CHIJAKAUMA.KÄÄNT (CHIINV)

Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

Esimerkkikäyttö

CHIJAKAUMA.KÄÄNT(0,42; 2)

CHIJAKAUMA.KÄÄNT(A2; B2)

Syntaksi

CHIJAKAUMA.KÄÄNT(todennäköisyys; vapausasteet)

  • todennäköisyys: Oikealle suuntautuvaan 𝑥²-jakaumaan liittyvä todennäköisyys.

    • Arvon on oltava suurempi kuin 0 ja pienempi kuin 1.

  • vapausasteet: Jakauman vapausasteiden määrä.

Huomautukset

  • vapausasteet-arvo katkaistaan kokonaisluvuksi, jos syötetty arvo ei ole kokonaisluku.

  • vapausasteet-arvon on oltava vähintään 1.

  • Kaikkien argumenttien on oltava numeerisia.

  • CHIJAKAUMA.KÄÄNT vastaa funktiota CHINELIÖ.KÄÄNT.OH.

Katso myös

CHIJAKAUMA (CHIDIST): Laskee oikealle suuntautuneen khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteesien testaamisessa.

CHINELIÖ.KÄÄNT (CHISQ.INV): Laskee käänteisen jakauman vasemmalle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

CHINELIÖ.KÄÄNT.OH: Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle.

CHITESTI (CHITEST): Palauttaa Pearsonin khin neliötestiin liittyvän todennäköisyyden kahdelle data-alueelle. Määrittää todennäköisyyden sille, että havaitut kategoriset tiedot on saatu odotetusta jakaumasta.

FJAKAUMA.KÄÄNT (FINV): Laskee oikealle suuntautuvan F-todennäköisyysjakauman käänteisjakauman. Tätä kutsutaan myös Fisherin ja Snedecorin jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

TJAKAUMA.KÄÄNT (TINV): Laskee kaksisuuntaisen TJAKAUMA-funktion käänteisjakauman.

Esimerkki

Oletetaan, että etsit leikkaantumisrajaa 𝑥²-arvolle, johon liittyy P-arvo 0,05. Jos vapausasteena on 4, mikä tahansa 𝑥²-arvo, joka on suurempi kuin 9,49, on tilastollisesti merkitsevä.

  A B C
1 Todennäköisyys Vapausasteet Ratkaisu
2 0,05 4 9,487729037
3 0,05 4 =CHIJAKAUMA.KÄÄNT(0,05; 4)
4 0,05 4 =CHIJAKAUMA.KÄÄNT(A2; B2)
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko