CHITESTI (CHITEST)

Palauttaa Pearsonin khin neliötestiin liittyvän todennäköisyyden kahdelle data-alueelle. Määrittää todennäköisyyden sille, että havaitut kategoriset tiedot on saatu odotetusta jakaumasta.

Esimerkkikäyttö

CHITESTI(A1:A5; B1:B5)

CHITESTI(A1:D3; A5:D7)

Syntaksi

CHITESTI(havaittu_väli, odotettu_väli)

  • havaittu_väli: Kuhunkin tietoluokkaan liittyvät määrät.

  • odotettu_väli: Nollahypoteesin perusteella kunkin luokan odotettavissa olevat määrät.

Huomautukset

  • Väleissä havaittu_väli ja odotettu_väli on oltava sama määrä rivejä ja sarakkeita.

  • Mikäli kumpi tahansa väleistä sisältää ei-numeerisen solun, tätä solua ja toisen välin vastaavaa solua ei oteta huomioon laskutoimituksessa.

Katso myös

CHIJAKAUMA (CHIDIST): Laskee oikealle suuntautuneen khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteesien testaamisessa.

CHIJAKAUMA.KÄÄNT (CHIINV): Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

CHINELIÖ.JAKAUMA (CHISQ.DIST): Laskee vasemmalle suuntautuvan khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteeseja testattaessa.

CHINELIÖ.JAKAUMA.OH (CHISQ.DIST.RT): Laskee oikealle suuntautuvan khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteesien testaamisessa.

FTESTI (FTEST): Palauttaa F-testiin liittyvän todennäköisyyden samanarvoisille variansseille. Määrittää, ovatko kaksi otosta todennäköisesti peräisin kahdesta populaatiosta, joilla on sama varianssi.

TTESTI (TTEST): Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden. Testin avulla voi päätellä, ovatko kaksi otosta todennäköisesti peräisin kahdesta populaatiosta, joilla on sama keskiarvo.

Esimerkki

Oletetaan, että haluat testata 6-sivuisen arpakuution luotettavuutta. Heität noppaa 60 kertaa ja lasket, montako kertaa kukin sivu jää näkyviin. Vertaat lukuja odotettuun jakaumaan, jossa kukin sivu jää näkyviin 10 kertaa. Nopan luotettavuuden todennäköisyys on vain 5,1 %.

  A B
1 Havaitut tiedot Odotetut tiedot
2 11 10
3 15 10
4 8 10
5 10 10
6 2 10
7 14 10
8 Ratkaisu Kaava
9 0,05137998348 =CHITESTI(A1:A6; B1:B6)

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
35
false