Použití komentářů a úkolů

S ostatními uživateli můžete spolupracovat v Dokumentech, Tabulkách a Prezentacích Google za účelem: 
 • Přidání, úpravy, mazání komentářů nebo odpovídání na ně
 • Přidělování úkolů

Možnosti komentáře

Zobrazit všechny komentáře
 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete soubor v aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google.
 2. V horní části obrazovky klepněte na Komentář Komentář.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit jeden komentář, hledejte žlutě zvýrazněný text v dokumentu nebo oranžový roh buňky. Komentář zobrazíte tak, že klepnete na buňku nebo text a potom klepnete na Zobrazit komentář.

Přidat komentář
 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete soubor v aplikaci Dokumenty Google.
 2. Vyberte text nebo buňku a klepněte na Přidat komentář.
 3. Přidejte svůj text.
 4. Klepněte na Hotovo Hotovo.
Reagování na komentáře

Jakmile klepnete na buňku nebo text s komentářem, klepněte na Zobrazit komentář. Potom můžete:

 • Upravit komentář: Klepněte na Více 더보기 a pak Upravit. Proveďte změny, potom klepněte na Hotovo Hotovo.
 • Odpovědět na komentář: V dolní části komentáře klepněte na Odpovědět.
 • Vyřešit komentář: V dolní části komentáře klepněte na Vyřešit.
 • Přesouvat se mezi komentáři: Přejeďte prstem doleva nebo doprava.
 • Vymazat komentář: Klepněte na Více 더보기 a pak Smazat.
 • Návrat do zobrazení pro úpravy: Přejeďte prstem dolů do oblasti komentáře v dokumentu, tabulce nebo prezentaci.
Odeslání komentáře konkrétní osobě

Abyste se ujistili, že váš komentář určitá osoba uvidí, můžete ji do komentáře přidat. Obdrží e-mailové oznámení s komentářem.

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete soubor v aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google.
 2. Vložte a zadejte komentář.
 3. Někam do komentáře přidejte jméno. Jakmile je navržena správná osoba, klepněte na její jméno. Můžete také přidat e-mailovou adresu osoby, která má zprávu zobrazit.
 4. Klepněte na Hotovo Hotovo.

Poznámka: Vlastník dokumentu obdrží ve výchozím nastavení oznámení pro všechny komentáře.

Přijetí nebo odmítnutí navržené změny

Pokud někdo navrhne úpravu dokumentu, který vlastníte, můžete ji přijmout nebo odmítnout. Toto je možné pouze v Dokumentech Google.

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete soubor v aplikaci Dokumenty Google.
 2. Pokud chcete zobrazit návrh, klepněte na Skrytý návrh.
 3. Klepněte na Přijmout nebo Odmítnout.

Poznámka: Pokud se rozhodnete, že se vám přijatý návrh nelíbí, klepněte na Vrátit zpět.

Použití a sledování úkolů

Komentáře můžete použít k přidružení úkolů vašemu pracovnímu nebo školnímu účtu.

Přidružení úkolu v komentáři
 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete soubor v aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google.
 2. Zvýrazněte text, obrázky, buňky nebo snímky, které chcete komentovat.
 3. Pokud chcete přidat komentář, klepněte na Vložit Přidat.
 4. Klepněte na Komentář.
 5. Zadejte komentář.
 6. Na nějaké místo v komentáři přidejte e-mailovou adresu osoby, které ho chcete přidělit, se znakem @ nebo + před adresou.
 7. Klepněte na políčko vedle Přidělit uživateli [jméno].
 8. Klepněte na Hotovo Hotovo. Osoba, které jste přidělili úkol, obdrží e-mail.
Opětovné přidělení úkolu
 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete soubor v aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google.
 2. Klepněte na text s komentářem.
 3. Klepněte na Zobrazit komentář.
 4. Klepněte na Odpovědět.
 5. Zadejte komentář.
 6. Na nějaké místo v komentáři přidejte e-mailovou adresu osoby, které ho chcete přidělit, se znakem @ nebo + před adresou.
 7. Klepněte na políčko vedle Změnit přidělení na uživatele [jméno].
 8. Klepněte na Hotovo Hotovo. Osoba, které jste přidělili úkol, obdrží e-mail.
Označení úkolu jako hotového
 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete soubor v aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google.
 2. Klepněte na text s komentářem.
 3. Klepněte na Zobrazit komentář.
 4. Klepněte na Označit jako hotové Hotovo.
Zobrazení reakcí v dokumentu
 1. Spusťte na iPhonu nebo iPadu aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google.
 2. V pravém horním rohu dokumentu klepněte na číslo. Pokud číslo nevidíte, nemáte u tohoto dokumentu žádné reakce.
 3. Můžete vidět počet otevřených:
  • Úkolů
  • Návrhů
 4. Pokud chcete přejít na první úkol nebo návrh, klepněte na možnost v seznamu.
 5. Pokud chcete zavřít nabídku, klepněte na číslo.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?