KİKARE.DAĞ.SAĞK

Hipotez testinde yaygın kullanılan sağ kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

Örnek Kullanım

KİKARE.DAĞ.SAĞK(3,45; 2)

KİKARE.DAĞ.SAĞK(A2; B2)

Söz Dizimi

KİKARE.DAĞ.SAĞK(x; serbestlik_derecesi)

 • x - Ki-kare olasılık dağılımı işlevinin girdisi. İşlev hesaplanırken kullanılacak değer.

  • Pozitif bir sayı olmalıdır.

 • serbestlik_derecesi - Dağılımın serbestlik derecesi sayısı.

Notlar

 • serbestlik_derecesi, tam sayı olmayan bir değer sağlanırsa kısaltılarak tam sayı haline getirilir.

 • serbestlik_derecesi en az 1 olmalıdır ve 10^10'u aşamaz.

 • Tüm bağımsız değişkenler sayı olmalıdır.

 • KİKARE.DAĞ.SAĞK, KİKAREDAĞ ile eş anlamlıdır.

İlgili Konular

KİKAREDAĞ: Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sağ kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

KİKARETERS: Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

KİKARE.DAĞ: Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sol kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

KİKARETEST: İki veri aralığı üzerinde gerçekleştirilen Pearson'ın ki-kare testiyle ilişkili olasılığı döndürür. Gözlemlenen kategorik verinin beklenen bir dağılımdan çekilme ihtimalini belirler.

Örnek

6 yüzlü bir zarın doğruluğunu test etmek istediğinizi varsayalım:

 • Çok sayıda zar atışından 12,3 ki-kare istatistiğini elde ediyorsunuz.

 • Serbestlik derecesi sayısı 6 - 1 = 5'tir.

 • x 12,3'e eşit olduğunda 5 serbestlik derecesiyle ki-kare dağılımını değerlendireceğiz.

  A B C
1 x Serbestlik derecesi Çözüm
2 12,3 5 0,03090046464
3 12,3 5 =KİKARE.DAĞ.SAĞK(12,3; 5)
4 12,3 5 =KİKARE.DAĞ.SAĞK(A2; B2)
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?