ลิงก์แผนภูมิ ตาราง หรือสไลด์เข้ากับ Google เอกสารหรือสไลด์

เมื่อแทรกแผนภูมิ ตาราง หรือสไลด์ใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์ คุณจะลิงก์รายการเหล่านั้นกับไฟล์ที่มีอยู่แล้วได้

ดูวิธีเพิ่มและแก้ไขตารางที่ไม่ได้ลิงก์กับ Google ชีต

เพิ่มแผนภูมิใหม่ในเอกสารหรืองานนำเสนอ

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแทรก จากนั้น แผนภูมิ
 3. คลิกประเภทแผนภูมิที่ต้องการเพิ่ม

เมื่อคุณเพิ่มแผนภูมิใหม่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้

ฝังตาราง แผนภูมิ และสไลด์

หากต้องการให้ข้อมูลของแผนภูมิ ตาราง และสไลด์ในไฟล์ต่างๆ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณจะฝังรายการต่อไปนี้ได้

 • ตารางและแผนภูมิใน Google เอกสารและสไลด์
 • สไลด์จากงานนำเสนออื่นๆ ของ Google สไลด์
 • สไลด์จาก Google สไลด์ใน Google เอกสาร
เพิ่มแผนภูมิจาก Google ชีต
 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแทรก จากนั้น แผนภูมิ จากนั้น จากชีต
 3. คลิกสเปรดชีตที่มีแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกเลือก
 4. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม
  • หากไม่ต้องการให้แผนภูมิลิงก์กับสเปรดชีต ให้ยกเลิกการเลือก "ลิงก์กับสเปรดชีต"
 5. คลิกนำเข้า
เพิ่มตารางจาก Google ชีต
 1. เปิดแผ่นงานใน Google ชีตใน Google Chrome หรือ Firefox ในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกเซลล์ที่ต้องการเพิ่มในเอกสารหรือสไลด์
 3. คลิกแก้ไข จากนั้น คัดลอกที่ด้านบน
 4. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 5. คลิกตำแหน่งที่ต้องการวางตาราง แล้วคลิกแก้ไข จากนั้น วาง
 6. เลือก "ลิงก์ไปยังสเปรดชีต" หรือ "ยกเลิกการลิงก์การวางแล้ว" แล้วคลิกวาง
แทรกสไลด์จากงานนำเสนออื่น
 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกสไลด์ที่ต้องการฝัง
 3. คลิกแก้ไข จากนั้น คัดลอกที่ด้านบน
 4. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการแทรกสไลด์เหล่านี้ใน Google สไลด์
 5. คลิกสไลด์ที่ต้องการแทรกทางด้านซ้าย
 6. คลิกแก้ไข จากนั้น วางที่ด้านบน
 7. คลิกลิงก์สไลด์
เพิ่มสไลด์ในเอกสาร
 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกสไลด์ที่ต้องการเพิ่มทางด้านซ้าย
 3. คลิกแก้ไข จากนั้น คัดลอกที่ด้านบน
 4. เปิดเอกสารใน Google เอกสารในคอมพิวเตอร์
 5. คลิกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มสไลด์
 6. คลิกแก้ไข จากนั้น วางที่ด้านบน
 7. เลือกตัวเลือกแล้วคลิกวาง

แก้ไข อัปเดต หรือยกเลิกการลิงก์แผนภูมิ ตาราง หรือสไลด์

แก้ไขแผนภูมิ ตาราง หรือสไลด์

เปิดและแก้ไขแผนภูมิ ตาราง หรือสไลด์

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเลือกแผนภูมิหรือตาราง
 3. คลิกตัวเลือกลิงก์ ลูกศรลง จากนั้น โอเพนซอร์ส ที่มุมด้านขวาบนของแผนภูมิหรือตาราง
 4. ตอนนี้คุณก็เปลี่ยนแปลงไฟล์ต้นฉบับได้แล้ว

เปลี่ยนช่วงของเซลล์ในตาราง

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพื่อเลือกตาราง
 3. คลิกตัวเลือกลิงก์ ลูกศรลง จากนั้น เปลี่ยนช่วง
 4. พิมพ์ช่วงที่ต้องการ แล้วคลิกตกลง
อัปเดตแผนภูมิ ตาราง หรือสไลด์ในเอกสารหรืองานนำเสนอ

อัปเดตข้อมูลในแผนภูมิหรือตาราง

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกอัปเดตที่มุมบนขวาของแผนภูมิหรือสไลด์

อัปเดตข้อมูลในแผนภูมิหรือตารางหลายรายการ

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเครื่องมือ จากนั้น วัตถุที่ลิงก์ที่ด้านบน แถบด้านข้างจะเปิดขึ้นมาทางขวา
 3. คลิกอัปเดตทั้งหมดที่ด้านล่าง

หมายเหตุ: หากต้องการอัปเดตทีละรายการ ให้คลิกอัปเดตถัดจากวัตถุ

หากไม่เห็น "อัปเดต" หรือ "อัปเดตทั้งหมด" อาจเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้

 • อาจไม่ได้ลิงก์แผนภูมิ ตาราง หรือสไลด์ไว้
 • อาจมีการอัปเดตแผนภูมิ ตาราง หรือสไลด์แล้ว

จัดรูปแบบตารางให้ตรงกับสเปรดชีต

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพื่อเลือกตาราง
 3. คลิกตัวเลือกลิงก์ ลูกศรลง จากนั้น ปรับให้ตรงกับข้อมูลและการจัดรูปแบบของสเปรดชีต ที่มุมบนขวาของแผนภูมิหรือตาราง
ยกเลิกการลิงก์แผนภูมิ ตาราง หรือสไลด์จากไฟล์ต้นฉบับ
 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกแผนภูมิ ตาราง หรือสไลด์ที่ต้องการยกเลิกการลิงก์
 3. คลิกตัวเลือกลิงก์ ลูกศรลง จากนั้น ยกเลิกการลิงก์ ยกเลิกการลิงก์ ที่มุมบนขวาของแผนภูมิหรือตาราง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร