CHINELIÖ.JAKAUMA (CHISQ.DIST)

Laskee vasemmalle suuntautuvan khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteeseja testattaessa.

Esimerkkikäyttö

CHINELIÖ.JAKAUMA(3.45, 2, TRUE)

CHINELIÖ.JAKAUMA(A2, B2, TRUE)

Syntaksi

CHINELIÖ.JAKAUMA(x, vapausasteet, kumulatiivinen)

 • x: Todennäköisyyden 𝑥²-jakaumafunktion syötetty arvo. Arvo, jonka jakauma lasketaan.

  • Luvun on oltava positiivinen.

 • vapausasteet: Jakauman vapausasteiden määrä.

 • kumulatiivinen: Looginen arvo, joka määrää funktion muodon.

  • Tosi ehtolauseke TOSI: CHI.JAKAUMA palauttaa vasemmalle suuntautuvan jakauman kertymäfunktion.

  • Väärä ehtolauseke EPÄTOSI: CHI.JAKAUMA palauttaa todennäköisyyden tiheysfunktion.

Huomautuksia

 • vapausasteet-arvo katkaistaan kokonaisluvuksi, jos syötetty arvo ei ole kokonaisluku.

 • vapausasteet-arvon on oltava vähintään 1 ja enintään 10^10.

 • Argumenttien x ja vapausasteet arvojen on oltava numeerisia.

Katso myös

CHIJAKAUMA (CHIDIST): Laskee oikealle suuntautuneen khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteesien testaamisessa.

CHIJAKAUMA.KÄÄNT (CHIINV): Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

CHINELIÖ.JAKAUMA.OH (CHISQ.DIST.RT): Laskee oikealle suuntautuvan khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteesien testaamisessa.

CHITESTI (CHITEST): Palauttaa Pearsonin khin neliötestiin liittyvän todennäköisyyden kahdelle data-alueelle. Määrittää todennäköisyyden sille, että havaitut kategoriset tiedot on saatu odotetusta jakaumasta.

GAMMAJAKAUMA (GAMMADIST): Laskee gammajakauman, joka on kahden parametrin jatkuva todennäköisyysjakauma.

Esimerkki

Oletetaan, että haluat testata 6-sivuisen arpakuution luotettavuutta:

 • Kun heität useita kertoja, saat 𝑥²-arvon 12,3.

 • Vapausasteiden määrä on 6 - 1 = 5.

 • Arvioidaan 𝑥²-jakauma 5 vapausasteella, kun x on yhtä suuri kuin 12,3.

  A B C
1 x Vapausasteet Ratkaisu
2 12,3 5 0.01223870353
3 12,3 5 =CHINELIÖ.JAKAUMA(12.3, 5, EPÄTOSI)
4 12,3 5 =CHINELIÖ.JAKAUMA(A2, B2, EPÄTOSI)
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?