Bruk kommentarer, gjøremål og emojireaksjoner

Vil du få mer ut av Google Dokumenter for jobben eller skolen? Registrer deg for en kostnadsfri prøveperiode med Google Workspace.
Du kan samarbeide med andre i Google Dokumenter, Regneark og Presentasjoner for å 
 • legge til, endre, svare på eller slette kommentarer
 • tildele oppgaver og gjøremål
 • legge til emojireaksjoner

Legg til, endre, se, filtrér eller slett kommentarer

Legg til kommentarer
 1. Åpne et dokument, et regneark eller en presentasjon på en datamaskin.
 2. Fremhev teksten, bildene, cellene eller lysbildene du vil kommentere.
 3. Hvis du vil legge til en kommentar, klikker du på Legg til kommentar Legg til en kommentar på verktøylinjen.
 4. Skriv inn kommentaren din.
 5. Klikk på Kommenter.
Se alle kommentarer
 1. Åpne et dokument, et regneark eller en presentasjon på en datamaskin.
 2. Øverst til høyre klikker du på Åpne kommentarloggen Åpne kommentarer.
 3. Klikk på Åpne kommentarloggen Åpne kommentarer igjen for å lukke den.

Tips: Nederst i et kommentarvindu kan du også klikke på Åpne alle kommentarene.

Finn kommentarer

Du kan finne kommentarer og se hvor de er plassert i et Google-regneark.

Fra en arkfane

 1. Gå til bunnen av arket og pek på kommentarvarselet på en fane. 
 2. I vinduet klikker du på cellenavnet for å se kommentaren og hvor den er plassert. 

Tips: For å se alle kommentarene i arket, klikk på Se alle kommentarene.

Fra kommentarpanelet 

 1. Øverst til høyre klikker du på Åpne kommentarloggen Åpne kommentarer.
 2. Klikk på kommentaren for å se hvor den er plassert.
Filtrér kommentarer

Du kan filtrere kommentarer i Google Dokumenter og Regneark. 

 1. Klikk på Åpne kommentarloggen Åpne kommentarer i et Google-dokument eller -regneark. 
 2. På venstre side av kommentarvinduet klikker du på Alle Nedoverpil for å filtrere kommentarene på en av disse kategoriene: 
  • Alle 
  • Til deg 
  • Åpne
  • Oppklart
 3. Alle kommentarer i den valgte kategorien vises i vinduet. 

Du kan filtrere kommentarer basert på ark i Google Regneark. 

 1. Klikk på Åpne kommentarloggen Åpne kommentarer i et regneark. 
 2. Klikk på Alle ark Nedoverpil til høyre for Kommentarer-vinduet for å endre filteret til Aktivt ark.
Endre eller slett kommentarer
 1. Åpne et dokument, et regneark eller en presentasjon på en datamaskin.
 2. Klikk på Mer Mer på kommentaren du vil redigere eller slette.
 3. Klikk på Rediger eller Slett.
Send en kommentar til en bestemt person

Du kan gjøre kommentaren din synlig for en bestemt person ved å legge hen til i kommentaren. Personen mottar et e-postvarsel med kommentaren din.

Tips: Hvis en person har statusen «Ikke på jobb», og du har tillatelse til å se kalenderen hens, får du et varsel i kommentaren idet du legger til personen. 

 1. Åpne et dokument, et regneark eller en presentasjon på en datamaskin.
 2. Sett inn og skriv inn en kommentar.
 3. Hvor som helst i kommentaren kan du sette inn «@» og personens navn eller e-postadresse. Når riktig person blir foreslått, klikker du på navnet hens.
 4. Klikk på Kommenter.

Merk: Hvis du legger til noen som ikke har tillatelse til å se filen, blir du bedt om å dele filen.

Skjul kommentarer i Google Presentasjoner
 1. Åpne en lysbildefremvisning på datamaskinen din.
 2. På verktøyraden går du til Visning og fjerner avmerkingen for Vis kommentarer. Alternativt kan du bruke hurtigtastene Ctrl + Alt + Shift + N (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Alt + Shift + N (Mac).

Svar på eller lukk kommentarer

Hvis du har tillatelse til å redigere eller kommentere et dokument, kan du svare på kommentarer. Når en diskusjon er ferdig, kan du oppklare kommentaren for å lukke den.

Tips: Du kan også svare på eller lukke kommentarer direkte via e-post.Finn ut hvordan du jobber med kommentarer i Gmail. 

Administrer varslene dine om kommentarer
 1. Åpne et dokument, et regneark eller en presentasjon på en datamaskin.
 2. Klikk på Kommentarer Åpne kommentarer øverst til høyre i filen.
 3. Klikk på Varsler.
 4. Velg når du vil motta varsler:
 • Alle: Hver gang kommentarer legges til.
 • Bare dine: Når andre svarer på kommentarene dine eller kommentarer du er lagt til i.
 • Ingen: Ikke motta noen e-poster om kommentarer for den filen.
Svar på kommentarer

Svar på kommentarer i dokumenter eller presentasjoner

 1. Åpne et dokument eller en presentasjon på en datamaskin.
 2. Klikk på kommentaren.
 3. Klikk på Svar og skriv svaret.
 4. Klikk på Svar for å lagre.

Tips: I Google Dokumenter, nederst i tekstfeltet, kan du klikke på et smartsvar.

Svar på kommentarer i regneark

 1. Åpne et regneark på datamaskinen.
 2. Klikk på Legg til kommentar Legg til en kommentar på arkfanen.
 3. Klikk på kommentaren du vil svare på.
 4. Klikk på Svar og skriv svaret.
 5. Klikk på Svar for å lagre.

Tips: Hvis en person har statusen «Ikke på jobb», og du har tillatelse til å se kalenderen hens, får du et varsel i kommentaren idet du svarer vedkommende.

Lukk kommentarer eller åpne dem på nytt
 1. Åpne et dokument, et regneark eller en presentasjon på en datamaskin.
 2. Klikk på kommentaren du vil lukke.
 3. Klikk på Løs øverst til høyre i kommentaren.

Hvis du vil se på en kommentar du har lukket, kan du klikke på Kommentarer øverst til høyre i vinduet. Hvis du vil gjenåpne en lukket kommentar, må du klikke på Åpne på nytt øverst til høyre i kommentaren.

Bruk og følg opp gjøremål

Bruk kommentarer til å tildele oppgaver og gjøremål med jobb- eller skolekontoen din. Foreslåtte gjøremål vises basert på innholdet i filen.

Tildel et gjøremål i en kommentar
 1. Åpne en Google-fil på datamaskinen.
 2. Fremhev teksten, bildene, cellene eller lysbildene du vil kommentere.
 3. For å legge til en kommentar, gå til verktøylinjen og klikk på Legg til en kommentar Legg til en kommentar.
 4. Skriv inn kommentaren din.
 5. Et sted i kommentaren legger du til e-postadressen, med @ eller + foran, for personen du vil tildele den til.
 6. Klikk på boksen ved siden av «Tildel til [navn]».
 7. Klikk på Tildel. Personen som ble tildelt gjøremålet, får en e-post.

Tips: Hvis en person har statusen «Ikke på jobb», og du har tillatelse til å se kalenderen hens, får du et varsel i kommentaren idet du tildeler gjøremålet.

Overfør et gjøremål til en annen
 1. Åpne en Google-fil på datamaskinen.
 2. Klikk på kommentaren.
 3. Klikk på Svar.
 4. Skriv inn kommentaren din.
 5. Et sted i kommentaren legger du til e-postadressen, med @ eller + foran, for personen du vil overføre den til.
 6. Klikk på boksen ved siden av «Overfør til [navn]».
 7. Klikk på Overfør. Personen som ble tildelt gjøremålet, får en e-post.
Merk gjøremål som utført
 1. Åpne en Google-fil på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre i kommentaren klikker du på Ferdig Ferdig.
Se oppfølgingene i et dokument
 1. På iPhone eller iPad åpner du Google Disk eller startsiden for Google Dokumenter, Regneark eller Presentasjoner.
 2. Klikk på tallet øverst til høyre i dokumentet. Hvis du ikke ser noe nummer, har du ingen oppfølginger for det dokumentet.
 3. Du kan se antallet åpne
  • gjøremål
  • forslag
 4. For å gå til det første gjøremålet eller forslaget, klikk på et alternativ i listen.
 5. Klikk på nummeret for å lukke menyen.

Bruk emojireaksjoner i Google Dokumenter

Hvis du har kommentar- eller redigeringstilgang til et Google-dokument, kan du legge til emojireaksjoner på innhold du markerer.

Legg til emojireaksjoner
 1. Åpne et Google-dokument på datamaskinen.
 2. Marker teksten du vil reagere på. Velg et alternativ:
  • Gå til høyre marg og klikk på Legg til en emojireaksjon Add Emoji Reaction.
  • Gå til Sett inn og så Emojireaksjon.
 3. Velg et alternativ:
  • Velg emojien du vil legge til. 
  • Du kan også skrive inn søketermer for en emoji.

Tips: Hvis en person med kommentar- eller redigeringstilgang allerede har lagt til en emojireaksjon, kan du klikke på emojien for å legge til reaksjonen din. Du kan legge til flere emojier i den samme valgte teksten.

Arkiver eller fjern emojireaksjoner
 1. Klikk på en emojireaksjon.
  • Klikk på emojien igjen for å fjerne reaksjonen. 
   • Tips: Hvis du fjerner reaksjonen din, fører ikke det til at andres reaksjoner blir fjernet.
  • For å arkivere reaksjonen, klikk på Flere alternativer Mer og så Oppklart.
   • Tips: Klikk på Kommentarer Kommentar øverst til høyre for å se arkiverte reaksjoner.

Bruk hurtigtaster til å navigere og svare på kommentarer

Du kan velge en kommentar og bruke hurtigtaster til å

 • navigere mellom kommentarer
 • svare på kommentarer
 • skjule eller vise kommentarer

Bruk hurtigtaster på valgte kommentarer

Svar på gjeldende kommentar R
Gå til neste kommentar J
Gå til forrige kommentar K
Merk gjeldende kommentar som oppklart E
Avslutt gjeldende kommentar U
Skjul kommentar

For Windows og Chrome OS: Ctrl + Alt + Shift + N 

For Mac: ⌘ + Alt + Shift + N

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
true
35
false
false