Brug kommentarer og handlingspunkter

Vil du have mere ud af Google Docs på arbejdet eller i skolen? Tilmeld dig en gratis prøveperiode med G Suite.
Du kan samarbejde med andre i Google Docs, Sheets og Slides og gøre følgende: 
 • Tilføje, redigere, besvare eller slette kommentarer
 • Tildele opgaver og handlingspunkter

Kommentarmuligheder

Se alle kommentarer
 1. Åbn en fil i appen Google Docs, Sheets eller Slides på din iPhone eller iPad.
 2. Tryk på Kommenter Kommenter øverst på skærmen.

Bemærk! Hvis du vil se en enkelt kommentar, skal du kigge efter tekst, der er fremhævet med gult, i et dokument eller et orange hjørne i en celle. Du kan se kommentaren ved at trykke på cellen eller teksten og derefter trykke på Se kommentar.

Tilføj kommentarer
 1. Åbn en fil i appen Google Docs på din iPhone eller iPad.
 2. Vælg teksten eller cellen, og tryk på Tilføj kommentar.
 3. Tilføj din tekst.
 4. Tryk på Udfør Udfør.
Besvar kommentarer

Når du har trykket på en celle eller tekst med en kommentar, skal du trykke på Se kommentar. Du kan derefter gøre følgende:

 • Rediger en kommentar: Tryk på Mere 더보기 og så Rediger. Foretag dine ændringer, og tryk derefter på Udfør Udfør.
 • Svar på en kommentar: Tryk på Svar nederst i kommentaren.
 • Luk en kommentar: Tryk på Luk nederst i en kommentar.
 • Skift mellem kommentarer: Stryg til venstre eller højre.
 • Slet kommentar: Tryk på Mere 더보기 og så Slet.
 • Gå tilbage til redigeringsvisningen: Stryg nedad på kommentarområdet i dokumentet, regnearket eller præsentationen.
Send en kommentar til en bestemt person

Hvis du vil være sikker på, at nogen ser en kommentar, kan du føje vedkommende til den. Vedkommende modtager en mailnotifikation med din kommentar.

 1. Åbn en fil i appen Google Docs, Sheets eller Slides på din iPhone eller iPad.
 2. Indsæt og skriv en kommentar.
 3. Tilføj navnet et sted i din kommentar. Når den rigtige person foreslås, skal du trykke på vedkommendes navn. Du kan også tilføje mailadressen på den person, der skal se meddelelsen.
 4. Tryk på Udfør Udfør.

Bemærk! Ejeren af et dokument får som standard notifikationer om alle kommentarer.

Acceptér eller afvis en foreslået redigering

Hvis nogen foreslår en redigering af et dokument, som du ejer, kan du acceptere eller afvise redigeringen. Denne funktion findes kun i Google Docs.

 1. Åbn en fil i appen Google Docs på din iPhone eller iPad.
 2. Du kan se forslaget ved at trykke på Skjult forslag.
 3. Tryk på Acceptér eller Afvis.

Bemærk! Hvis du beslutter, at du alligevel ikke kan lide et forslag, du har accepteret, skal du trykke på Fortryd.

Brug og følg op på handlingspunkter

Brug kommentarer til at tildele opgaver eller handlingspunkter til din arbejds- eller skolekonto.

Tildel et handlingspunkt i en kommentar
 1. Åbn en fil i appen Google Docs, Sheets eller Slides på din iPhone eller iPad.
 2. Markér den tekst eller de billeder, celler eller dias, du vil kommentere.
 3. Du kan tilføje en kommentar ved at trykke på Indsæt Tilføj.
 4. Tryk på Kommenter.
 5. Skriv din kommentar.
 6. Tilføj mailadressen på den person, kommentaren skal tildeles, med @ eller + foran adressen et sted i din kommentar.
 7. Tryk på afkrydsningsfeltet ud for "Tildel til [navn]".
 8. Tryk på Udfør Udfør. Den person, du har tildelt handlingspunktet, modtager en mail.
Tildel et handlingspunkt igen
 1. Åbn en fil i appen Google Docs, Sheets eller Slides på din iPhone eller iPad.
 2. Tryk på teksten med en kommentar.
 3. Tryk på Se kommentar.
 4. Tryk på Svar.
 5. Skriv din kommentar.
 6. Tilføj mailadressen på den person, kommentaren skal tildeles, med @ eller + foran adressen et sted i din kommentar.
 7. Tryk på afkrydsningsfeltet ud for "Tildel til [navn]".
 8. Tryk på Udfør Udfør. Den person, du har tildelt handlingspunktet, modtager en mail.
Markér et handlingspunkt som udført
 1. Åbn en fil i appen Google Docs, Sheets eller Slides på din iPhone eller iPad.
 2. Tryk på teksten med en kommentar.
 3. Tryk på Se kommentar.
 4. Tryk på Markér som udført Udfør.
Se opfølgninger på et dokument
 1. Åbn appen Google Docs, Sheets eller Slides på din iPhone eller iPad.
 2. Tryk på tallet øverst til højre i et dokument. Hvis du ikke kan se et tal, har du ingen opfølgninger på det pågældende dokument.
 3. Du kan se antallet af åbne:
  • Handlingspunkter
  • Forslag
 4. Tryk på en valgmulighed på listen for at gå til det første handlingspunkt eller forslag.
 5. Du kan lukke menuen ved at trykke på tallet.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?