टिप्पणी आणि कृती आयटम्स वापरा

ऑफिस किंवा शाळेसाठी Google Drive चा पुरेपूर वापर करून घ्यायचा आहे का? विनामूल्य G Suite चाचणीसाठी साइन अप करा.
करण्यासाठी Google Docs ,Sheets, आणि Slides ने आपण इतरांशी सहयोग करू शकता
 • टिप्पण्या जोडा, संपादित करा,उत्तर द्या किंवा हटवा.
 • टास्क आणि क्रिया आयटम असाइन करणे

संपादन, व्ह्यू/पहा किवा टिप्पण्या हटवा जोडा

टिप्पणी जोडा

Google Docs, Sheets, किंवा Slides, मधील मायक्रोसॉफ्ट फाइल्स मध्ये टिप्पण्या जोडण्यासाठी ती फाइल एका Google Docs फाइल मध्ये रूपांतरित करा.

 1. आपल्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज, स्प्रेडशीट किंवा सादरीकरण उघडा.
 2. आपल्याला ज्यात टिप्पणी करायची आहे ते मजकूर सेल्स किंवा स्लाईड्स हायलाइट करा.
 3. टूलबारमध्ये एक टिप्पणी जोडण्यासाठी टिप्पणी जोडाटिप्पणी जोडावर क्लिक करा.
 4. आपली टिप्पणी टाईप करा.
 5. टिप्पणीवर क्लिक करा.
सर्व टिप्पण्या पहा
 1. आपल्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज, स्प्रेडशीट किंवा सादरीकरण उघडा.
 2. वर उजवीकडे टिप्पणीटिप्पण्या उघडावर क्लिक करा
 3. बंद करण्यासाठी, टिप्पण्यावर पुन्हा क्लिक करा.
टिप्पणी संपादित किंवा हटवा
 1. आपल्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज, स्प्रेडशीट किंवा सादरीकरण उघडा.
 2. आपण संपादित किंवा हटवू इच्छिता त्या टिप्पणीवर अधिक आणखीवर क्लिक करा.
 3. संपादित करा किंवा हटवावर क्लिक करा.
एका विशिष्ट व्यक्तीस एक टिपणी पाठवा

कोणीतरी टिपणी पाहेल याची खात्री करण्यासाठी आपण त्यांना त्यात जोडू शकता. त्यांना आपल्या टिपणीसह इमेल सूचना मिळेल.

 1. आपल्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज, स्प्रेडशीट किंवा सादरीकरण उघडा.
 2. Insert and type a comment.एक टिप्पणी इन्सर्ट आणि टाईप करा.
 3. आपल्या टिप्पणीत कोठेतरी, नाव जोडा (पहिले अक्षर कॅपिटल करून). योग्य व्यक्ती सुचवली जाते तेव्हा त्यांच्या नावावर टॅप करा आपण पाहू इच्छिता त्या व्यक्तीचा इमेल पत्ता देखील आपण जोडू शकता.
 4. टिप्पणीवर क्लिक करा.

टीप: फाइल पाहण्याची परवानगी नसलेल्या कुणालातरी आपण जोडले तर आपल्याला फाइल शेअर करण्यास सांगितले जाईल.

टिप्पणीस उत्तर तरी द्या किंवा त्या बंद करा.

आपल्याकडे फाइल संपादित करण्याची किंवा टिप्पणी परवानगी असल्यास आपण टिप्पण्यांना उत्तर देऊ शकता. एकदा चर्चा संपली की आपण ती बंद करण्यासाठी एक टिप्पणीचे निराकरण देऊ शकतो.

टीप:आपल्या मेलमधून आपण थेटपणे आपण देखील टिप्पण्यांना उत्तर देऊ शकता किंवा त्या बंद करू शकता.Gmail. मध्ये टिप्पण्यासह कसे काम करायचे ते जाणुन घ्या

आपल्या टिप्पणी सूचना व्यवस्थापित करा
 1. आपल्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज, स्प्रेडशीट किंवा सादरीकरण उघडा.
 2. फाइलच्या वर उजव्या कोपर्‍यात टिप्पण्या टिप्पण्या उघडावर क्लिक करा.
 3. सूचना वर क्लिक करा.
 4. आपलयाला केव्हा सूचना मिळवायच्या आहेत ते निवडा.
 • सर्व: केव्हाही जेव्हा टिप्पण्या केल्या जातात.
 • फक्त आपल्या: जेव्हाही इतर आपल्या टिप्पण्यांचे उत्तर देतात किंवा आपल्याला टिप्पण्या जोडल्या जातात
 • कधीही:त्या फाइलमधील टिप्पण्यांसाठी इमेल प्राप्त करू नका.
टिप्पणीस उत्तर द्या

दस्तावेज किंवा सादरीकरणातील टिप्पण्यांना उतर द्या

 1. आपल्या कॉंप्युटरवर दस्तावेज किंवा सादरीकरण उघडा.
 2. टिप्पणीवर क्लिक करा.
 3. उत्तर द्यावर क्लिक करा आणि आपले उत्तर टाईप करा.
 4. सेव्ह करण्यासाठी उत्तर द्यावर क्लिक करा.

स्प्रेडशीटमधील टिप्पण्यांना उत्तर द्या.

 1. आपल्या काँप्युटरवर, स्प्रेडशीट उघडा.
 2. Sheet टॅब वर टिप्पणी जोडा वर क्लिक कराटिप्पणी जोडा.
 3. आपण ज्यास उत्तर देऊ इच्छिता त्या टिप्पणीवर क्लिक करा.
 4. उत्तर द्यावर क्लिक करा आणि आपले उत्तर टाईप करा.
 5. सेव्ह करण्यासाठी उत्तर द्यावर क्लिक करा.
टिप्पणी बंद करा किंवा उघडा
 1. आपल्या कॉंप्युटरवर, एक दस्तऐवज, स्प्रेडशीट किंवा सादरीकरण उघडा.
 2. आपण बंद करू इच्छिता त्या टिप्पणीवर क्लिक करा
 3. टिप्पण्यांच्या वर उजव्या कोपर्‍यात निराकरणवर क्लिक करा.

आपण बंद केलेली टिप्पणी पाहण्यासाठी, विंडोच्या वरच्या बाजूसटिप्पण्यावर, क्लिक करा. बंद केलेली टिप्पणी पुन्हा उघडण्यासाठी,टिप्पणीच्या वरच्या उजव्या कोपर्‍यात पुन्हा उघडावर क्लिक करा.

क्रिया आयटम वापरा व पाठपुरावा करा.

आपल्या ऑफिस किंवा शाळा खात्यात कामे सुपूर्द करण्यासाठी किंवा क्रिया आयटम्स साठी टिप्पण्या वापरा. आपल्या फाइलमधील आशयाच्या आधारे सुचवलेले क्रिया आयटम्स दिसतील.

एका टिप्पणीत एक क्रिया आयटम सुपूर्द करा
 1. आपल्या कॉम्प्युटरवर एक Google फाइल उघडा.
 2. आपल्याला ज्यात टिप्पणी करायची आहे ते मजकूर सेल्स किंवा स्लाईड्स हायलाइट करा.
 3. एक टिप्पणी जोडण्यासाठी टूलबार वर जा आणि टिप्पणी जोडाटिप्पणी जोडावर क्लिक करा.
 4. आपली टिप्पणी टाईप करा.
 5. आपल्या टिप्पणीत कोठेतरी, ज्या माणसाला आपण सुपुर्द करायचे आहे त्याच्या इमेल पत्त्या पुढे:@ सह किंवा + in लाऊन तो जोडा.
 6. "[नाव]ला सुपूर्द करा" पुढे क्लिक करा.
 7. सुपूर्द करावर क्लिक करा. आपण ज्या व्यक्तीस कृती आयटम सुपूर्द केला त्यास एक इमेल मिळेल.
एक कृती आयटम पुन्हा सुपूर्द करा
 1. आपल्या कॉम्प्युटरवर एक Google फाइल उघडा.
 2. टिप्पणीवर क्लिक करा.
 3. उत्तर द्यावर क्लिक करा.
 4. आपली टिप्पणी टाईप करा.
 5. आपल्या टिप्पणीत कोठेतरी, ज्या माणसाला आपणास पुन्हा सुपुर्द करायचे आहे त्याच्या इमेल पत्त्या पुढे:@ सह किंवा + in लाऊन तो जोडा.
 6. "[नाव]ला पुन्हा सुपूर्द करा" पुडील चौकटीत क्लिक करा.
 7. पुन्हा सुपूर्द करावर क्लिक करा. आपण ज्या व्यक्तीस कृती आयटम सुपूर्द केला त्यास एक इमेल मिळेल.
सुचवलेले क्रिया आयटम्स(फक्त यु एस इंग्लिश) वापरा, संपादित करा, किंवा बंद करा

आपण कृती करण्याजोगे शब्द वापरता तेव्हा सुचवलेले कृती आयटम्स दिसतील.

 1. आपल्या कॉम्प्युटरवर Google Docs मध्ये एक दस्तावेज उघडा.
 2. आपण टाईप करत जाता तसे, Google Docs एक कृती आयटम शोधून काढते(उदाहरणार्थ, "एआय: जेनने एक पाठपुरावा मेल पाठवायची" किंवा "करायचे काम: अलेक्सने सादरीकरण पूर्ण करायचे"), एक सुचवलेला कृती आयटम दिसेल.
  • सूचना स्वीकारण्यासाठी सुपूर्द करावर क्लिक करा.
  • सूचनेकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी डिसमिस करा.वर क्लिक करा.
  • सूचना संपादित करण्यासाठी अधिक आणखीआणि त्यानंतर संपादनवर क्लिक करा.
  • सूचना बंद करण्यासाठी टूल्स आणि त्यानंतर प्राधान्य/प्रिफरन्सेसवर क्लिक करा आणि "कृती आयटम्स सुचवा."वर चौकटीतली खूण काढा.

  कृती आयटम्स सुचवण्यासाठी मजकूर असलाच पाहिजे

  • कोणाचे तरी नाव किंवा इमेलचा उल्लेख केला पाहिजे.
  • Mention someone with access फाइलला ॲक्सेस असणार्‍या कोणाचाही उल्लेख करा.
क्रिया आयटम वर केले/डन अशी खूण करा
 1. आपल्या कॉम्प्युटरवर एक Google फाइल उघडा.
 2. टिप्पणीच्या उजव्या कोपर्‍यात केले/डन पूर्ण झालेवर क्लिक करा
एका दस्तावेजावरील पाठपुरावा पहा
 1. आपल्या कॉम्प्युटरवर, Google Docs, Sheets, किंवा Slides होम स्क्रीन Google Drive उघडा.
 2. दस्तावेजाच्या वर उजव्या कोपऱ्यात संख्येवर टॅप करा. आपल्याला एक संख्या दिसत नसेल तर त्या दस्तावेजासाठी कोणताही पाठपुरावा नाही.
 3. आपण उघड्या
   ची संख्या ्पाहू शकता.
  • क्रिया आयटम
  • सूचना
 4. पहिला क्रिया आयटम किंवा सूचनेवर जाण्यासाठी सूचीतील एका पर्यायावर क्लिक.करा.
 5. मेन्यू बंद करण्यासाठी संख्येवर क्लिक करा.
हे उपयुक्त होते का?
आम्ही यास कसे सुधारित करू शकतो?