen ja kaikkien ehtojen tulee olla samankokoiset. Jos ne eivät ole samankokoisia, MAXIFS palauttaa #VALUE-virheilmoituksen.

Katso myös

MINIFS:

Palauttaa pienimmän arvon soluvälillä suodatettuna ehtojoukon perusteella.

 

SUMMA.JOS.JOUKKO (SUMIFS): Palauttaa useiden ehtojen perusteella määritettävän välin summan.

IFS:

Arvioi useita ehtoja ja palauttaa arvon, joka vastaa ensimmäistä todellista ehtoa.

 

Esimerkki

  A B C
1 Tunnus Lopputulos Kohta
2 123 30 B
3 102 28 A
4 157 29 A
5 189 19 B
6      
7 Ratkaisu Kaava
8 157 = MAXIFS(A2:A5, B2:B5, ">25", C2:C5, “A”)
9 123 = MAXIFS(A2:A5, B2:B5, ">25", C2:C5, “B”)
10 189 = MAXIFS(A2:A5, B2:B5, "<35", C2:C5, “B”)
11 0 = MAXIFS(A2:A5, B2:B5, ">35", C2:C5, “B”)

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?