Použití komentářů a úkolů

S ostatními uživateli můžete spolupracovat v Dokumentech, Tabulkách a Prezentacích Google za účelem: 
 • Přidání, úpravy, mazání komentářů nebo odpovídání na ně
 • Přidělování úkolů

Možnosti komentáře

Zobrazit všechny komentáře
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete soubor v aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google.
 2. V horní části obrazovky klepněte na Komentář Komentář.
Přidat komentář
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete soubor v aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google.
 2. Vyberte text nebo buňku a klepněte na Přidat komentář nebo Komentář.
 3. Přidejte svůj text.
 4. Klepněte na Komentář.
Reagování na komentáře

Když klepnete na konkrétní komentář, můžete:

 • Upravit komentář: Klepněte na Upravit Upravit. Proveďte změny, potom klepněte na Uložit.
 • Odpovědět na komentář: V dolní části klepněte na Odpovědět.
 • Vyřešit komentář: Nad komentářem klepněte naVyřešit.
 • Přesouvat se mezi komentáři: Přejeďte prstem doleva nebo doprava.
 • Vymazat komentář: Klepněte na Upravit Upravit. Potom klepněte na koš Koš.
 • Návrat do zobrazení pro úpravy: V pravém horním rohu klepněte na ZAVŘÍT nebo Zavřít Zavřít.
Odeslání komentáře konkrétní osobě

Abyste se ujistili, že váš komentář určitá osoba uvidí, můžete ji do komentáře přidat. Obdrží e-mailové oznámení s komentářem.

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete soubor v aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google.
 2. Vložte a zadejte komentář.
 3. Někam do komentáře přidejte jméno. Jakmile je navržena správná osoba, klepněte na její jméno. Můžete také přidat e-mailovou adresu osoby, která má zprávu zobrazit.
 4. Klepněte na KOMENTÁŘ.
Přijetí nebo odmítnutí navržené změny

Pokud někdo navrhne úpravu dokumentu, který vlastníte, můžete ji přijmout nebo odmítnout. Toto je možné pouze v Dokumentech Google.

 1. V telefonu nebo na tabletu se systémem Android otevřete dokument v aplikaci Dokumenty Google.
 2. Pokud chcete zobrazit návrh, klepněte na Návrh.
 3. Klepněte na Přijmout nebo Odmítnout.

Poznámka: Pokud se rozhodnete, že se vám přijatý návrh nelíbí, klepněte na Vrátit zpět.

Přidání komentářů v souborech Microsoft® Office

Pokud chcete přidat komentáře do souborů Microsoft Office v aplikaci Dokumenty Google , změňte soubor na soubor Dokumentů Google.

Použití a sledování úkolů

Komentáře můžete použít k přidružení úkolů vašemu pracovnímu nebo školnímu účtu.

Přidružení úkolu v komentáři
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete soubor v aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google.
 2. Zvýrazněte text, obrázky, buňky nebo snímky, které chcete komentovat.
 3. Pokud chcete přidat komentář, klepněte na Vložit Přidat.
 4. Klepněte na Komentář.
 5. Zadejte komentář.
 6. Na nějaké místo v komentáři přidejte e-mailovou adresu osoby, které ho chcete přidělit, se znakem @ nebo + před adresou.
 7. Klepněte na políčko vedle Přidělit uživateli [jméno].
 8. Klepněte na Přidělit. Osoba, které jste přidělili úkol, obdrží e-mail.
Opětovné přidělení úkolu
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete soubor v aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google.
 2. Klepněte na text s komentářem.
 3. Klepněte na Zobrazit komentář.
 4. Klepněte na Odpovědět.
 5. Zadejte komentář.
 6. Na nějaké místo v komentáři přidejte e-mailovou adresu osoby, které ho chcete přidělit, se znakem @ nebo + před adresou.
 7. Klepněte na políčko vedle Změnit přidělení na uživatele [jméno].
 8. Klepněte na Odeslat Odeslat. Osoba, které jste přidělili úkol, obdrží e-mail.
Označení úkolu jako hotového
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete soubor v aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google.
 2. V pravém horním rohu komentáře klepněte na Označit jako hotové.
Zobrazení reakcí v dokumentu
 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google.
 2. V pravém horním rohu dokumentu klepněte na číslo. Pokud číslo nevidíte, nemáte u tohoto dokumentu žádné reakce.
 3. Můžete vidět počet otevřených:
  • Úkolů
  • Návrhů
 4. Pokud chcete přejít na první úkol nebo návrh, klepněte na možnost v seznamu.
 5. Pokud chcete zavřít nabídku, klepněte na číslo.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?