CHIJAKAUMA.KÄÄNT (CHIINV)

Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

Esimerkkikäyttö

CHIJAKAUMA.KÄÄNT(0,42; 2)

CHIJAKAUMA.KÄÄNT(A2; B2)

Syntaksi

CHIJAKAUMA.KÄÄNT(todennäköisyys; vapausasteet)

  • todennäköisyys: Oikealle suuntautuvaan 𝑥²-jakaumaan liittyvä todennäköisyys.

    • Arvon on oltava suurempi kuin 0 ja pienempi kuin 1.

  • vapausasteet: Jakauman vapausasteiden määrä.

Huomautukset

  • vapausasteet-arvo katkaistaan kokonaisluvuksi, jos syötetty arvo ei ole kokonaisluku.

  • vapausasteet-arvon on oltava vähintään 1.

  • Kaikkien argumenttien on oltava numeerisia.

  • CHIJAKAUMA.KÄÄNT vastaa funktiota CHINELIÖ.KÄÄNT.OH.

Katso myös

CHIJAKAUMA (CHIDIST): Laskee oikealle suuntautuneen khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteesien testaamisessa.

CHINELIÖ.KÄÄNT (CHISQ.INV): Laskee käänteisen jakauman vasemmalle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

CHINELIÖ.KÄÄNT.OH: Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

CHITESTI (CHITEST): Palauttaa Pearsonin khin neliötestiin liittyvän todennäköisyyden kahdelle data-alueelle. Määrittää todennäköisyyden sille, että havaitut kategoriset tiedot on saatu odotetusta jakaumasta.

FJAKAUMA.KÄÄNT (FINV): Laskee oikealle suuntautuvan F-todennäköisyysjakauman käänteisjakauman. Tätä kutsutaan myös Fisherin ja Snedecorin jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

TJAKAUMA.KÄÄNT (TINV): Laskee kaksisuuntaisen TJAKAUMA-funktion käänteisjakauman.

Esimerkki

Oletetaan, että etsit leikkaantumisrajaa 𝑥²-arvolle, johon liittyy P-arvo 0,05. Jos vapausasteena on 4, mikä tahansa 𝑥²-arvo, joka on suurempi kuin 9,49, on tilastollisesti merkitsevä.

  A B C
1 Todennäköisyys Vapausasteet Ratkaisu
2 0,05 4 9,487729037
3 0,05 4 =CHIJAKAUMA.KÄÄNT(0,05; 4)
4 0,05 4 =CHIJAKAUMA.KÄÄNT(A2; B2)
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?