CHINELIÖ.JAKAUMA.OH (CHISQ.DIST.RT)

Laskee oikealle suuntautuvan khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteesien testaamisessa.

Esimerkkikäyttö

CHINELIÖ.JAKAUMA.OH(3,45; 2)

CHINELIÖ.JAKAUMA.OH(A2; B2)

Syntaksi

CHINELIÖ.JAKAUMA.OH(x; vapausaste)

 • x: Todennäköisyyden 𝑥²-jakaumafunktion syötetty arvo. Arvo, jonka jakauma lasketaan.

  • Luvun on oltava positiivinen.

 • vapausasteet: Jakauman vapausasteiden määrä.

Huomautukset

 • vapausasteet-arvo katkaistaan kokonaisluvuksi, jos syötetty arvo ei ole kokonaisluku.

 • vapausasteet-arvon on oltava vähintään 1 ja enintään 10^10.

 • Kaikkien argumenttien on oltava numeerisia.

 • CHINELIÖ.JAKAUMA.OH vastaa funktiota CHIJAKAUMA.

Katso myös

CHIJAKAUMA (CHIDIST): Laskee oikealle suuntautuneen khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteesien testaamisessa.

CHIJAKAUMA.KÄÄNT (CHIINV): Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

CHINELIÖ.JAKAUMA (CHISQ.DIST): Laskee vasemmalle suuntautuvan khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteeseja testattaessa.

CHITESTI (CHITEST): Palauttaa Pearsonin khin neliötestiin liittyvän todennäköisyyden kahdelle data-alueelle. Määrittää todennäköisyyden sille, että havaitut kategoriset tiedot on saatu odotetusta jakaumasta.

Esimerkki

Oletetaan, että haluat testata 6-sivuisen arpakuution luotettavuutta:

 • Kun heität useita kertoja, saat 𝑥²-arvon 12,3.

 • Vapausasteiden määrä on 6 - 1 = 5.

 • Arvioidaan 𝑥²-jakauma 5 vapausasteella, kun x on yhtä suuri kuin 12,3.

  A B C
1 x Vapausasteet Ratkaisu
2 12,3 5 0,03090046464
3 12,3 5 =CHINELIÖ.JAKAUMA.OH(12,3; 5)
4 12,3 5 =CHINELIÖ.JAKAUMA.OH(A2; B2)
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?