Knytt diagrammer, tabeller eller lysbilder til Google Dokumenter eller Presentasjoner

Når du setter inn diagrammer, tabeller eller lysbilder i Google Dokumenter eller Google Presentasjoner, kan du knytte dem til eksisterende filer. Finn ut hvordan du legger til og redigerer tabeller som ikke er knyttet til Google Regneark

Viktig:

 • Personer med tilgang til dokumentet eller presentasjonen din får mulighet til å se alle tilknyttede diagrammer, tabeller eller lysbilder, selv om de ikke har tilgang til filen som inneholder de opprinnelige diagrammene, tabellene eller lysbildene.
 • Når de tilknyttede objektene oppdateres, blir endringene som er gjort i den nye filen overstyrt av eventuelle redigeringer av objektene i den opprinnelige filen. Finn ut hvordan du oppdaterer tilknyttede objekter.
  • Tips: Hvis du gjør endringer i det tilknyttede diagrammet, den tilknyttede tabellen eller det tilknyttede lysbildet i den nye filen, kopieres ikke endringene til den opprinnelige filen.
 • Du kan knytte det samme objektet til mange forskjellige dokumenter eller presentasjoner.

Legg til et nytt diagram i et dokument eller en presentasjon

 1. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Klikk på Sett inn etterfulgt av Diagram.
 3. Klikk på diagramtypen du vil legge til.

Når du legger til et nytt diagram:

Bygg inn tabeller, diagrammer og lysbilder

For å holde diagrammer, tabeller og lysbilder oppdatert i flere filer, kan du bygge inn

 • tabeller og diagrammer, i Google Dokumenter og Presentasjoner.
 • lysbilder fra én Google-presentasjon, i en annen.
 • lysbilder fra Google Presentasjoner, i Google Dokumenter.
Legg til et diagram fra Google Regneark
 1. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Klikk på Sett inn etterfulgt av Diagram etterfulgt av Fra Regneark.
 3. Klikk på regnearket med diagrammet du vil legge til, og klikk deretter på Velg.
 4. Klikk på diagrammet du vil legge til.
  • Hvis du ikke vil at diagrammet skal være knyttet sammen med regnearket, fjerner du avmerkingen for «Tilknytt regnearket».
 5. Klikk på Importér.
Legg til tabeller fra Google Regneark

Tips: Tabeller med mer enn 400 celler limes inn uten link, i dokumentet. Du kan ikke utvide en tidligere tilknyttet tabell til mer enn 400 celler.

 1. På datamaskinen din åpner du et ark i Google Regneark i Google Chrome eller Firefox.
 2. Velg cellene du vil legge til i Dokumenter eller Presentasjoner.
 3. Klikk på Rediger etterfulgt av Kopiér øverst.
 4. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Google Presentasjoner på en datamaskin.
 5. Klikk der du vil plassere tabellen, og klikk på Rediger etterfulgt av Lim inn.
 6. Velg «Tilknytt regnearket» eller «Lim inn uten link», og klikk deretter på Lim inn.

 

Sett inn lysbilder fra en annen presentasjon
 1. Åpne en presentasjon i Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Velg lysbildene du vil bygge inn.
 3. Klikk på Rediger etterfulgt av Kopiér øverst.
 4. Åpne en annen presentasjon i Google Presentasjoner der du vil sette inn disse lysbildene.
 5. Til venstre klikker du på lysbildet der du vil sette dem inn.
 6. Klikk på Rediger etterfulgt av Lim inn øverst.
 7. Klikk på Tilknytt lysbilder.
Legg til et lysbilde i et dokument
 1. Åpne en presentasjon i Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Til venstre klikker du på lysbildet du vil legge til.
 3. Klikk på Rediger etterfulgt av Kopiér øverst.
 4. Åpne et dokument i Google Dokumenter på en datamaskin.
 5. Klikk der du vil legge til lysbildet.
 6. Klikk på Rediger etterfulgt av Lim inn øverst.
 7. Velg et alternativ, og klikk deretter på Lim inn.

Rediger, oppdater eller fjern tilknytningen for et diagram, en tabell eller lysbilder

Rediger et diagram, en tabell eller et lysbilde

Åpne og rediger et diagram, en tabell eller et lysbilde

 1. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Klikk på et diagram eller en tabell for å velge objektet.
 3. Øverst til høyre i diagrammet eller tabellen klikker du på Linkalternativer Nedoverpil etterfulgt av Åpen kildekode.
 4. Nå kan du endre den opprinnelige filen.

Endre celleområdet i en tabell

Tips: Du kan ikke utvide en tilknyttet tabell til mer enn 400 celler, i dokumentet.

 1. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Klikk på en tabell for å velge den.
 3. Klikk på Linkalternativer Nedoverpil etterfulgt av Endre området.
 4. Skriv inn området du ønsker, og klikk deretter på OK.
 
Oppdater diagrammer, tabeller eller lysbilder i et dokument eller en presentasjon

Oppdater dataene i et diagram eller en tabell

 1. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Klikk på Oppdater øverst til høyre i diagrammet, tabellen eller lysbildet.

Oppdater dataene i flere diagrammer eller tabeller

 1. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Klikk på Verktøy og så Tilknyttede objekter øverst. Et sidefelt åpnes på høyre side.
 3. Nederst klikker du på Oppdater alle.
Tips: Klikk på Oppdater ved siden av bestemte objekter for å oppdatere dem hver for seg.

Hvis du ikke ser «Oppdater» eller «Oppdater alle»:

 • Diagrammene, tabellene eller lysbildene dine er kanskje ikke tilknyttet.
 • Diagrammene, tabellene eller lysbildene dine kan allerede være oppdaterte.

Formater tabellen slik at den samsvarer med regnearket

 1. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Klikk på en tabell for å velge den.
 3. Klikk på Linkalternativer Nedoverpil etterfulgt av Gjør lik dataene og formateringen i regnearket øverst til høyre i diagrammet eller tabellen.
Fjern tilknytningen mellom diagrammet, tabellen eller lysbildene og den opprinnelige filen
 1. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Velg diagrammet, tabellen eller lysbildene du vil fjerne tilknytningen for.
 3. Øverst til høyre i diagrammet eller tabellen klikker du på Linkalternativer Nedoverpil etterfulgt av Fjern tilknytning Fjern tilknytning .
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
12363759811319692698
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
35