Łączenie wykresów, tabel i slajdów z Dokumentami lub Prezentacjami Google

Wykresy, tabele i slajdy wstawiane w Dokumentach lub Prezentacjach Google możesz łączyć z istniejącymi plikami.

Dowiedz się, jak dodawać i edytować tabele, które nie są połączone z Arkuszami Google

Aby dodać wykres, tabelę lub slajd do dokumentu albo slajdu, otwórz docs.google.com lub slides.google.com na komputerze.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?