Använda kommentarer och åtgärder

Du kan samarbeta med andra i Google Dokument, Kalkylark och Presentationer för att: 
 • lägga till, redigera, svara på eller ta bort kommentarer
 • tilldela uppgifter och åtgärder.

Lägga till, redigera, visa eller ta bort kommentarer

Lägg till en kommentar

Om du vill lägga till kommentarer i Microsoft Office-filer i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer ändrar du filen till en Google Dokument-fil.

 1. Öppna ett dokument, kalkylark eller en presentation på datorn.
 2. Markera text, bilder, celler eller bilder som du vill kommentera.
 3. Klicka på Lägg till kommentar Lägg till kommentar i verktygsfältet och lägg till en kommentar.
 4. Skriv din kommentar.
 5. Klicka på Kommentera.
Visa alla kommentarer
 1. Öppna ett dokument, kalkylark eller en presentation på datorn.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Kommentarer.
 3. Stäng genom att klicka på Kommentarer igen.
Redigera eller ta bort en kommentar
 1. Öppna ett dokument, kalkylark eller en presentation på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer på den kommentar som du vill redigera eller radera.
 3. Klicka på Redigera eller Ta bort.
Rikta en kommentar till en viss person

Om du vill vara säker på att någon ser en kommentar kan du lägga till personen i den. De får ett e-postmeddelande med din kommentar.

 1. Öppna ett dokument, kalkylark eller en presentation på datorn.
 2. Infoga och skriv en kommentar.
 3. Någonstans i kommentaren lägger du till namnet (med den första bokstaven som versal). Tryck på namnet när rätt person föreslås. Du kan också lägga till e-postadressen för personen som du vill ska se meddelandet.
 4. Klicka på Kommentera.

Obs! Om du lägger till någon som inte har behörighet att visa filen blir du ombedd att dela filen.

Svara på eller stänga kommentarer

Om du har behörighet att redigera eller kommentera ett dokument kan du svara på kommentarer. När en diskussion är klar kan du stänga en kommentar för att lösa den.

Tips! Du kan även svara på eller stänga kommentarer direkt via e-post Läs mer om hur du hanterar kommentarer i Gmail. 

Hantera aviseringar om kommentarer
 1. Öppna ett dokument, kalkylark eller en presentation på datorn.
 2. I det övre högra hörnet av filen klickar du på Kommentarer Öppna kommentarer.
 3. Klicka på Aviseringar.
 4. Välj när du vill ta emot aviseringar:
 • Alla: När det finns nya kommentarer.
 • Enbart dina: När andra svarar på dina kommentarer eller kommentarer du har lagt till.
 • Inga: Få aldrig e-post om kommentarer för filen.
Svara på en kommentar

Svara på kommentarer i dokument eller presentationer

 1. Öppna ett dokument eller en presentation på datorn.
 2. Klicka på kommentaren.
 3. Klicka på Svara och skriv ditt svar.
 4. Om du vill spara klickar du på Svara.

Svara på kommentarer i kalkylark

 1. Öppna ett kalkylark på datorn.
 2. Klicka på Lägg till kommentar Lägg till kommentar på arbetsbladets flik.
 3. Klicka på kommentaren som du vill svara på.
 4. Klicka på Svara och skriv ditt svar.
 5. Om du vill spara klickar du på Svara.
Stäng eller öppna en kommentar på nytt
 1. Öppna ett dokument, kalkylark eller en presentation på datorn.
 2. Klicka på kommentaren som du vill stänga.
 3. I det övre hörnet av kommentaren klickar du på Lös.

Om du vill se en kommentar som du har stängt klickar du på Kommentarer överst i fönstret. Om du vill öppna en stängd kommentar på nytt klickar du på Öppna på nytt i det övre högra hörnet av kommentaren.

Använda och följa upp åtgärder

Använd kommentarer när du vill tilldela åtgärder med jobb- eller skolkontot. Förslag på åtgärder visas utifrån innehållet i filen.

Tilldela en åtgärd i en kommentar
 1. Öppna en Google-fil på datorn.
 2. Markera text, bilder, celler eller bilder som du vill kommentera.
 3. Lägg till en kommentar genom att öppna verktygsfältet och klicka på Lägg till kommentar Lägg till kommentar .
 4. Skriv din kommentar.
 5. Någonstans i kommentaren lägger du till e-postadressen, med @ eller + framför den, för personen du vill tilldela den till.
 6. Markera rutan bredvid Tilldela till [namn].
 7. Klicka på Tilldela. Personen du tilldelade åtgärden till får ett e-postmeddelande.
Tilldela en åtgärd på nytt
 1. Öppna en Google-fil på datorn.
 2. Klicka på kommentaren.
 3. Klicka på Svara.
 4. Skriv din kommentar.
 5. Någonstans i kommentaren lägger du till e-postadressen, med @ eller + framför den, för personen du vill omtilldela den till.
 6. Markera rutan bredvid Omtilldela till [namn].
 7. Klicka på Tilldela på nytt. Personen du tilldelade åtgärden till får ett e-postmeddelande.
Använda, redigera eller stänga av föreslagna åtgärder (endast amerikansk engelska)

Förslag på åtgärder visas när du använder ord som betecknar åtgärder.

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument på datorn.
 2. Om en åtgärd identifieras i Google Dokument medan du skriver (till exempel AI: Jenny skickar uppföljningsmeddelande eller Att göra: Alex slutför presentationen) visas ett åtgärdsförslag i Google Dokument.
  • Acceptera förslaget genom att klicka på Tilldela.
  • Ignorera förslaget genom att klicka på Ignorera.
  • Redigera förslaget genom att klicka på Mer Mer följt av Redigera.
  • Inaktivera förslag genom att klicka på Verktyg följt av Inställningar och avmarkera Föreslå åtgärder.

  Om åtgärder ska föreslås måste texten:

  • nämna någons namn eller e-postadress
  • nämna någon med åtkomst till filen.
Markera en åtgärd som klar
 1. Öppna en Google-fil på datorn.
 2. Klicka på Klar Klar högst upp till höger i kommentaren.
Visa uppföljningarna för ett dokument
 1. Öppna startsidan för Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer eller Google Drive på datorn.
 2. Klicka på siffran längst upp till höger i ett dokument. Om det inte visas någon siffra finns det inga uppföljningar för det dokumentet.
 3. Du kan visa antalet öppna
  • åtgärder
  • förslag.
 4. Klicka på något av alternativen i listan om du vill öppna den första åtgärden eller det första förslaget.
 5. Klicka på siffran när du vill stänga menyn.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?