KİKARETERS

Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

Örnek Kullanım

KİKARETERS(0,42; 2)

KİKARETERS(A2; B2)

Söz Dizimi

KİKARETERS(olasılık; serbestlik_derecesi)

  • olasılık - Sağ kuyruklu ki-kare dağılımıyla ilişkili olasılık.

    • 0'dan büyük ve 1'den küçük olmalıdır.

  • serbestlik_derecesi - Dağılımın serbestlik derecesi sayısı.

Notlar

  • serbestlik_derecesi, tam sayı olmayan bir değer sağlanırsa kısaltılarak tam sayı haline getirilir.

  • serbestlik_derecesi en az 1 olmalıdır.

  • Tüm bağımsız değişkenler sayı olmalıdır.

  • KİKARETERS, KİKARE.TERS.SAĞK ile eş anlamlıdır.

İlgili Konular

KİKAREDAĞ: Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sağ kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar.

KİKARE.TERS: Sol kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

KİKARE.TERS.SAĞK: Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar.

KİKARETEST: İki veri aralığı üzerinde gerçekleştirilen Pearson'ın ki-kare testiyle ilişkili olasılığı döndürür. Gözlemlenen kategorik verinin beklenen bir dağılımdan çekilme ihtimalini belirler.

FTERS: Sağ kuyruklu F olasılık dağılımının tersini hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor’ın F dağılımı olarak da adlandırılır.

TTERS: İki kuyruklu TDIST işlevinin tersini hesaplar.

Örnek

0,05 olan p değeriyle ilişkili ki-kare istatistiğinin kesim noktasını bulmak istediğinizi varsayalım. Serbestlik derecesinin 4 olması halinde 9,49'dan büyük olan ki-kare istatistiklerini istatistiksel olarak anlamlı kabul edebilirsiniz.

  A B C
1 Olasılık Serbestlik derecesi Çözüm
2 0,05 4 9,487729037
3 0,05 4 =KİKARETERS(0,05; 4)
4 0,05 4 =KİKARETERS(A2; B2)
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?