ใช้ความคิดเห็นและรายการการทำงาน

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ร่วมกับผู้อื่นใน Google เอกสาร ชีต และสไลด์ได้ 
 • เพิ่ม แก้ไข ตอบกลับหรือลบความคิดเห็น
 • มอบหมายงานและรายการการทำงาน

เพิ่ม แก้ไข ดู หรือลบความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

เมื่อต้องการเพิ่มความคิดเห็นลงในไฟล์ Microsoft Office โดยใช้ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ ให้เปลี่ยนเป็นไฟล์ Google เอกสาร

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอจากคอมพิวเตอร์
 2. ไฮไลต์ข้อความ รูปภาพ เซลล์ หรือสไลด์ที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในแถบเครื่องมือ ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น
 4. พิมพ์ความคิดเห็น
 5. คลิกความคิดเห็น
ดูความคิดเห็นทั้งหมด
 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอจากคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านบนขวา ให้คลิกความคิดเห็น
 3. เมื่อต้องการปิด ให้คลิกความคิดเห็นอีกครั้ง
แก้ไขหรือลบความคิดเห็น
 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ในความคิดเห็นที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
 3. คลิกแก้ไข หรือลบ
ส่งความคิดเห็นถึงบุคคลที่ต้องการ

เพิ่มบุคคลที่ต้องการในความคิดเห็นได้ เพื่อให้บุคคลนั้นเห็นความคิดเห็น บุคคลนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมความคิดเห็นของคุณ

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอจากคอมพิวเตอร์
 2. แทรกและพิมพ์ความคิดเห็น
 3. เพิ่มชื่อในความคิดเห็น (อักษรตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) เมื่อระบบแนะนำบุคคลที่ถูกต้อง ให้คลิกชื่อของบุคคลนั้น นอกจากนี้ คุณยังเพิ่มที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการให้เห็นข้อความได้ด้วย
 4. คลิกความคิดเห็น

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มคนที่ไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ ระบบจะขอให้คุณแชร์ไฟล์

ตอบกลับหรือปิดความคิดเห็น

หากคุณได้รับอนุญาตให้แก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในเอกสาร คุณจะตอบกลับความคิดเห็นได้ เมื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเรียบร้อยแล้ว คุณยุติความคิดเห็นเพื่อปิดการสนทนาได้

เคล็ดลับ: คุณตอบหรือปิดความคิดเห็นจากอีเมลโดยตรงได้เช่นกัน ดูวิธีการทำงานกับความคิดเห็นใน Gmail 

จัดการการแจ้งเตือนความคิดเห็น
 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกความคิดเห็น เปิดความคิดเห็น ที่มุมขวาบน
 3. คลิกการแจ้งเตือน
 4. เลือกว่าต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อใด
 • ทั้งหมด: เมื่อใดก็ตามที่มีการแสดงความคิดเห็น
 • คุณเท่านั้น: เมื่อใดก็ตามที่คนอื่นตอบกลับความคิดเห็นของคุณ หรือความคิดเห็นที่มีคุณในนั้น
 • ไม่เลือก: ไม่รับอีเมลเกี่ยวกับความคิดเห็นสำหรับไฟล์นั้น
ตอบกลับความคิดเห็น

ตอบกลับความคิดเห็นในเอกสารหรืองานนำเสนอ

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกความคิดเห็น
 3. คลิกตอบกลับ และพิมพ์ข้อความตอบของคุณ
 4. คลิกตอบกลับ เมื่อต้องการบันทึก

ตอบกลับความคิดเห็นในสเปรดชีต

 1. เปิดสเปรดชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น ในแท็บแผ่นงาน
 3. คลิกความคิดเห็นที่คุณต้องการตอบ
 4. คลิกตอบกลับ และพิมพ์ข้อความตอบของคุณ
 5. คลิกตอบกลับ เมื่อต้องการบันทึก
ปิดหรือเปิดความคิดเห็นใหม่
 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกความคิดเห็นที่คุณต้องการปิด
 3. ที่มุมด้านบนของความคิดเห็น ให้คลิกแก้ไข

หากต้องการดูความคิดเห็นที่ปิดไปแล้ว ให้คลิกความคิดเห็นที่มุมด้านบนของหน้าต่าง หากต้องการเปิดความคิดเห็นที่ปิดไปแล้วขึ้นมาใหม่ ให้คลิกเปิดใหม่ที่มุมขวาบนของความคิดเห็นนั้น

ใช้และติดตามผลรายการการทำงาน

ใช้ความคิดเห็นเพื่อมอบหมายงานหรือรายการการทำงาน ด้วยบัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน โดยรายการการทำงานที่แนะนำจะปรากฏขึ้นโดยอ้างอิงจากเนื้อหาในไฟล์

มอบหมายรายการการทำงานในความคิดเห็น
 1. เปิดไฟล์ Google จากคอมพิวเตอร์
 2. ไฮไลต์ข้อความ รูปภาพ เซลล์ หรือสไลด์ที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. หากต้องการเพิ่มความคิดเห็น ให้ไปที่แถบเครื่องมือและคลิกเพิ่มความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น
 4. พิมพ์ความคิดเห็น
 5. แตะบริเวณใดก็ได้ในความคิดเห็น แล้วใส่ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายรายการการทำงานให้โดยพิมพ์ @ หรือ + ด้านหน้า
 6. คลิกช่องข้าง "มอบหมายให้ [ชื่อ]"
 7. คลิกมอบหมาย คนที่คุณมอบหมายรายการการทำงานให้จะได้รับอีเมล
มอบหมายรายการการทำงานใหม่
 1. เปิดไฟล์ Google จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกความคิดเห็น
 3. คลิกตอบ
 4. พิมพ์ความคิดเห็น
 5. แตะบริเวณใดก็ได้ในความคิดเห็น แล้วใส่ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายรายการการทำงานให้ใหม่โดยพิมพ์ @ หรือ + ด้านหน้า
 6. คลิกช่องข้าง "มอบหมายให้ [ชื่อ]"
 7. คลิกมอบหมายใหม่ คนที่คุณมอบหมายรายการการทำงานให้จะได้รับอีเมล
ใช้ แก้ไข หรือปิดรายการการทำงานที่แนะนำ (ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

รายการการทำงานที่แนะนำจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้คำที่นำไปปฏิบัติได้

 1. เปิดเอกสารใน Google เอกสารจากคอมพิวเตอร์
 2. เมื่อคุณพิมพ์ Google เอกสารจะตรวจหารายการการทำงาน (เช่น “รายการการทำงาน: จินตนาส่งอีเมลติดตามผล” หรือ “สิ่งที่ต้องทำ: อเนกเตรียมงานนำเสนอให้เสร็จ”) รายการการทำงานที่แนะนำจะปรากฏขึ้น
  • หากต้องการยอมรับคำแนะนำ ให้คลิกมอบหมาย
  • หากไม่สนใจคำแนะนำ ให้คลิกปิด
  • หากต้องการแก้ไขคำแนะนำ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข
  • หากต้องการปิดการแนะนำ ให้คลิกเครื่องมือ จากนั้น ค่ากำหนด แล้วยกเลิกการเลือก "แนะนำรายการการทำงาน"

  ข้อความจะต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้ รายการการทำงานที่แนะนำจึงจะแสดง

  • พูดถึงชื่อหรืออีเมลของใครบางคน
  • พูดถึงคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ดังกล่าว
ทำเครื่องหมายรายการการทำงานว่าเสร็จสิ้น
 1. เปิดไฟล์ Google จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น ที่มุมขวาบนของความคิดเห็น
ดูการติดตามผลในเอกสาร
 1. เปิดหน้าจอหลักของ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ หรือ Google ไดรฟ์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกตัวเลขที่มุมบนขวาของเอกสาร หากไม่เห็นตัวเลข แสดงว่าไม่มีการติดตามผลสำหรับเอกสารนั้น
 3. คุณจะเห็นหมายเลขของรายการต่อไปนี้
  • รายการการทำงานที่เปิดอยู่
  • คำแนะนำที่เปิดอยู่
 4. เมื่อต้องการไปที่รายการการทำงานแรกหรือคำแนะนำแรก ให้คลิกตัวเลือกจากรายการ
 5. เมื่อต้องการปิดเมนู ให้คลิกที่หมายเลข
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร