Google Docs किंवा Slides वर चार्ट, सारणी किंवा स्‍लाइड लिंक करा

तुम्ही एक चार्ट, सारणी किंवा स्लाइड Google Docs किंवा Google Slides मध्ये घालता तेव्हा, तुम्ही त्यांना अस्तित्वात असणार्‍या फायलींशी लिंक करू शकता. Google Sheets शी लिंक न होणार्‍‍‍‍या सारण्‍या कशी जोडाव्यात आणि संपादित कराव्यात ते जाणून घ्‍या.

महत्त्वाचे:

 • तुमच्या दस्तऐवजात किंवा सादरीकरणात ॲक्सेस असणार्‍या लोकांना मूळ चार्ट, सारण्‍या किंवा स्लाइड असलेल्या फाइलमध्‍ये ॲक्सेस नसला तरीदेखील ते लिंक केलेले चार्ट, सारण्या किंवा स्लाइड पाहू शकतील.
 • लिंक केलेली ऑब्जेक्ट अपडेट होतात, तेव्हा मूळ फाइलमधील ऑब्जेक्ट वरील कोणतेही संपादन नवीन फाइलमध्ये केलेल्या बदलांना ओव्हरराइड करेल. लिंक केलेली ऑब्जेक्ट कशी अपडेट करायची ते जाणून घ्‍या.
  • टीप: तुमच्या लिंक केलेल्या नवीन चार्ट, सारणी किंवा स्लाइडमध्ये तुम्ही संपादन केले तर ते बदल मूळ फाइलमध्ये कॉपी केले जाणार नाहीत.
 • तुम्ही अनेक भिन्न दस्तऐवज किंवा सादरीकरणांमध्ये समान लिंक केलेली ऑब्जेक्ट लिंक करू शकता.

एका दस्तऐवजात किंवा सादरीकरणात एक नवीन चार्ट जोडा.

 1. तुमच्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज किंवा सादरीकरण Google Docs मध्ये किंवा Google Slidesमध्ये उघडा.
 2. चार्ट आणि त्यानंतर घालावर क्लिक करा.
 3. तुम्हाला जोडू इच्छिता त्या चार्टवर क्लिक करा.

तुम्ही एक नवीन चार्ट जोडता तेव्हा:

सारण्या, चार्ट आणि स्लाइड एम्बेड करा

सर्व फाइलमध्‍ये चार्ट, सारण्या व स्लाइड अद्ययावत ठेवण्यासाठी तुम्ही एम्बेड करा करू शकता:

 • Google Docs व slides मधील सारण्या व चार्ट
 • एका Google Slides सादरीकरणातून भिन्न सादरीकरणात स्लाइड करा.
 • Google Slides मधून Google Docs मध्‍ये स्लाइड करा.
Google Sheets मधून चार्ट जोडा
 1. तुमच्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज किंवा सादरीकरण Google Docs किंवा Google Slidesमध्ये उघडा.
 2. आणि त्यानंतर चार्ट Sheets मधूनघालाक्लिक करा.
 3. तुम्हाला जोडायच्या असलेल्या चार्टबरोबर स्प्रेडशीटवर क्लिक करा नंतर निवडा वर क्लिक करा.
 4. तुम्हाला जोडायच्या असलेल्या चार्टवर क्लिक करा.
  • तुम्हाला स्प्रेडशीटशी लिंक केलेला चार्ट नको असल्यास "स्प्रेडशीटशी लिंक करा" चौकटीतली खूण काढा.
 5. इंपोर्ट करा वर क्लिक करा.
Google Sheets मधून एक सारणी जोडा

टीप: ४०० पेक्षा जास्त सेल असलेल्या सारण्या तुमच्या दस्तऐवजामध्ये लिंकशिवाय पेस्ट केल्या जातील. तुम्ही आधीच लिंक केलेल्या सारणीचा विस्तार ४०० सेल पेक्षा जास्त करू शकत नाही.

 1. तुमच्या कॉम्‍प्‍यूटरवर, Google Chrome किंवा Firefox वर Google Sheets मध्‍ये एक पत्रक उघडा.
 2. तुम्हाला Docs किंवा Slides मध्ये ठेवायचे असलेले सेल निवडा.
 3. वरच्या बाजूला,संपादित कराआणि त्यानंतर कॉपी करा वर क्लिक करा.
 4. तुमच्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज किंवा सादरीकरण Google Docs मध्ये किंवा Google Slidesमध्ये उघडा.
 5. तुम्हाला तुमची सारणी ठेवायची आहे तिथे क्लिक करा आणि संपादित करा आणि त्यानंतर पेस्ट करा वर क्लिक करा.
 6. "स्प्रेडशीटशी लिंक करा" निवडा किंवा "लिंक काढून टाकलेले पेस्ट करा" आणि पेस्ट करावर क्लिक करा.

 

दुसर्‍या सादरीकरणातून स्लाइड घाला
 1. तुमच्या कॉंप्युटरवर, Google Slides मध्‍ये एक सादरीकरण उघडा.
 2. तुम्हाला एम्बेड करू इच्छिता त्या स्लाइड निवडा.
 3. वरच्या बाजूला,संपादित करा आणि त्यानंतर कॉपी करा वर क्लिक करा.
 4. Google Slides मध्ये एक वेगळे सादरीकरण उघडा जिथे तुम्हाला या स्लाइड घालायच्या आहेत.
 5. डावीकडे, त्या स्लाइडवर क्लिक करा जिथे तुम्हाला त्या घालायच्या आहेत.
 6. वरच्या बाजूला, संपादित करा आणि त्यानंतर पेस्ट करा वर क्लिक करा.
 7. स्लाइड लिंक करा वर क्लिक करा.
एका दस्तऐवजात एक स्लाइड जोडा
 1. तुमच्या कॉंप्युटरवर, Google Slides मध्‍ये एक सादरीकरण उघडा.
 2. डावीकडे, तुम्हाला जोडायची आहे त्या स्लाइडवर क्लिक करा.
 3. वरच्या बाजूला,संपादित करा आणि त्यानंतर कॉपी करा वर क्लिक करा.
 4. तुमच्‍या कॉंप्‍युटरवर, Google Docs मध्‍ये एक दस्‍तऐवज उघडा.
 5. तुम्हाला जेथे स्लाइड जोडायची आहे तिथे क्लिक करा.
 6. वरच्या बाजूला, संपादित करा आणि त्यानंतर पेस्ट करा वर क्लिक करा.
 7. एक पर्याय निवडा नंतर पेस्ट करा वर क्लिक करा.

एक चार्ट, सारणी किंवा स्लाइड संपादित करा, अपडेट करा किंवा लिंक काढून टाका

चार्ट, सारणी किंवा स्लाइड संपादित करा

एक चार्ट, सारणी किंवा स्लाइड उघडा

 1. तुमच्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज किंवा सादरीकरण Google Docs किंवा Google Slidesमध्ये उघडा.
 2. एक चार्ट किंवा सारणी निवडण्यासाठी क्लिक करा.
 3. चार्ट किंवा सारणीच्या वर उजव्या कोपऱ्यात, ्लिंक पर्यायावर Down arrow आणि त्यानंतर मुक्त स्त्रोत वर क्लिक करा.
 4. तुम्ही आता मूळ फाइल बदलू शकता.

सारणीतील सेल रेंज बदला

टीप: तुम्ही तुमच्या दस्तऐवजामध्ये लिंक केलेल्या सारणीचा विस्तार ४०० सेल पेक्षा जास्त करू शकत नाही.

 1. तुमच्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज किंवा सादरीकरण Google Docs किंवा Google Slidesमध्ये उघडा.
 2. एक सारणी निवडण्यासाठी क्लिक करा.
 3. लिंक पर्यायांवर क्लिक करा Down arrow आणि त्यानंतर रेंज बदला.
 4. तुम्हाला हवी असणारी रेंज टाइप करा, त्यानंतर ओके वर क्लिक करा.
 
एका दस्तऐवज, सारण्‍या किंवा सादरीकरणात चार्ट, सारण्या किंवा स्लाइड अपडेट करा

तुमच्या चार्ट किंवा सारणीत डेटा अपडेट करा

 1. तुमच्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज किंवा सादरीकरण Google Docs किंवा Google Slidesमध्ये उघडा.
 2. चार्ट, सारणी किंवा स्लाइडच्या वरील बाजूस उजव्या कोपर्‍यात अपडेट करा वर क्लिक करा.

बहुविध चार्ट किंवा सारणीत डेटा अपडेट करा

 1. तुमच्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज किंवा सादरीकरण Google Docs किंवा Google Slidesमध्ये उघडा.
 2. वरच्या बाजूस, टूल आणि त्यानंतर लिंक केलेले ऑब्जेक्टवर क्लिक करा. उजवीकडॆ एक साईडबार उघडेल.
 3. तळाशी, सर्व अपडेट करा वर क्लिक करा.
टीप: विशिष्‍ट ऑब्जेक्ट वैयक्तिकरित्या अपडेट करण्‍यासाठी त्यांच्या पुढील अपडेट करा वर क्लिक करा.

तुम्हाला "अपडेट करा" किंवा "सर्व अपडेट करा" दिसले नाही तर:

 • तुमचे चार्ट, सारण्या किंवा स्लाइड कदाचित लिंक केलेल्या नाहीत.
 • तुमचे चार्ट, सारण्या किंवा स्लाइड कदाचित आधीच अपडेट झालेले असतील.

तुमच्या स्प्रेडशीट जुळवण्यासाठी तुमची सारणी फॉर्मेट करा

 1. तुमच्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज किंवा सादरीकरण Google Docs किंवा Google Slidesमध्ये उघडा.
 2. एक सारणी निवडण्यासाठी क्लिक करा.
 3. चार्ट किंवा सारणीच्या वरील बाजूस उजव्या कोपऱ्यात, लिंक पर्यायDown arrowआणि त्यानंतरस्प्रेडशीट डेटा जुळवा आणि फॉर्मेटिंग वर क्लिक करा.
तुमच्या चार्ट, सारणी किंवा स्लाइडची लिंक मूळ फाइलमधून काढून टाका
 1. तुमच्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज किंवा सादरीकरण Google Docs किंवा Google Slidesमध्ये उघडा.
 2. तुम्हाला ज्यांची लिंक काढून टाकायची आहे तो चार्ट, सारणी किंवा स्लाइड निवडा.
 3. चार्ट किंवा सारणी किंवा सारणीच्या वर उजव्या कोपर्‍यात लिंक पर्याय Down arrow आणि त्यानंतर लिंक काढून टाका अनलिंक करा वर क्लिक करा.
हे उपयुक्त होते का?
आम्ही यास कसे सुधारित करू शकतो?