CHINELIÖ.JAKAUMA (CHISQ.DIST)

Laskee vasemmalle suuntautuvan khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteeseja testattaessa.

Esimerkkikäyttö

CHINELIÖ.JAKAUMA(3.45, 2, TRUE)

CHINELIÖ.JAKAUMA(A2, B2, TRUE)

Syntaksi

CHINELIÖ.JAKAUMA(x, vapausasteet, kumulatiivinen)

 • x: Todennäköisyyden 𝑥²-jakaumafunktion syötetty arvo. Arvo, jonka jakauma lasketaan.

  • Luvun on oltava positiivinen.

 • vapausasteet: Jakauman vapausasteiden määrä.

 • kumulatiivinen: Looginen arvo, joka määrää funktion muodon.

  • Tosi ehtolauseke TOSI: CHI.JAKAUMA palauttaa vasemmalle suuntautuvan jakauman kertymäfunktion.

  • Väärä ehtolauseke EPÄTOSI: CHI.JAKAUMA palauttaa todennäköisyyden tiheysfunktion.

Huomautuksia

 • vapausasteet-arvo katkaistaan kokonaisluvuksi, jos syötetty arvo ei ole kokonaisluku.

 • vapausasteet-arvon on oltava vähintään 1 ja enintään 10^10.

 • Argumenttien x ja vapausasteet arvojen on oltava numeerisia.

Katso myös

CHIJAKAUMA (CHIDIST): Laskee oikealle suuntautuneen khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteesien testaamisessa.

CHIJAKAUMA.KÄÄNT (CHIINV): Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

CHINELIÖ.JAKAUMA.OH (CHISQ.DIST.RT): Laskee oikealle suuntautuvan khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteesien testaamisessa.

CHITESTI (CHITEST): Palauttaa Pearsonin khin neliötestiin liittyvän todennäköisyyden kahdelle data-alueelle. Määrittää todennäköisyyden sille, että havaitut kategoriset tiedot on saatu odotetusta jakaumasta.

GAMMAJAKAUMA (GAMMADIST): Laskee gammajakauman, joka on kahden parametrin jatkuva todennäköisyysjakauma.

Esimerkki

Oletetaan, että haluat testata 6-sivuisen arpakuution luotettavuutta:

 • Kun heität useita kertoja, saat 𝑥²-arvon 12,3.

 • Vapausasteiden määrä on 6 - 1 = 5.

 • Arvioidaan 𝑥²-jakauma 5 vapausasteella, kun x on yhtä suuri kuin 12,3.

  A B C
1 x Vapausasteet Ratkaisu
2 12,3 5 0.01223870353
3 12,3 5 =CHINELIÖ.JAKAUMA(12.3, 5, EPÄTOSI)
4 12,3 5 =CHINELIÖ.JAKAUMA(A2, B2, EPÄTOSI)
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko