Een diagram, tabel of dia aan Google Documenten of Presentaties koppelen

Je kunt diagrammen, tabellen of dia's die je invoegt in Google Documenten of Google Presentaties aan bestaande bestanden koppelen. Meer informatie over hoe je tabellen toevoegt en bewerkt die niet aan Google Spreadsheets worden gekoppeld

Belangrijk:

 • Mensen met toegang tot je document of presentatie kunnen alle gekoppelde diagrammen, tabellen of dia's bekijken, zelfs als ze geen toegang hebben tot het bestand met de oorspronkelijke diagrammen, tabellen of dia's.
 • Wanneer gekoppelde objecten worden geüpdatet, worden wijzigingen die zijn aangebracht in het nieuwe bestand overschreven door bewerkingen die zijn uitgevoerd op de objecten in het oorspronkelijke bestand. Meer informatie over hoe je gekoppelde objecten kunt updaten
  • Tip: Wijzigingen die je aanbrengt in gekoppelde diagrammen, tabellen of dia's in het nieuwe bestand, worden niet naar het oorspronkelijke bestand gekopieerd.
 • Je kunt hetzelfde gekoppelde object aan veel verschillende documenten of presentaties koppelen.

Een nieuw diagram aan een document of presentatie toevoegen

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik op Invoegen en dan Diagram.
 3. Klik op het diagramtype dat je wilt toevoegen.

Wanneer je een nieuw diagram toevoegt, is het volgende van toepassing:

Tabellen, diagrammen en dia's insluiten

Als je diagrammen, tabellen en dia's up-to-date wilt houden in bestanden, kun je het volgende insluiten:

 • Tabellen en diagrammen in Google Documenten en Presentaties.
 • Dia's van de ene Google-presentatie in een andere presentatie.
 • Dia's uit Google Presentaties in Google Documenten.
Een diagram uit Google Spreadsheets toevoegen
 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik op Invoegen en dan Diagram en dan Uit Spreadsheets.
 3. Klik op de spreadsheet met het diagram dat je wilt toevoegen en klik vervolgens op Selecteren.
 4. Klik op het diagram dat je wilt toevoegen.
  • Schakel 'Aan spreadsheet koppelen' uit als je het diagram niet aan de spreadsheet wilt koppelen.
 5. Klik op Importeren.
Een tabel uit Google Spreadsheets toevoegen

Tip: Tabellen met meer dan vierhonderd cellen worden ontkoppeld in je document geplakt.Je kunt een eerder gekoppelde tabel niet verder uitvouwen dan vierhonderd cellen.

 1. Open op je computer een blad in Google Spreadsheets in Google Chrome of Firefox.
 2. Selecteer de cellen die je wilt gebruiken in Google Documenten of Presentaties.
 3. Klik bovenaan op Bewerken en dan Kopiëren.
 4. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 5. Klik op de plek waar je de tabel wilt plaatsen en klik vervolgens op Bewerken en dan Plakken.
 6. Kies 'Aan spreadsheet koppelen' of 'Plakken zonder link' en klik op Plakken.

 

Dia's van een andere presentatie invoegen
 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Selecteer de dia's die je wilt insluiten.
 3. Klik bovenaan op Bewerken en dan Kopiëren.
 4. Open in Google Presentaties een andere presentatie waarin je deze dia's wilt invoegen.
 5. Klik aan de linkerkant op de dia waar je ze wilt invoegen.
 6. Klik bovenaan op Bewerken en dan Plakken.
 7. Klik op Dia's koppelen.
Een dia aan een document toevoegen
 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Klik aan de linkerkant op de dia die je wilt toevoegen.
 3. Klik bovenaan op Bewerken en dan Kopiëren.
 4. Open op je computer een document in Google Documenten.
 5. Klik op de plek waar je de dia wilt toevoegen.
 6. Klik bovenaan op Bewerken en dan Plakken.
 7. Kies een optie en klik vervolgens op Plakken.

Een diagram, tabel of dia bewerken, updaten of ontkoppelen

Een diagram, tabel of dia bewerken

Een diagram, tabel of dia openen en bewerken

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik op een diagram of tabel om deze te selecteren.
 3. Klik rechtsboven in het diagram of de tabel op Linkopties Pijl-omlaag en dan Bron openen.
 4. Wijzig nu het oorspronkelijke bestand.

Het celbereik in een tabel wijzigen

Tip: Je kunt een gekoppelde tabel in je document niet uitvouwen tot meer dan vierhonderd cellen.

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik op een tabel om deze te selecteren.
 3. Klik op Linkopties Pijl-omlaag en dan Bereik wijzigen.
 4. Typ het gewenste bereik en klik op OK.
 
Diagrammen, tabellen of dia's in een document of presentatie updaten

De gegevens in een diagram of tabel updaten

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik rechtsboven in het diagram, de tabel of de dia op Updaten.

De gegevens in meerdere diagrammen of tabellen updaten

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik bovenaan op Extra en dan Gekoppelde objecten. Aan de rechterkant wordt een zijbalk geopend.
 3. Klik onderaan op Alles updaten.
Tip: Klik naast een object op Updaten als je een bepaald object afzonderlijk wilt updaten.

Als je de optie 'Updaten' of 'Alles updaten' niet ziet:

 • De diagrammen, tabellen of dia's zijn mogelijk niet gekoppeld.
 • De diagrammen, tabellen of dia's zijn mogelijk al geüpdatet.

De opmaak van een tabel aan een spreadsheet aanpassen

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik op een tabel om deze te selecteren.
 3. Klik rechtsboven in het diagram of de tabel op Linkopties Pijl-omlaag en dan Spreadsheetgegevens en -opmaak overnemen.
Een diagram, tabel of dia ontkoppelen van het oorspronkelijke bestand
 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Selecteer het item (diagram, tabel of dia) dat je wilt ontkoppelen.
 3. Klik rechtsboven in het diagram of de tabel op Linkopties Pijl-omlaag en dan Link verwijderen Ontkoppelen .
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?