Używanie komentarzy i działań

Podczas współpracy z innymi osobami w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google możesz: 
 • dodawać, edytować i usuwać komentarze oraz na nie odpowiadać,
 • przypisywać zadania i działania.

Dodawanie, edytowanie, wyświetlanie i usuwanie komentarzy

Dodawanie komentarzy

Aby dodać komentarze do plików pakietu Microsoft Office w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google, przekonwertuj te pliki na format Dokumentów Google.

 1. Na komputerze otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
 2. Zaznacz tekst, zdjęcia, komórki lub slajdy, do których chcesz dodać komentarz.
 3. Aby dodać komentarz, na pasku narzędzi kliknij Dodaj komentarz Add comment.
 4. Wpisz komentarz.
 5. Kliknij Skomentuj.
Wyświetlanie wszystkich komentarzy
 1. Na komputerze otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
 2. W prawym górnym rogu ekranu kliknij Komentarze.
 3. Aby zamknąć ten widok, ponownie kliknij Komentarze.
Edytowanie i usuwanie komentarzy
 1. Na komputerze otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
 2. Przy komentarzu, który chcesz edytować lub usunąć, kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Edytuj lub Usuń.
Wysyłanie komentarzy do konkretnych osób

Aby upewnić się, że dana osoba zobaczy komentarz, możesz ją do niego dodać. Ta osoba otrzyma e-maila z Twoim komentarzem.

 1. Na komputerze otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
 2. Wstaw i wpisz komentarz.
 3. W komentarzu dodaj nazwę użytkownika (z wielką pierwszą literą). Gdy zobaczysz sugestię odpowiedniej osoby, kliknij ją. Możesz też dodać adres e-mail osoby, która ma zobaczyć wiadomość.
 4. Kliknij Skomentuj.

Uwaga: jeśli dodasz kogoś, kto nie ma uprawnień do wyświetlania pliku, pojawi się prośba o udostępnienie pliku.

Odpowiadanie na komentarze i ich zamykanie

Jeśli masz uprawnienia do edytowania lub komentowania dokumentu, możesz odpowiadać na komentarze. Po zakończeniu dyskusji komentarz można zamknąć.

Wskazówka: możesz też odpowiadać na komentarze i zamykać je bezpośrednio w e-mailu. Dowiedz się, jak pracować z komentarzami w Gmailu 

Zarządzanie powiadomieniami na temat komentarzy
 1. Na komputerze otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
 2. W prawym górnym rogu pliku kliknij Komentarze Otwórz komentarze.
 3. Kliknij Powiadomienia.
 4. Określ, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia:
 • Wszystkie: będziesz dostawać powiadomienia o wszystkich dodanych komentarzach.
 • Tylko Twoje: będziesz dostawać powiadomienia tylko wtedy, gdy ktoś odpowie na Twoje komentarze lub na komentarze, do których Cię dodano.
 • Brak: nie będziesz dostawać żadnych powiadomień o komentarzach w tym pliku.
Odpowiadanie na komentarz

Odpowiadanie na komentarze w dokumentach i prezentacjach

 1. Na komputerze otwórz dokument lub prezentację.
 2. Kliknij komentarz.
 3. Kliknij Odpowiedz i wpisz odpowiedź.
 4. Aby zapisać, kliknij Odpowiedz.

Odpowiadanie na komentarze w arkuszach kalkulacyjnych

 1. Na komputerze otwórz arkusz kalkulacyjny.
 2. Na karcie arkusza kliknij Dodaj komentarz Add comment.
 3. Kliknij komentarz, na który chcesz odpowiedzieć.
 4. Kliknij Odpowiedz i wpisz odpowiedź.
 5. Aby zapisać, kliknij Odpowiedz.
Zamykanie i ponowne otwieranie komentarza
 1. Na komputerze otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
 2. Kliknij komentarz, który chcesz zamknąć.
 3. W górnym rogu komentarza kliknij Zakończ.

Aby zobaczyć zamknięty komentarz, kliknij Komentarze w górnym rogu okna. Aby otworzyć zamknięty komentarz, kliknij Otwórz ponownie w prawym górnym rogu komentarza.

Używanie działań

Na koncie firmowym lub szkolnym możesz używać komentarzy do przypisywania zadań i działań. Sugerowane działania będą pokazywane na podstawie zawartości pliku.

Przypisywanie działania w komentarzu
 1. Na komputerze otwórz plik usługi Google.
 2. Zaznacz tekst, zdjęcia, komórki lub slajdy, do których chcesz dodać komentarz.
 3. Aby dodać komentarz, na pasku narzędzi kliknij Dodaj komentarz Add comment.
 4. Wpisz komentarz.
 5. W treści komentarza dodaj poprzedzony znakiem @ lub + adres e-mail należący do osoby, której chcesz przypisać działanie.
 6. Kliknij pole „Przypisz do użytkownika [nazwa]”.
 7. Kliknij Przypisz. Osoba, której przypiszesz działanie, otrzyma e-maila.
Ponowne przypisywanie działania
 1. Na komputerze otwórz plik usługi Google.
 2. Kliknij komentarz.
 3. Kliknij Odpowiedz.
 4. Wpisz komentarz.
 5. W treści komentarza dodaj poprzedzony znakiem @ lub + adres e-mail należący do osoby, której chcesz przypisać działanie.
 6. Kliknij pole „Przypisz do użytkownika [nazwa]”.
 7. Kliknij Przypisz ponownie. Osoba, której przypiszesz działanie, otrzyma e-maila.
Używanie, edytowanie i wyłączanie sugerowanych działań (tylko w języku angielskim – USA)

Sugerowane działania pojawiają się, gdy dodasz związane z nimi słowa.

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Jeśli podczas pisania Dokumenty Google wykryją działanie (gdy na przykład wpiszesz „Do zrobienia: Asia ma wysłać e-maila z zapytaniem o postępy” albo „Zadanie: Aleks ma dokończyć prezentację”), pojawi się sugerowane działanie.
  • Aby zaakceptować sugestię, kliknij Utwórz zadanie.
  • Aby zignorować sugestię, kliknij Odrzuć.
  • Aby zmienić sugestię, kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj.
  • Aby wyłączyć sugestie, kliknij Narzędzia a potem Ustawienia i odznacz opcję „Sugeruj działania”.

  Aby pojawiały się sugestie związane z działaniami, tekst musi:

  • zawierać nazwę lub adres e-mail osoby,
  • zawierać informacje o osobie, która ma dostęp do pliku.
Oznaczanie działania jako wykonanego
 1. Na komputerze otwórz plik usługi Google.
 2. W prawym górnym rogu komentarza kliknij Gotowe OK.
Wyświetlanie działań w dokumencie
 1. Na komputerze otwórz ekran główny Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji lub Dysku Google.
 2. Kliknij liczbę w prawym górnym rogu dokumentu. Jeśli nie widać liczby, w tym dokumencie nie ma żadnych działań.
 3. Możesz zobaczyć liczbę otwartych:
  • działań,
  • sugestii.
 4. Aby przejść do pierwszego działania lub sugestii, kliknij opcję z listy.
 5. Aby zamknąć menu, kliknij liczbę.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?