Łączenie wykresów, tabel i slajdów z Dokumentami lub Prezentacjami Google

Wykresy, tabele i slajdy wstawiane w Dokumentach lub Prezentacjach Google możesz łączyć z istniejącymi plikami.

Dowiedz się, jak dodawać i edytować tabele, które nie są połączone z Arkuszami Google

Dodawanie nowego wykresu do dokumentu lub prezentacji

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Wstaw a potem Wykres.
 3. Kliknij typ wykresu, który chcesz dodać.

Gdy dodasz nowy wykres:

Umieszczanie tabel, wykresów i slajdów

Aby wstawiać aktualne dane wykresów, tabel i slajdów w różnych plikach, możesz umieszczać:

 • tabele i wykresy w Dokumentach i Prezentacjach Google,
 • slajdy z jednej prezentacji w innych plikach w Prezentacjach Google.
 • slajdy z Prezentacji Google w Dokumentach Google.
Dodawanie wykresu z Arkuszy Google
 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Wstaw a potem Wykres a potem Z Arkuszy.
 3. Kliknij arkusz kalkulacyjny z wykresem, który chcesz dodać, a następnie kliknij Wybierz.
 4. Kliknij wykres, który chcesz dodać.
  • Jeśli nie chcesz, aby wykres był połączony z arkuszem kalkulacyjnym, odznacz pole „Link do arkusza kalkulacyjnego”.
 5. Kliknij Importuj.
Dodawanie tabeli z Arkuszy Google
 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google w przeglądarce Google Chrome lub Firefox.
 2. Zaznacz komórki, które chcesz umieścić w Dokumentach lub Prezentacjach.
 3. U góry kliknij Edycja a potem Kopiuj.
 4. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 5. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić tabelę, i kliknij Edycja a potem Wklej.
 6. Wybierz „Link do arkusza kalkulacyjnego” lub „Wklej bez połączenia” i kliknij Wklej.
Wstawianie slajdów z innej prezentacji
 1. Na komputerze otwórz plik w Prezentacjach Google.
 2. Wybierz slajdy, które chcesz umieścić.
 3. U góry kliknij Edycja a potem Kopiuj.
 4. W Prezentacjach Google otwórz inną prezentację, w której chcesz wstawić wybrane slajdy.
 5. Po lewej kliknij slajd znajdujący się w miejscu, w którym chcesz wstawić skopiowane slajdy.
 6. U góry kliknij Edycja a potem Wklej.
 7. Kliknij Połącz slajdy.
Dodawanie slajdu do dokumentu
 1. Na komputerze otwórz plik w Prezentacjach Google.
 2. Po lewej kliknij slajd, który chcesz dodać.
 3. U góry kliknij Edycja a potem Kopiuj.
 4. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 5. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać slajd.
 6. U góry kliknij Edycja a potem Wklej.
 7. Wybierz opcję i kliknij Wklej.

Edytowanie, aktualizowanie i odłączanie wykresu, tabeli lub slajdu

Edytowanie wykresu, tabeli lub slajdu

Otwieranie i edytowanie wykresu, tabeli lub slajdu

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Zaznacz wykres lub tabelę kliknięciem.
 3. W prawym górnym rogu wykresu lub tabeli kliknij Opcje połączenia Strzałka w dół a potem Otwórz źródło.
 4. Teraz możesz zmienić oryginalny plik.

Zmienianie zakresu komórek w tabeli

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij tabelę, aby ją zaznaczyć.
 3. Kliknij Opcje połączenia Strzałka w dół a potem Zmień zakres.
 4. Wpisz odpowiedni zakres i kliknij OK.
Aktualizowanie wykresów, tabel i slajdów w dokumencie lub prezentacji

Aktualizowanie danych na wykresie lub w tabeli

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. W prawym górnym rogu wykresu, tabeli lub slajdu kliknij Aktualizuj.

Aktualizowanie danych na wielu wykresach lub w wielu tabelach

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. U góry kliknij Narzędzia a potem Połączone obiekty. Po prawej otworzy się pasek boczny.
 3. Na dole kliknij Aktualizuj wszystko.

Uwaga: kliknij Aktualizuj obok określonych obiektów, aby zaktualizować je pojedynczo.

Jeśli nie widzisz opcji „Aktualizuj” lub „Aktualizuj wszystko”:

 • Twoje wykresy, tabele lub slajdy mogą nie być połączone.
 • Twoje wykresy, tabele i slajdy mogą być już zaktualizowane.

Formatowanie tabeli zgodnie z arkuszem kalkulacyjnym

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij tabelę, aby ją zaznaczyć.
 3. W prawym górnym rogu wykresu lub tabeli kliknij Opcje połączenia Strzałka w dół a potem Dopasuj dane i formatowanie arkusza kalkulacyjnego.
Odłączanie wykresu, tabeli lub slajdu od oryginalnego pliku
 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Wybierz wykres, tabelę lub slajd, które chcesz odłączyć.
 3. W prawym górnym rogu wykresu lub tabeli kliknij Opcje połączenia Strzałka w dół a potem Rozłącz Odłącz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?