ใช้ความคิดเห็น รายการการทํางาน และการแสดงความรู้สึกด้วยอีโมจิ


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 

คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ร่วมกับผู้อื่นใน Google เอกสาร, ชีต และสไลด์ได้
 • เพิ่ม แก้ไข ตอบ กรอง หรือลบความคิดเห็น
 • มอบหมายงานและรายการการทำงาน
 • เพิ่มรีแอ็กชันด้วยอีโมจิ

เพิ่ม แก้ไข ดู กรอง หรือลบความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น
 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. ไฮไลต์ข้อความ รูปภาพ เซลล์ หรือสไลด์ที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในแถบเครื่องมือ ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น
 4. พิมพ์ความคิดเห็น
 5. คลิกแสดงความคิดเห็น
แสดง ซ่อน หรือย่อความคิดเห็น
 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. หากต้องการเปิดหรือปิดแผงความคิดเห็น ให้คลิกแสดงความคิดเห็นทั้งหมด เปิดความคิดเห็น ที่ด้านขวาบน
 3. หากต้องการซ่อน ย่อ หรือขยายความคิดเห็น ให้คลิกดูข้างเอกสาร จากนั้น ความคิดเห็น
  • ซ่อนความคิดเห็น: ซ่อนความคิดเห็นทั้งหมดและปิดแผงความคิดเห็นที่เปิดอยู่
  • ย่อความคิดเห็น: ย่อความคิดเห็นให้เหลือเป็นไอคอนในเอกสารและชีต ซึ่งคุณสามารถวางเมาส์เหนือความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อดูตัวอย่างและคลิกเพื่อแสดงเพิ่มเติมได้
  • ขยายความคิดเห็น: แสดงความคิดเห็นและการตอบกลับแบบเต็ม ซึ่งคุณจะคลิกเพื่อตอบกลับหรือเพิ่มความคิดเห็นอีกได้
ค้นหาความคิดเห็น
 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์

 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกแสดงความคิดเห็นทั้งหมด เปิดความคิดเห็น
 3. คลิกความคิดเห็นเพื่อดูตำแหน่ง

คุณยังสามารถค้นหาความคิดเห็นโดยใช้คีย์เวิร์ดหรือชื่อผู้ใช้ได้ด้วย โดยทำดังนี้

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์

 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกแสดงความคิดเห็นทั้งหมด เปิดความคิดเห็น
 3. คลิกค้นหาความคิดเห็นทั้งหมด Filter comments by keyword ที่ด้านขวาของแผงความคิดเห็น
 4. ป้อนคีย์เวิร์ดเพื่อค้นหาความคิดเห็นหรือบุคคล

ค้นหาตำแหน่งของความคิดเห็นใน Google ชีต

คุณสามารถค้นหาตำแหน่งของความคิดเห็นสำหรับชีตที่ใช้งานอยู่ได้ใน Google ชีต

 1. ชี้ไปที่การแจ้งเตือนเมื่อมีความคิดเห็นใหม่ในแท็บ ที่ด้านล่างของชีตที่ใช้งานอยู่
 2. ในแถบเครื่องมือที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกตำแหน่งเซลล์เพื่อย้ายไปที่เซลล์ที่ไฮไลต์และความคิดเห็น
กรองความคิดเห็น

คุณจะกรองความคิดเห็นใน Google เอกสาร, สไลด์ และชีตได้

 1. คลิกแสดงความคิดเห็นทั้งหมด เปิดความคิดเห็น ในเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ
 2. หากต้องการแสดงความคิดเห็นหรือเฉพาะความคิดเห็นสำหรับคุณ ให้เลือกแท็บ
 3. หากต้องการแสดงความคิดเห็นที่เปิดอยู่หรือที่ปิดแล้ว ให้คลิกทุกประเภท
 4. (ไม่บังคับ) คุณสามารถกรองความคิดเห็นตามชีตได้ใน Google ชีต หากต้องการเปลี่ยนตัวกรองเป็นชีตปัจจุบัน ให้คลิกชีตทั้งหมด ลูกศรลง ที่ด้านขวาของหน้าต่าง "ความคิดเห็น"
 5. ความคิดเห็นทั้งหมดในหมวดหมู่นั้นจะปรากฏในหน้าต่าง
แก้ไขหรือลบความคิดเห็น
 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ในความคิดเห็นที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
 3. คลิกแก้ไข หรือลบ
ส่งความคิดเห็นถึงบุคคลที่ต้องการ

หากต้องการให้คนอื่นเห็นความคิดเห็นของคุณ ก็เพิ่มบุคคลนั้นลงในความคิดเห็นได้ ซึ่งจะทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมความคิดเห็นของคุณ

เคล็ดลับ: หากผู้อื่นตั้งสถานะเป็น “ลางาน” และคุณมีสิทธิ์ดูปฏิทินของบุคคลดังกล่าว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในความคิดเห็นเมื่อเพิ่มบุคคลนั้น

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. แทรกและพิมพ์ความคิดเห็น
 3. ป้อน "@" ที่ใดก็ได้ในความคิดเห็น ตามด้วยชื่อหรืออีเมล เมื่อระบบแนะนำบุคคลที่ถูกต้อง ให้คลิกชื่อของบุคคลนั้น
 4. คลิกแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มคนที่ไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ ระบบจะขอให้คุณแชร์ไฟล์

เพิ่มความคิดเห็นหลังเกินขีดจำกัดจำนวนความคิดเห็นแล้ว

คุณอาจเห็นการแจ้งเตือนใน Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์ว่า "คุณแสดงความคิดเห็นในเอกสารนี้ครบจำนวนสูงสุดแล้ว โปรดทำสำเนาเอกสารซึ่งไม่มีความคิดเห็นที่ได้ข้อยุติแล้วเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อในสำเนาฉบับใหม่"

วิธีเพิ่มความคิดเห็นในไฟล์

 1. แก้ไขความคิดเห็นที่ไม่ได้ใช้งาน
 2. ไปที่ไฟล์ จากนั้น ทำสำเนาของเอกสาร สเปรดชีต หรือชุดสไลด์
 3. ในหน้าต่างป๊อปอัป ให้คลิกคัดลอกความคิดเห็นและคำแนะนำ
 4. ใช้สำเนาเพื่อทำงานต่อ

เคล็ดลับ: คุณจะยังเข้าถึงความคิดเห็นที่ได้ข้อยุติแล้วได้ในเอกสารต้นฉบับ

ตอบกลับหรือปิดความคิดเห็น

หากได้รับอนุญาตให้แก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในเอกสาร คุณจะตอบกลับความคิดเห็นได้ เมื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเรียบร้อยแล้ว คุณจะยุติความคิดเห็นเพื่อปิดความคิดเห็นนั้นได้

เคล็ดลับ: คุณสามารถตอบหรือปิดความคิดเห็นจากอีเมลโดยตรงได้เช่นกัน ดูวิธีการทำงานกับความคิดเห็นใน Gmail

ตอบกลับความคิดเห็น

ตอบกลับความคิดเห็นในเอกสารหรืองานนำเสนอ

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกความคิดเห็น
 3. คลิกตอบกลับ และพิมพ์ข้อความตอบของคุณ
 4. คลิกตอบกลับ เมื่อต้องการบันทึก

เคล็ดลับ: ใน Google เอกสาร ให้คลิกฟีเจอร์ช่วยตอบที่ด้านล่างของกล่องข้อความ

ตอบกลับความคิดเห็นในสเปรดชีต

 1. เปิดสเปรดชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น ในแท็บชีต
 3. คลิกความคิดเห็นที่คุณต้องการตอบ
 4. คลิกตอบกลับ และพิมพ์ข้อความตอบของคุณ
 5. คลิกตอบกลับ เมื่อต้องการบันทึก

เคล็ดลับ: หากผู้อื่นตั้งสถานะเป็น “ลางาน” และคุณมีสิทธิ์ดูปฏิทินของบุคคลดังกล่าว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในความคิดเห็นเมื่อตอบกลับบุคคลนั้น

ปิดหรือเปิดความคิดเห็นที่ปิดไปแล้ว
 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกความคิดเห็นที่คุณต้องการปิด
 3. ที่มุมด้านบนของความคิดเห็น ให้คลิกแก้ไข

หากต้องการดูความคิดเห็นที่ปิดไปแล้ว ให้คลิกความคิดเห็นที่มุมด้านบนของหน้าต่าง หากต้องการเปิดความคิดเห็นที่ปิดไปอีกครั้ง ให้คลิกเปิดใหม่ ที่มุมขวาบนของความคิดเห็น

ใช้และติดตามผลรายการการทำงาน

ใช้ความคิดเห็นเพื่อมอบหมายงานหรือรายการการทำงาน ด้วยบัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน โดยรายการการทำงานที่แนะนำจะปรากฏขึ้นโดยอ้างอิงจากเนื้อหาในไฟล์

มอบหมายรายการการทำงานในความคิดเห็น
 1. เปิดไฟล์ Google จากคอมพิวเตอร์
 2. ไฮไลต์ข้อความ รูปภาพ เซลล์ หรือสไลด์ที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. หากต้องการเพิ่มความคิดเห็น ให้ไปที่แถบเครื่องมือและคลิกเพิ่มความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น
 4. พิมพ์ความคิดเห็น
 5. แตะบริเวณใดก็ได้ในความคิดเห็น แล้วใส่ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายรายการการทำงานให้โดยพิมพ์ @ หรือ + ด้านหน้า
 6. คลิกช่องข้าง "มอบหมายให้ [ชื่อ]"
 7. คลิกมอบหมาย คนที่คุณมอบหมายรายการการทำงานให้จะได้รับอีเมล

เคล็ดลับ: หากผู้อื่นตั้งสถานะเป็น "ลางาน" และคุณมีสิทธิ์ดูปฏิทินของบุคคลดังกล่าว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในความคิดเห็นเมื่อมอบหมายให้บุคคลนั้น

มอบหมายรายการการทำงานใหม่
 1. เปิดไฟล์ Google จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกความคิดเห็น
 3. คลิกตอบ
 4. พิมพ์ความคิดเห็น
 5. แตะบริเวณใดก็ได้ในความคิดเห็น แล้วใส่ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายรายการการทำงานให้ใหม่โดยพิมพ์ @ หรือ + ด้านหน้า
 6. คลิกช่องข้าง "มอบหมายให้ [ชื่อ]"
 7. คลิกมอบหมายใหม่ คนที่คุณมอบหมายรายการการทำงานให้จะได้รับอีเมล
ทำเครื่องหมายรายการการทำงานว่าเสร็จสิ้น
 1. เปิดไฟล์ Google จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น ที่มุมขวาบนของความคิดเห็น
ดูการติดตามผลในเอกสาร
 1. เปิดหน้าจอหลักของ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ หรือ Google ไดรฟ์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกตัวเลขที่มุมบนขวาของเอกสาร หากไม่เห็นตัวเลข แสดงว่าไม่มีการติดตามผลสำหรับเอกสารนั้น
 3. คุณจะเห็นหมายเลขของรายการต่อไปนี้
  • รายการการทำงาน
  • คำแนะนำที่เปิดอยู่
 4. เมื่อต้องการไปที่รายการการทำงานแรกหรือคำแนะนำแรก ให้คลิกตัวเลือกจากรายการ
 5. เมื่อต้องการปิดเมนู ให้คลิกที่หมายเลข

ใช้รีแอ็กชันด้วยอีโมจิใน Google เอกสาร, ชีต และสไลด์

หากคุณมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ คุณจะเพิ่มรีแอ็กชันด้วยอีโมจิให้กับความคิดเห็นในเอกสารหรือชีต หรือเนื้อหาในเอกสารหรือสไลด์ที่ไฮไลต์ได้

เพิ่มการแสดงความรู้สึกด้วยอีโมจิ

เคล็ดลับ: หากผู้ทํางานร่วมกันเพิ่มการแสดงความรู้สึกด้วยอีโมจิแล้ว คุณสามารถคลิกอีโมจิดังกล่าวเพื่อเพิ่มความรู้สึกของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังเพิ่มอีโมจิหลายรายการลงในข้อความหรือความคิดเห็นในรายการหนึ่งที่เลือกได้อีกด้วย

เพิ่มรีแอ็กชันด้วยอีโมจิให้กับเนื้อหาที่ไฮไลต์ใน Google เอกสาร

 1. เปิดไฟล์ Google เอกสารจากคอมพิวเตอร์
 2. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความรู้สึก
 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • คลิกเพิ่มการแสดงความรู้สึกด้วยอีโมจิ Add Emoji Reaction ที่ขอบด้านขวา
  • ไปที่แทรก จากนั้น การแสดงความรู้สึกด้วยอีโมจิ
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • เลือกอีโมจิที่ต้องการเพิ่ม
  • นอกจากนี้คุณยังป้อนข้อความค้นหาสําหรับอีโมจิได้อีกด้วย

เพิ่มการแสดงความรู้สึกด้วยอีโมจิในความคิดเห็น

 1. เปิด Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. วางเมาส์เหนือความคิดเห็นที่ต้องการรีแอ็ก
 3. คลิกเพิ่มรีแอ็กชันด้วยอีโมจิ Add Emoji Reaction
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • เลือกอีโมจิที่ต้องการเพิ่ม
  • นอกจากนี้คุณยังป้อนข้อความค้นหาสำหรับอีโมจิได้อีกด้วย
แก้ไขหรือนำรีแอ็กชันด้วยอีโมจิออก

หากต้องการนำรีแอ็กชันออกจากความคิดเห็นใน Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์ หรือในเนื้อหาที่ไฮไลต์ใน Google เอกสาร ให้คลิกอีโมจิอีกครั้ง

เคล็ดลับ: หากคุณนำรีแอ็กชันของตนเองออก การดำเนินการนี้จะไม่ได้ลบรีแอ็กชันของผู้ทำงานร่วมกันคนอื่นๆ

วิธีแก้ไขรีแอ็กชันของเนื้อหาที่ไฮไลต์ในเอกสารใน Google เอกสาร

 1. คลิกรีแอ็กชันด้วยอีโมจิที่ต้องการ
 2. คลิกแก้ไข
  • เคล็ดลับ: หากต้องการดูรีแอ็กชันที่แก้ไขแล้ว ให้คลิกความคิดเห็น ความคิดเห็น ที่ด้านขวาบน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อไปยังส่วนต่างๆ และตอบกลับความคิดเห็น

คุณสามารภเลือกความคิดเห็นและใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ไปยังความคิดเห็นต่างๆ
 • ตอบกลับความคิดเห็น
 • ซ่อนหรือแสดงความคิดเห็น

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในความคิดเห็นที่เลือก

ตอบกลับความคิดเห็นปัจจุบัน R
ไปที่ความคิดเห็นถัดไป J
ไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้า K
ยุติความคิดเห็นปัจจุบัน E
ออกจากความคิดเห็นปัจจุบัน U
ซ่อนความคิดเห็น

สําหรับ Windows, Chrome OS: Ctrl + Alt + Shift + n 

สําหรับ Mac: ⌘ + Alt + Shift + n

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
6438108773677960537
true