FTESTI (FTEST)

Palauttaa F-testiin liittyvän todennäköisyyden samanarvoisille variansseille. Määrittää, ovatko kaksi otosta todennäköisesti peräisin kahdesta populaatiosta, joilla on sama varianssi.

Esimerkkikäyttö

FTESTI(A1:A5; B1:B5)

FTESTI(A1:D3; A5:D7)

Syntaksi

FTESTI(väli1; väli2)

  • väli1: Ensimmäinen F-testissä huomioitava otos tiedoista tai soluryhmistä.

  • väli2: Toinen F-testissä huomioitava otos tiedoista tai soluryhmistä.

Huomautuksia

  • Laskennassa ei oteta huomioon kummankaan välin mahdollisia ei-numeerisia soluja.

  • Voit suorittaa tämän funktion komennoilla FTEST tai F.TEST. 

Katso myös

CHITESTI (CHITEST): Palauttaa Pearsonin khin neliötestiin liittyvän todennäköisyyden kahdelle data-alueelle. Määrittää todennäköisyyden sille, että havaitut kategoriset tiedot on saatu odotetusta jakaumasta.

F.JAKAUMA (FDIST): Laskee oikeahäntäisen F-todennäköisyysjakauman (vaihtelevuusasteen) kahdelle osajoukolle annetulla arvolla x. Tätä kutsutaan myös Fisher-Snedecor-jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

FJAKAUMA.KÄÄNT (FINV): Laskee oikealle suuntautuvan F-todennäköisyysjakauman käänteisjakauman. Tätä kutsutaan myös Fisherin ja Snedecorin jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

TTESTI (TTEST): Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden. Testin avulla voi päätellä, ovatko kaksi otosta todennäköisesti peräisin kahdesta populaatiosta, joilla on sama keskiarvo.

Esimerkki

Oletetaan, että haluat saada selville, poikkeaako tämän lukukauden koearvosanojen vaihtelu viime lukukauden vaihtelusta. Anna kummankin lukukauden arvosanat FTEST-funktion argumenteiksi. Koska p-arvo on suuri, voidaan päätellä, ettei koearvosanojen vaihtelussa ole merkittävää eroa.

  A B
1 Tämän lukukauden arvosanat Viime lukukauden arvosanat
2 92 84
3 75 89
4 97 87
5 85 95
6 87 82
7 82 71
8 79  
9 Ratkaisu Kaava
10 0,8600520777 =FTESTI(A2:A8; B2:B7)

 

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko