Een diagram, tabel of dia's aan Google Documenten of Presentaties koppelen

Wanneer je diagrammen, tabellen of dia's invoegt in Google Documenten of Google Presentaties, kun je deze koppelen aan bestaande bestanden.

Meer informatie over hoe je tabellen toevoegt en bewerkt die niet aan Google Spreadsheets worden gekoppeld.

Een nieuw diagram aan een document of presentatie toevoegen

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik op Invoegen en vervolgens Diagram.
 3. Klik op het diagramtype dat je wilt toevoegen.

Wanneer je een nieuw diagram toevoegt, is het volgende van toepassing:

Tabellen, diagrammen en dia's insluiten

Als je diagrammen, tabellen en dia's up-to-date wilt houden in bestanden, kun je het volgende insluiten:

 • Tabellen en diagrammen in Google Documenten en Presentaties.
 • Dia's van de ene Google-presentatie in een andere presentatie.
 • Dia's uit Google Presentaties in Google Documenten.
Een diagram uit Google Spreadsheets toevoegen
 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik op Invoegen en vervolgens Diagram en vervolgens Uit Spreadsheets.
 3. Klik op de spreadsheet met het diagram dat je wilt toevoegen en klik vervolgens op Selecteren.
 4. Klik op het diagram dat je wilt toevoegen.
  • Schakel 'Aan spreadsheet koppelen' uit als je het diagram niet aan de spreadsheet wilt koppelen.
 5. Klik op Importeren.
Een tabel uit Google Spreadsheets toevoegen
 1. Open op je computer een blad in Google Spreadsheets in Google Chrome of Firefox.
 2. Selecteer de cellen die je wilt gebruiken in Google Documenten of Presentaties.
 3. Klik bovenaan op Bewerken en vervolgens Kopiëren.
 4. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 5. Klik op de plek waar je de tabel wilt plaatsen en klik op Bewerken en vervolgens Plakken.
 6. Kies 'Aan spreadsheet koppelen' of 'Plakken zonder link' en klik op Plakken.
Dia's van een andere presentatie invoegen
 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Selecteer de dia's die je wilt insluiten.
 3. Klik bovenaan op Bewerken en vervolgens Kopiëren.
 4. Open in Google Presentaties een andere presentatie waarin je deze dia's wilt invoegen.
 5. Klik aan de linkerkant op de dia waar je ze wilt invoegen.
 6. Klik bovenaan op Bewerken en vervolgens Plakken.
 7. Klik op Dia's koppelen.
Een dia aan een document toevoegen
 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Klik aan de linkerkant op de dia die je wilt toevoegen.
 3. Klik bovenaan op Bewerken en vervolgens Kopiëren.
 4. Open op je computer een document in Google Documenten.
 5. Klik op de plek waar je de dia wilt toevoegen.
 6. Klik bovenaan op Bewerken en vervolgens Plakken.
 7. Kies een optie en klik vervolgens op Plakken.

Een diagram, tabel of dia's bewerken, updaten of loskoppelen

Een diagram, tabel of dia bewerken

Een diagram, tabel of dia openen en bewerken

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik op een diagram of tabel om deze te selecteren.
 3. Klik rechtsboven in het diagram of de tabel op Linkopties Pijl-omlaag en vervolgens Open source.
 4. Wijzig nu het oorspronkelijke bestand.

Het celbereik in een tabel wijzigen

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik op een tabel om deze te selecteren.
 3. Klik op Linkopties Pijl-omlaag en vervolgens Bereik wijzigen.
 4. Typ het gewenste bereik en klik op OK.
Diagrammen, tabellen of dia's in een document of presentatie updaten

De gegevens in een diagram of tabel updaten

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik rechtsboven in het diagram, de tabel of de dia op Updaten.

De gegevens in meerdere diagrammen of tabellen updaten

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik bovenaan op Extra en dan Gekoppelde objecten. Aan de rechterkant wordt een zijbalk geopend.
 3. Klik onderaan op Alles updaten.

Opmerking: Je kunt ook afzonderlijke objecten updaten door naast deze objecten op Updaten te klikken.

Als je de optie 'Updaten' of 'Alles updaten' niet ziet:

 • De diagrammen, tabellen of dia's zijn mogelijk niet gekoppeld.
 • De diagrammen, tabellen of dia's zijn mogelijk al geüpdatet.

De opmaak van een tabel aan een spreadsheet aanpassen

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik op een tabel om deze te selecteren.
 3. Klik rechtsboven in het diagram of de tabel op Linkopties Pijl-omlaag en vervolgens Spreadsheetgegevens en -opmaak overnemen.
Een diagram, tabel of dia's loskoppelen van het oorspronkelijke bestand
 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Selecteer het item (diagram, tabel of dia) dat je wilt verwijderen.
 3. Klik rechtsboven in het diagram of de tabel op Linkopties Pijl-omlaag en vervolgens Loskoppelen Loskoppelen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?