Sử dụng nhận xét và mục hành động

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của Google Tài liệu dành cho cơ quan hoặc trường học? Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace.
Bạn có thể cộng tác với người khác trên Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày để:  
 • Thêm, chỉnh sửa, trả lời hoặc xóa nhận xét
 • Giao việc cần làm và các mục hành động

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa nhận xét

Thêm nhận xét

Để thêm một nhận xét vào tệp Microsoft Office trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày, hãy thay đổi tệp đó thành tệp Google Tài liệu.

 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Đánh dấu văn bản, hình ảnh, ô hoặc trang trình bày mà bạn muốn nhận xét.
 3. Để thêm một nhận xét, trên thanh công cụ, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm nhận xét Thêm nhận xét.
 4. Nhập nhận xét của bạn.
 5. Nhấp vào phần Nhận xét.
Xem tất cả nhận xét
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Nhận xét Mở nhận xét.
 3. Để đóng, hãy nhấp lại vào phần Nhận xét.
Chỉnh sửa hoặc xóa nhận xét
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Trên nhận xét mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Xóa.
Gửi nhận xét cho một người cụ thể

Để chắc chắn người nào đó thấy nhận xét, bạn có thể thêm họ vào nhận xét. Họ sẽ nhận được thông báo qua email kèm theo nhận xét của bạn.

 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Chèn và nhập một nhận xét.
 3. Thêm tên (với chữ cái đầu tiên viết hoa) vào chỗ nào đó trong nhận xét. Khi người chính xác được đề xuất, hãy nhấp vào tên họ. Bạn cũng có thể thêm địa chỉ email của người mà mình muốn xem thư.
 4. Nhấp vào phần Nhận xét.

Lưu ý: Nếu thêm người nào đó không có quyền xem tệp thì bạn sẽ được yêu cầu chia sẻ tệp.

Trả lời hoặc đóng nhận xét

Nếu bạn có quyền chỉnh sửa hoặc nhận xét trong tài liệu, bạn có thể trả lời nhận xét. Khi cuộc thảo luận kết thúc, bạn có thể giải quyết nhận xét để đóng nhận xét.

Mẹo: Bạn cũng có thể trả lời hoặc đóng nhận xét ngay trong email của bạn. Tìm hiểu cách xử lý nhận xét trong Gmail. 

Quản lý thông báo về nhận xét
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của tệp, hãy nhấp vào biểu tượng Nhận xét Mở nhận xét.
 3. Nhấp vào phần Thông báo.
 4. Chọn thời điểm bạn muốn nhận thông báo:
 • Tất cả: Bất cứ khi nào nhận xét được đưa ra.
 • Chỉ nhận xét của bạn: Bất cứ khi nào người khác trả lời nhận xét của bạn hoặc nhận xét mà bạn được thêm vào.
 • Không: Không bao giờ nhận email về nhận xét cho tệp đó.
Trả lời nhận xét

Trả lời nhận xét trong tài liệu hoặc bản trình bày

 1. Mở một tài liệu hoặc trình bày trên máy tính.
 2. Nhấp vào nhận xét.
 3. Nhấp vào Trả lời và nhập nội dung trả lời của bạn.
 4. Để lưu, nhấp vào Trả lời.

Trả lời nhận xét trong bảng tính

 1. Mở một bảng tính trên máy tính.
 2. Trên tab trang tính, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm nhận xét Thêm nhận xét.
 3. Nhấp vào nhận xét bạn muốn trả lời.
 4. Nhấp vào Trả lời và nhập nội dung trả lời của bạn.
 5. Để lưu, nhấp vào Trả lời.
Đóng hoặc mở lại nhận xét
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Nhấp vào nhận xét bạn muốn đóng.
 3. Ở góc trên cùng của nhận xét, nhấp vào Giải quyết.

Để xem nhận xét bạn đã đóng, nhấp vào phần Nhận xét ở góc trên cùng của cửa sổ. Để mở lại nhận xét đã đóng, hãy nhấp vào phần Mở lại ở góc trên cùng bên phải của nhận xét.

Sử dụng và theo dõi các mục hành động

Sử dụng nhận xét để giao nhiệm vụ hoặc mục hành động bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn. Mục hành động đề xuất sẽ xuất hiện dựa trên nội dung trong tệp của bạn.

Giao một mục hành động trong nhận xét
 1. Mở một tệp Google trên máy tính.
 2. Đánh dấu văn bản, hình ảnh, ô hoặc trang trình bày mà bạn muốn nhận xét.
 3. Để thêm một nhận xét, hãy chuyển đến thanh công cụ và nhấp vào biểu tượng Thêm nhận xét Thêm nhận xét.
 4. Nhập nhận xét của bạn.
 5. Trong nhận xét của bạn, hãy thêm địa chỉ email (có @ hoặc + ở trước) của người bạn muốn giao.
 6. Nhấp vào hộp bên cạnh phần "Giao cho [tên]".
 7. Nhấp vào phần Giao. Người mà bạn đã giao mục hành động sẽ nhận được một email.
Giao lại mục hành động
 1. Mở một tệp Google trên máy tính.
 2. Nhấp vào nhận xét.
 3. Nhấp vào phần Trả lời.
 4. Nhập nhận xét của bạn.
 5. Trong nhận xét của bạn, hãy thêm địa chỉ email (có @ hoặc + phía trước) của người bạn muốn giao lại.
 6. Nhấp vào hộp bên cạnh phần "Giao lại cho [tên]".
 7. Nhấp vào phần Giao lại. Người mà bạn đã giao mục hành động sẽ nhận được một email.
Sử dụng, chỉnh sửa hoặc tắt các mục hành động đề xuất (chỉ dành cho tiếng Anh Mỹ)

Các mục hành động đề xuất sẽ xuất hiện khi bạn sử dụng các từ yêu cầu hành động.

 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Khi bạn nhập, nếu Google Tài liệu phát hiện một mục hành động (ví dụ: AI: Jen gửi email tiếp theo" hay "Việc cần làm: Alex hoàn thành bài thuyết trình') thì một mục hành động đề xuất sẽ xuất hiện.
  • Để chấp thuận nội dung đề xuất, hãy nhấp vào phần Giao.
  • Để bỏ qua đề xuất, hãy nhấp vào phần Bỏ qua.
  • Để chỉnh sửa nội dung đề xuất, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chỉnh sửa.
  • Để tắt nội dung đề xuất, hãy nhấp vào phần Công cụ sau đó Tùy chọn và bỏ chọn "Đề xuất mục hành động".

  Đối với các mục hành động cần đề xuất, văn bản phải:

  • Đề cập đến tên hoặc email của một người.
  • Đề cập đến người có quyền truy cập vào tệp.
Đánh dấu một mục hành động là xong
 1. Mở một tệp Google trên máy tính.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của nhận xét, hãy nhấp vào biểu tượng Xong Xong.
Xem lượt theo dõi trên một tài liệu
 1. Trên máy tính, hãy mở Google Drive hoặc màn hình chính của Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của tài liệu, hãy nhấp vào số. Nếu không thấy số thì bạn không có lượt theo dõi nào cho tài liệu đó.
 3. Bạn có thể thấy số lượt mở:
  • Mục hành động
  • Đề xuất
 4. Để chuyển đến mục hành động hoặc nội dung đề xuất đầu tiên, hãy nhấp vào một tùy chọn trong danh sách.
 5. Để đóng trình đơn, hãy nhấp vào số.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?