Redigera och visa texten från höger till vänster

Höger till vänster-kontroller aktiveras automatiskt när du öppnar ett dokument, kalkylark eller en presentation med höger till vänster-text eller när du lägger till text i ett höger till vänster-språk. Du kan även aktivera höger till vänster-kontroller manuellt.

Aktivera språkkontrollerna för höger till vänster

Så här konfigurerar du språk som skrivs från höger till vänster i Google Dokument, Kalkylark och Presentationer:

 1. Öppna startsidan för Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Meny Meny följt av Inställningar uppe till vänster.
 3. Klicka i rutan bredvid Visa alltid höger till vänster-kontroller.
 4. Klicka på OK. Inställningarna tillämpas nu i Google Dokument, Kalkylark och Presentationer.

Använda höger till vänster-språkkontroller

När du har aktiverat kontroller för höger till vänster kan du ändra layouten för dokument vars text är skriven på ett höger till vänster-språk. 

Google Dokument

Ändra styckeriktning

 1. Öppna Google Dokument på datorn.
 2. Öppna ett dokument som innehåller text skriven på ett höger till vänster-språk.
 3. Klicka på ikonerna för styckeriktning styckeriktning om du vill ändra styckets riktning.

Ändra tabellriktning (kolumnordning)

 1. Öppna Google Dokument på datorn.
 2. Öppna ett dokument.
 3. Klicka på Format följt av Tabell följt av Tabellegenskaper.
 4. I avsnittet Kolumnordning väljer du Höger till vänster eller Vänster till höger.
Google Kalkylark

Ändra riktning för kolumnerna i ett visst arbetsblad

 1. Öppna Google Kalkylark på datorn.
 2. Öppna ett kalkylark med text skriven på ett höger till vänster-språk.
 3. Klicka på Riktning tabellriktning höger till vänster i verktygsfältet.

Obs! Ändringen tillämpas endast på det aktuella arbetsbladet och inte på alla arbetsblad i kalkylarket.

Ändra riktning på text inuti en cell

 1. Öppna Google Kalkylark​ på datorn.
 2. Öppna ett kalkylark med text skriven på ett höger till vänster-språk.
 3. Klicka på texten du vill ändra.
 4. Klicka på Cellriktning styckeriktning i verktygsfältet.

Obs! Om du skriver in text i en cell med ett höger till vänster-språk ändrar Google Kalkylark automatiskt textriktningen till höger till vänster. Den återgår när du börjar skriva in ett vänster till höger-språk.

Google Presentationer

Ändra styckeriktning

 1. Öppna Google Presentationer på datorn.
 2. Öppna en presentation med text skriven på ett höger till vänster-språk.
 3. Klicka på texten du vill ändra.
 4. Klicka på Styckeriktning styckeriktning i formatverktygsfältet.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?