CHINELIÖ.KÄÄNT (CHISQ.INV)

Laskee käänteisen jakauman vasemmalle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

Esimerkkikäyttö

CHISQ.INV(0.42, 2)

CHISQ.INV(A2, B2)

Syntaksi

CHISQ.INV(todennäköisyys, vapausasteet)

  • todennäköisyys: Vasemmalle suuntautuvaan khin neliön jakaumaan liittyvä todennäköisyys.

    • Arvon on oltava suurempi kuin 0 ja pienempi kuin 1.

  • vapausasteet: Jakauman vapausasteiden määrä.

Huomautukset

  • vapausasteet-arvo katkaistaan kokonaisluvuksi, jos syötetty arvo ei ole kokonaisluku.

  • vapausasteet-arvon on oltava vähintään 1.

  • Kaikkien argumenttien on oltava numeerisia.

Katso myös

CHIJAKAUMA (CHIDIST): Laskee oikealle suuntautuneen khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteesien testaamisessa.

CHIJAKAUMA.KÄÄNT (CHIINV): Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

CHINELIÖ.KÄÄNT.OH (CHISQ.INV.RT): Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

CHITESTI (CHITEST): Palauttaa Pearsonin khin neliötestiin liittyvän todennäköisyyden kahdelle data-alueelle. Määrittää todennäköisyyden sille, että havaitut kategoriset tiedot on saatu odotetusta jakaumasta.

F.KÄÄNT (F.INV): Laskee käänteisen jakauman vasemmalle suuntautuvalle F-todennäköisyysjakaumalle. Tätä kutsutaan myös Fisherin ja Snedecorin jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

T.KÄÄNT (T.INV): Laskee yksisuuntaisen TJAKAUMA-funktion negatiivisen käänteisjakauman.

Esimerkki

Oletetaan, että haluat löytää leikkauspisteen khin neliön tilastoille, jotka liittyvät vasemmalle suuntautuvaan todennäköisyyteen 0.95. Jos vapausasteena on 4, mikä tahansa 𝑥²-arvo, joka on suurempi kuin 3,36, on tilastollisesti merkitsevä.

  A B C
1 Todennäköisyys Vapausasteet Ratkaisu
2 0.95 4 9,487729037
3 0.95 4 =CHISQ.INV(0.95, 4)
4 0.95 4 =CHINELIÖ.KÄÄNT(A2, B2)
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?