Rediger og vis teksten fra høyre mot venstre

Høyre-mot-venstre-kontroller aktiveres automatisk når du åpner et dokument, et regneark eller en presentasjon med høyre-mot-venstre-tekst eller når du legger til tekst i et høyre-mot-venstre-språk. Du kan også slå på høyre-mot-venstre-kontroller manuelt.

Slå på språkkontroller for høyre-mot-venstre

Slik konfigurerer du språk som skrives fra høyre til venstre, i Google Dokumenter, Regneark og Presentasjoner:

 1. Åpne startsiden for Google Dokumenter, Regneark eller Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Klikk på Meny Meny etterfulgt av Innstillinger øverst til venstre.
 3. Klikk i boksen ved siden av «Vis alltid kontroller for skriving fra høyre til venstre».
 4. Klikk på OK. Innstillingen gjelder nå i Google Dokumenter, Regneark og Presentasjoner.

Bruk høyre-mot-venstre-språkkontroller

Når du har slått på kontroller for høyre mot venstre, kan du endre layouten for dokumenter hvor teksten er skrevet på et høyre-mot-venstre-språk. 

Google Dokumenter

Endre avsnittsretning

 1. Gå til Google Dokumenter på en datamaskin.
 2. Åpne et dokument med tekst som er skrevet på et høyre-til-venstre-språk.
 3. Hvis du vil endre avsnittsretningen, klikker du på Avsnittsretning paragraph direction på verktøylinjen.

Endre tabellretning (kolonnerekkefølge)

 1. Gå til Google Dokumenter på en datamaskin.
 2. Åpne et dokument.
 3. Klikk på Format etterfulgt av Tabell etterfulgt av Tabellegenskaper.
 4. I «Kolonnerekkefølge»-delen velger du Høyre mot venstre eller Venstre mot høyre.
Google Regneark

Endre retningen for kolonnene i et bestemt regneark

 1. Gå til Google Regneark på en datamaskin.
 2. Åpne et regneark med tekst som er skrevet på et høyre-til-venstre-språk.
 3. Klikk på Retning right to left table direction på verktøylinjen.

Merk: Denne endringen gjelder bare for det gjeldende arket, og ikke alle arkene i regnearket.

Endre retningen på tekst inni en celle

 1. Gå til Google Regneark på en datamaskin.
 2. Åpne et regneark med tekst som er skrevet på et høyre-til-venstre-språk.
 3. Klikk på teksten du vil endre.
 4. Klikk på Celleretning paragraph direction på verktøylinjen.

Merk: Hvis du skriver inn tekst i en celle med et høyre-mot-venstre-språk, endrer Google Regneark automatisk tekstretningen til høyre-mot-venstre. Retningen snur tilbake hvis du begynner å skrive på et venstre-mot-høyre-språk.

Google Presentasjoner

Endre avsnittsretning

 1. Gå til Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Åpne en presentasjon med tekst som er skrevet på et høyre-til-venstre-språk.
 3. Klikk på teksten du vil endre.
 4. Klikk på Avsnittsretning paragraph direction på formateringslinjen.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
7914332974038292349