KİKARE.TERS

Sol kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

Örnek Kullanım

KİKARE.TERS(0,42; 2)

KİKARE.TERS(A2; B2)

Söz Dizimi

KİKARE.TERS(olasılık; serbestlik_derecesi)

  • olasılık - Sol kuyruklu ki-kare dağılımıyla ilişkili olasılık.

    • 0'dan büyük ve 1'den küçük olmalıdır.

  • serbestlik_derecesi - Dağılımın serbestlik derecesi sayısı.

Notlar

  • serbestlik_derecesi, tam sayı olmayan bir değer sağlanırsa kısaltılarak tam sayı haline getirilir.

  • serbestlik_derecesi en az 1 olmalıdır.

  • Tüm bağımsız değişkenler sayı olmalıdır.

İlgili Konular

KİKAREDAĞ: Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sağ kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

KİKARETERS: Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

KİKARE.TERS.SAĞK: Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

KİKARETEST: İki veri aralığı üzerinde gerçekleştirilen Pearson'ın ki-kare testiyle ilişkili olasılığı döndürür. Gözlemlenen kategorik verinin beklenen bir dağılımdan çekilme ihtimalini belirler.

F.TERS: Calculates the inverse of the left-tailed F probability distribution. Also called the Fisher-Snedecor distribution or Snedecor’s F distribution.

T.TERS: Tek kuyruklu TDIST işlevinin negatif tersini hesaplar.

Örnek

0,95 olan sol kuyruklu olasılıkla ilişkili ki-kare istatistiğinin kesim noktasını bulmak istediğinizi varsayalım. Serbestlik derecesinin 4 olması halinde 3,36'dan büyük olan ki-kare istatistiklerini istatistiksel olarak anlamlı kabul edebilirsiniz.

  A B C
1 Olasılık Serbestlik derecesi Çözüm
2 0,95 4 9,487729037
3 0,95 4 =KİKARE.TERS(0,95; 4)
4 0,95 4 =KİKARE.TERS(A2; B2)
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?