KİKARETEST

İki veri aralığı üzerinde gerçekleştirilen Pearson'ın ki-kare testiyle ilişkili olasılığı döndürür. Gözlemlenen kategorik verinin beklenen bir dağılımdan çekilme ihtimalini belirler.

Örnek Kullanım

KİKARETEST(A1:A5; B1:B5)

KİKARETEST(A1:D3; A5:D7)

Söz Dizimi

KİKARETEST(gözlemlenen_aralık; beklenen_aralık)

  • gözlemlenen_aralık - Her bir veri kategorisiyle ilişkili sayımlar.

  • beklenen_aralık - Sıfır hipotezi altında her bir kategori için beklenen sayımlar.

Notlar

  • Hem gözlemlenen_aralık hem de beklenen_aralık aynı sayıda satır ve sütuna sahip aralıklar olmalıdır.

  • Bu aralıklardaki herhangi bir hücre sayısal değilse o hücre ve diğer aralıktaki karşılık gelen hücre hesaplamaya dahil edilmez.

İlgili Konular

KİKAREDAĞ: Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sağ kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

KİKARETERS: Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

KİKARE.DAĞ: Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sol kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

KİKARE.DAĞ.SAĞK: Hipotez testinde yaygın kullanılan sağ kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

FTEST: Varyansların eşitliği için F testiyle ilişkili olasılığı döndürür. İki örneklemin, aynı varyansa sahip popülasyonlardan gelme olasılığının yüksek olup olmadığını belirler.

TTEST: Returns the probability associated with t-test. Determines whether two samples are likely to have come from the same two underlying populations that have the same mean.

Örnek

6 yüzlü bir zarın hilesizliğini test etmek istediğinizi varsayalım. 60 denemede her bir yüzün kaç kez geldiğini sayar ve sonucu her bir yüzün 10 kez geldiği beklenen dağılımla karşılaştırırsınız. Zarın gerçekten hilesiz olma olasılığı yalnızca %5,1'dir.

  A B
1 Gözlemlenen veriler Beklenen veriler
2 11 10
3 15 10
4 8 10
5 10 10
6 2 10
7 14 10
8 Çözüm Formül
9 0,05137998348 =KİKARETEST(A1:A6; B1:B6)

 

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
12765959847932138252
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true