KİKARE.DAĞ

Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sol kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

Örnek Kullanım

KİKARE.DAĞ(3,45; 2; TRUE)

KİKARE.DAĞ(A2; B2; TRUE)

Söz Dizimi

KİKARE.DAĞ(x; serbestlik_derecesi; kümülatif)

 • x - Ki-kare olasılık dağılımı işlevinin girdisi. İşlev hesaplanırken kullanılacak değer.

  • Pozitif bir sayı olmalıdır.

 • serbestlik_derecesi - Dağılımın serbestlik derecesi sayısı.

 • kümülatif - İşlevin biçimini belirleyen mantıksal değer.

  • TRUE (DOĞRU) ise: KİKARE.DAĞ, sol kuyruklu kümülatif dağılım işlevini döndürür.

  • FALSE (YANLIŞ) ise: KİKARE.DAĞ, olasılık yoğunluk işlevini döndürür.

Notlar

 • serbestlik_derecesi, tam sayı olmayan bir değer sağlanırsa kısaltılarak tam sayı haline getirilir.

 • serbestlik_derecesi en az 1 olmalıdır ve 10^10'u aşamaz.

 • x ve serbestlik_derecesi sayı olmalıdır.

İlgili Konular

KİKAREDAĞ: Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sağ kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

KİKARETERS: Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

KİKARE.DAĞ: Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sol kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

KİKARE.DAĞ.SAĞK: Hipotez testinde yaygın kullanılan sağ kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

KİKARETEST: İki veri aralığı üzerinde gerçekleştirilen Pearson'ın ki-kare testiyle ilişkili olasılığı döndürür. Gözlemlenen kategorik verinin beklenen bir dağılımdan çekilme ihtimalini belirler.

GAMADAĞ: İki parametreli sürekli olasılık dağılımı olan gama dağılımını hesaplar.

Örnek

6 yüzlü bir zarın doğruluğunu test etmek istediğinizi varsayalım:

 • Çok sayıda zar atışından 12,3 ki-kare istatistiğini elde ediyorsunuz.

 • Serbestlik derecesi sayısı 6 - 1 = 5'tir.

 • x 12,3'e eşit olduğunda 5 serbestlik derecesiyle ki-kare dağılımını değerlendireceğiz.

  A B C
1 x Serbestlik derecesi Çözüm
2 12,3 5 0,01223870353
3 12,3 5 =KİKARE.DAĞ(12,3; 5; FALSE)
4 12,3 5 =KİKARE.DAĞ(A2; B2; FALSE)
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü