Chỉnh sửa và xem văn bản viết từ phải sang trái

Các tùy chọn điều khiển từ phải sang trái sẽ tự động bật khi bạn mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày có văn bản viết từ phải sang trái, hoặc khi bạn thêm văn bản bằng ngôn ngữ viết từ phải sang trái. Bạn cũng có thể bật các tùy chọn điều khiển ngôn ngữ viết từ phải sang trái theo cách thủ công.

Bật các tùy chọn điều khiển ngôn ngữ viết từ phải sang trái

Cách thiết lập Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày cho các ngôn ngữ viết từ phải sang trái:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào màn hình chính của Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở góc trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào hộp bên cạnh "Luôn hiển thị các tùy chọn điều khiển ngôn ngữ viết từ phải sang trái".
 4. Nhấp vào OK. Bây giờ, chế độ cài đặt đã được áp dụng cho Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày.

Sử dụng các tùy chọn điều khiển ngôn ngữ viết từ phải sang trái

Sau khi bật các tùy chọn điều khiển từ phải sang trái, bạn có thể thay đổi bố cục tài liệu có văn bản bằng ngôn ngữ viết từ phải sang trái. 

Google Tài liệu

Thay đổi hướng của đoạn

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Tài liệu.
 2. Mở một tài liệu có chứa văn bản bằng ngôn ngữ viết từ phải sang trái.
 3. Để thay đổi hướng của đoạn, trên thanh công cụ, hãy nhấp vào biểu tượng Hướng của đoạn phải sang trái.

Thay đổi hướng cho bảng (thứ tự cột)

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Tài liệu.
 2. Mở một tài liệu.
 3. Nhấp vào phần Định dạng sau đó Bảng sau đó Thuộc tính bảng.
 4. Trong mục "Thứ tự cột", hãy chọn phần Phải sang trái hoặc Trái sang phải.
Google Trang tính

Thay đổi hướng của các cột trong một trang tính cụ thể

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Trang tính.
 2. Mở bảng tính có văn bản bằng ngôn ngữ viết từ phải sang trái.
 3. Trên thanh công cụ, hãy nhấp vào biểu tượng Hướng hướng bảng từ phải sang trái.

Lưu ý: Sự thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho trang tính hiện tại chứ không phải tất cả các trang tính trong bảng tính.

Thay đổi hướng của văn bản bên trong ô

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Trang tính​.
 2. Mở bảng tính có văn bản bằng ngôn ngữ viết từ phải sang trái.
 3. Nhấp vào văn bản bạn muốn thay đổi.
 4. Trên thanh công cụ, hãy nhấp vào biểu tượng Hướng ô phải sang trái.

Lưu ý: Nếu bạn nhập văn bản vào một ô bằng ngôn ngữ viết từ phải sang trái thì Google Trang tính sẽ tự động thay đổi hướng văn bản thành từ phải sang trái. Hướng văn bản sẽ chuyển lại nếu bạn bắt đầu nhập ngôn ngữ từ trái sang phải.

Google Trang trình bày

Thay đổi hướng của đoạn

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Trang trình bày .
 2. Mở một bản trình bày có văn bản bằng ngôn ngữ viết từ phải sang trái.
 3. Nhấp vào văn bản bạn muốn thay đổi.
 4. Trên thanh công cụ định dạng, hãy nhấp vào biểu tượng Hướng văn bản phải sang trái.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false