Google Dokümanlar ya da Slaytlar'a grafik, tablo veya slayt bağlama

Google Dokümanlar veya Google Slaytlar'a grafik, tablo ya da slayt eklediğinizde bunları mevcut dosyalara bağlayabilirsiniz. Google E-Tablolar'a bağlanmayan tabloları nasıl ekleyeceğinizi ve düzenleyeceğinizi öğrenin.

Önemli:

 • Dokümanınıza veya sununuza erişebilen kullanıcılar, orijinal grafikleri, tabloları ya da slaytları içeren dosyaya erişimleri olmasa bile bunlara bağlı tüm grafikleri, tabloları veya slaytları görüntüleyebilir.
 • Bağlı nesneler güncellendiğinde, orijinal dosyadaki nesnelerde yapılan tüm değişiklikler yeni dosyada yapılan değişiklikleri geçersiz kılar. Bağlı nesnelerin nasıl güncelleneceğini öğrenin.
  • İpucu: Yeni tablonuzdaki bağlı grafikte, tabloda veya slaytta yaptığınız düzenlemeler orijinal dosyaya kopyalanmaz.
 • Aynı bağlı nesneyi birden fazla dokümana veya sunuya bağlayabilirsiniz.

Dokümana veya sunuya yeni grafik ekleme

 1. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar veya Google Slaytlar'da bir dokümanı ya da sunuyu açın.
 2. Ekle ve sonra Grafik'i tıklayın.
 3. Eklemek istediğiniz grafik türünü tıklayın.

Yeni bir grafik eklediğinizde:

Tablo, grafik ve slayt yerleştirme

Dosyalarda grafikleri, tabloları ve slaytları güncel tutmak için:

 • Google Dokümanlar ve Slaytlar'a tablo ve grafik yerleştirebilirsiniz.
 • Bir Google Slaytlar sunusundaki slaytları farklı bir sunuya yerleştirebilirsiniz.
 • Google Slaytlar'daki slaytları Google Dokümanlar'a yerleştirebilirsiniz.
Google E-Tablolar'dan grafik ekleme
 1. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar veya Google Slaytlar'da bir dokümanı ya da sunuyu açın.
 2. Ekle ve sonra Grafik ve sonra E-Tablolardan'ı tıklayın.
 3. Eklemek istediğiniz grafiği içeren e-tabloyu ve ardından Seç'i tıklayın.
 4. Eklemek istediğiniz grafiği tıklayın.
  • Grafiğin e-tabloya bağlı olmasını istemiyorsanız "E-tabloya bağla" onay kutusunun işaretini kaldırın.
 5. İçe Aktar'ı tıklayın.
Google E-Tablolar'dan tablo ekleme

İpucu: 400'den fazla hücre içeren tablolar, dokümanınıza bağlantısız olarak yapıştırılır. Önceden bağlı bir tabloyu 400 hücreyi aşacak şekilde genişletemezsiniz.

 1. Bilgisayarınızda Google Chrome veya Firefox'ta Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Dokümanlar veya Slaytlar'a yerleştirmek istediğiniz hücreleri seçin.
 3. Üstteki Düzenle ve sonra Kopyala'yı tıklayın.
 4. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar veya Google Slaytlar'da bir dokümanı ya da sunuyu açın.
 5. Tablonuzu yerleştirmek istediğiniz yeri ve sonra da Düzenle ve sonra Yapıştır'ı tıklayın.
 6. "E-tabloya bağla" veya "Bağlantısız yapıştır"ı seçin ve Yapıştır'ı tıklayın.

 

Başka bir sunudan slayt ekleme
 1. Bilgisayarınızda Google Slaytlar'da bir sunuyu açın.
 2. Yerleştirmek istediğiniz slaytları seçin.
 3. Üstte, Düzenle ve sonra Kopyala'yı tıklayın.
 4. Google Slaytlar'da bu slaytları eklemek istediğiniz farklı bir sunuyu açın.
 5. Solda, bunları eklemek istediğiniz slaytı tıklayın.
 6. Üstte, Düzenle ve sonra Yapıştır'ı tıklayın.
 7. Slaytları bağla'yı tıklayın.
Dokümana slayt ekleme
 1. Bilgisayarınızda Google Slaytlar'da bir sunuyu açın.
 2. Solda, eklemek istediğiniz slaytı tıklayın.
 3. Üstte, Düzenle ve sonra Kopyala'yı tıklayın.
 4. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 5. Slaytı eklemek istediğiniz yeri tıklayın.
 6. Üstte, Düzenle ve sonra Yapıştır'ı tıklayın.
 7. Bir seçenek belirleyip Yapıştır'ı tıklayın.

Bir grafiği, tabloyu veya slaytı düzenleme, güncelleme ya da bağlantısını kaldırma

Bir grafiği, tabloyu veya slaytı düzenleme

Bir grafiği, tabloyu veya slaytı açma ve düzenleme

 1. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar veya Google Slaytlar'da bir dokümanı ya da sunuyu açın.
 2. Bir grafiği veya tabloyu tıklayarak seçin.
 3. Grafik veya tablonun sağ üst köşesindeki Bağlantı seçenekleri Aşağı ok ve sonra Açık kaynak'ı tıklayın.
 4. Artık orijinal dosyayı değiştirebilirsiniz.

Bir tablodaki hücre aralığını değiştirme

İpucu: Dokümanınızda, bağlı bir tabloyu 400 hücreden fazla genişletemezsiniz.

 1. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar veya Google Slaytlar'da bir dokümanı ya da sunuyu açın.
 2. Bir tabloyu tıklayarak seçin.
 3. Bağlantı seçenekleri simgesi Aşağı ok ve sonra Aralığı değiştir'i tıklayın.
 4. İstediğiniz aralığı yazın ve ardından Tamam'ı tıklayın.
 
Bir doküman veya sunudaki grafikleri, tabloları ya da slaytları güncelleme

Grafik veya tablonuzdaki verileri güncelleme

 1. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar veya Google Slaytlar'da bir dokümanı ya da sunuyu açın.
 2. Grafiğin, tablonun veya slaytın sağ üst köşesindeki Güncelle'yi tıklayın.

Verileri birden fazla grafikte veya tabloda güncelleme

 1. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar veya Google Slaytlar'da bir dokümanı ya da sunuyu açın.
 2. Üstte, Araçlar ardından Bağlı nesneler'i tıklayın. Sağda bir kenar çubuğu açılır.
 3. Altta, Tümünü güncelle'yi tıklayın.
Not: Nesneleri tek tek güncellemek için, ilgili nesnenin yanındaki Güncelle'yi tıklayın.

"Güncelle" veya "Tümünü güncelle"yi görmüyorsanız:

 • Grafikleriniz, tablolarınız veya slaytlarınız bağlı olmayabilir.
 • Grafikleriniz, tablolarınız veya slaytlarınız zaten güncellenmiş olabilir.

Tablonuzu, e-tablonuzla eşleşecek şekilde biçimlendirme

 1. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar veya Google Slaytlar'da bir dokümanı ya da sunuyu açın.
 2. Bir tabloyu tıklayarak seçin.
 3. Grafiğin veya tablonun sağ üst köşesindeki Bağlantı seçenekleri Aşağı ok ve sonra E-tablo verileri ve biçimlendirmeyi eşleştir'i tıklayın.
Grafik, tablo veya slaytlarınızın orijinal dosyayla olan bağlantısını kaldırma
 1. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar veya Google Slaytlar'da bir dokümanı ya da sunuyu açın.
 2. Bağlantısını kaldırmak istediğiniz grafiği, tabloyu veya slaytları seçin.
 3. Grafik veya tablonun sağ üst köşesindeki Bağlantı seçenekleri Aşağı ok ve sonra Bağlantıyı kaldır'ı Bağlantıyı kaldır tıklayın.
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
8271892229103133510
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
35