KİKARE.DAĞ

Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sol kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

Örnek Kullanım

KİKARE.DAĞ(3,45; 2; TRUE)

KİKARE.DAĞ(A2; B2; TRUE)

Söz Dizimi

KİKARE.DAĞ(x; serbestlik_derecesi; kümülatif)

 • x - Ki-kare olasılık dağılımı işlevinin girdisi. İşlev hesaplanırken kullanılacak değer.

  • Pozitif bir sayı olmalıdır.

 • serbestlik_derecesi - Dağılımın serbestlik derecesi sayısı.

 • kümülatif - İşlevin biçimini belirleyen mantıksal değer.

  • TRUE (DOĞRU) ise: KİKARE.DAĞ, sol kuyruklu kümülatif dağılım işlevini döndürür.

  • FALSE (YANLIŞ) ise: KİKARE.DAĞ, olasılık yoğunluk işlevini döndürür.

Notlar

 • serbestlik_derecesi, tam sayı olmayan bir değer sağlanırsa kısaltılarak tam sayı haline getirilir.

 • serbestlik_derecesi en az 1 olmalıdır ve 10^10'u aşamaz.

 • x ve serbestlik_derecesi sayı olmalıdır.

İlgili Konular

KİKAREDAĞ: Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sağ kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

KİKARETERS: Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

KİKARE.DAĞ: Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sol kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

KİKARE.DAĞ.SAĞK: Hipotez testinde yaygın kullanılan sağ kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

KİKARETEST: İki veri aralığı üzerinde gerçekleştirilen Pearson'ın ki-kare testiyle ilişkili olasılığı döndürür. Gözlemlenen kategorik verinin beklenen bir dağılımdan çekilme ihtimalini belirler.

GAMADAĞ: İki parametreli sürekli olasılık dağılımı olan gama dağılımını hesaplar.

Örnek

6 yüzlü bir zarın doğruluğunu test etmek istediğinizi varsayalım:

 • Çok sayıda zar atışından 12,3 ki-kare istatistiğini elde ediyorsunuz.

 • Serbestlik derecesi sayısı 6 - 1 = 5'tir.

 • x 12,3'e eşit olduğunda 5 serbestlik derecesiyle ki-kare dağılımını değerlendireceğiz.

  A B C
1 x Serbestlik derecesi Çözüm
2 12,3 5 0,01223870353
3 12,3 5 =KİKARE.DAĞ(12,3; 5; FALSE)
4 12,3 5 =KİKARE.DAĞ(A2; B2; FALSE)
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?