KİKARE.TERS

Sol kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

Örnek Kullanım

KİKARE.TERS(0,42; 2)

KİKARE.TERS(A2; B2)

Söz Dizimi

KİKARE.TERS(olasılık; serbestlik_derecesi)

  • olasılık - Sol kuyruklu ki-kare dağılımıyla ilişkili olasılık.

    • 0'dan büyük ve 1'den küçük olmalıdır.

  • serbestlik_derecesi - Dağılımın serbestlik derecesi sayısı.

Notlar

  • serbestlik_derecesi, tam sayı olmayan bir değer sağlanırsa kısaltılarak tam sayı haline getirilir.

  • serbestlik_derecesi en az 1 olmalıdır.

  • Tüm bağımsız değişkenler sayı olmalıdır.

İlgili Konular

KİKAREDAĞ: Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sağ kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

KİKARETERS: Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

KİKARE.TERS.SAĞK: Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

KİKARETEST: İki veri aralığı üzerinde gerçekleştirilen Pearson'ın ki-kare testiyle ilişkili olasılığı döndürür. Gözlemlenen kategorik verinin beklenen bir dağılımdan çekilme ihtimalini belirler.

F.TERS: Calculates the inverse of the left-tailed F probability distribution. Also called the Fisher-Snedecor distribution or Snedecor’s F distribution.

T.TERS: Tek kuyruklu TDIST işlevinin negatif tersini hesaplar.

Örnek

0,95 olan sol kuyruklu olasılıkla ilişkili ki-kare istatistiğinin kesim noktasını bulmak istediğinizi varsayalım. Serbestlik derecesinin 4 olması halinde 3,36'dan büyük olan ki-kare istatistiklerini istatistiksel olarak anlamlı kabul edebilirsiniz.

  A B C
1 Olasılık Serbestlik derecesi Çözüm
2 0,95 4 9,487729037
3 0,95 4 =KİKARE.TERS(0,95; 4)
4 0,95 4 =KİKARE.TERS(A2; B2)
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü