Použití komentářů a úkolů

S ostatními uživateli můžete spolupracovat v Dokumentech, Tabulkách a Prezentacích Google za účelem: 
 • Přidání, úpravy, mazání komentářů nebo odpovídání na ně
 • Přidělování úkolů

Přidání, úprava, zobrazení nebo smazání komentářů

Přidání komentáře

Pokud chcete přidat komentáře do souborů Microsoft Office v Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích Google, změňte soubor na soubor Dokumentů Google.

 1. V počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
 2. Zvýrazněte text, obrázky, buňky nebo snímky, které chcete komentovat.
 3. Pokud chcete přidat komentář, klikněte na liště na Přidat komentář Přidat komentář.
 4. Zadejte komentář.
 5. Klikněte na Okomentovat.
Zobrazit všechny komentáře
 1. V počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Komentáře Otevřít komentáře.
 3. Pokud je chcete zavřít, klikněte znovu na Komentáře.
Úprava nebo vymazání komentáře
 1. V počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
 2. U komentáře, který chcete upravit nebo vymazat, klikněte na Více Další možnosti.
 3. Klikněte na Upravit nebo Smazat.
Odeslání komentáře konkrétní osobě

Abyste se ujistili, že váš komentář určitá osoba uvidí, můžete ji do komentáře přidat. Obdrží e-mailové oznámení s komentářem.

 1. V počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
 2. Vložte a zadejte komentář.
 3. Na nějaké místo v komentáři přidejte jméno (první písmeno musí být velké). Jakmile je navržena správná osoba, klikněte na její jméno. Můžete také přidat e-mailovou adresu osoby, která má zprávu zobrazit.
 4. Klikněte na Okomentovat.

Poznámka: Pokud přidáte osobu, která nemá oprávnění zobrazit soubor, budete požádáni, abyste soubor sdíleli.

Odpověď na komentáře nebo jejich zavření

Pokud máte oprávnění upravovat nebo komentovat dokument, můžete odpovídat na komentáře. Jakmile je diskuze dokončená, můžete komentář vyřešit a uzavřít ho tak.

Tip: Na komentáře můžete odpovídat nebo je můžete zavírat přímo z e-mailu. Přečtěte si, jak pracovat s komentáři v Gmailu. 

Správa oznámení o komentáři
 1. V počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
 2. V pravém horním rohu souboru klikněte na Komentáře Otevřít komentáře.
 3. Klikněte na ikonu zvonku .
 4. Zvolte, kdy chcete obdržet oznámení:
 • Vše: Kdykoli jsou vytvořeny nějaké komentáře.
 • Pouze o vás: Kdykoli ostatní odpovídají na vaše komentáře nebo komentáře, ke kterým jste přidáni.
 • Žádné: Nikdy nedostávat e-maily o komentářích daného souboru.
Odpověď na komentář

Odpověď na komentáře v dokumentech nebo prezentacích

 1. V počítači otevřete dokument nebo prezentaci.
 2. Klikněte na komentář.
 3. Klikněte na Odpovědět a zadejte odpověď.
 4. Uložte ji kliknutím na Odpovědět.

Odpověď na komentáře v tabulkách

 1. V počítači otevřete tabulku.
 2. Na kartě listu klikněte na Přidat komentář Přidat komentář.
 3. Klikněte na komentář, na který chcete odpovědět.
 4. Klikněte na Odpovědět a zadejte odpověď.
 5. Uložte ji kliknutím na Odpovědět.
Zavření nebo opětovné otevření komentáře
 1. V počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
 2. Klikněte na komentář, který chcete zavřít.
 3. V horním rohu komentáře klikněte na Vyřešit.

Pokud chcete zobrazit komentář, který jste zavřeli, klikněte na Komentáře v horním rohu okna. Pokud chcete znovu otevřít zavřený komentář, klikněte na Znovu otevřít v pravém horním rohu komentáře.

Použití a sledování úkolů

Komentáře můžete použít k přidružení úkolů vašemu pracovnímu nebo školnímu účtu. Navržené úkoly se zobrazí na základě obsahu vašeho souboru.

Přidružení úkolu v komentáři
 1. V počítači otevřete soubor Google.
 2. Zvýrazněte text, obrázky, buňky nebo snímky, které chcete komentovat.
 3. Pokud chcete přidat komentář, přejděte na lištu a klikněte na Přidat komentář Přidat komentář.
 4. Zadejte komentář.
 5. Na nějaké místo v komentáři přidejte e-mailovou adresu osoby, které ho chcete přidělit, se znakem @ nebo + před adresou.
 6. Klikněte na políčko vedle Přidělit uživateli [jméno].
 7. Klikněte na Přidělit. Osoba, které jste přidělili úkol, obdrží e-mail.
Opětovné přidělení úkolu
 1. V počítači otevřete soubor Google.
 2. Klikněte na komentář.
 3. Klikněte na Odpovědět.
 4. Zadejte komentář.
 5. Na nějaké místo v komentáři přidejte e-mailovou adresu osoby, které ho chcete nově přidělit, se znakem @ nebo + před adresou.
 6. Klikněte na políčko vedle Změnit přidělení na uživatele [jméno].
 7. Klikněte na Znovu přidělit. Osoba, které jste přidělili úkol, obdrží e-mail.
Použití, úprava nebo vypnutí navržených úkolů (pouze americká angličtina)

Navržené úkoly se zobrazí, když použijete slova s akcí.

 1. V počítači otevřete dokument v Dokumentech Google.
 2. Pokud aplikace Dokumenty Google zjistí při vašem psaní úkol (například AI: Jana má poslat následný e-mail nebo Úkol: Martin má dokončit prezentaci), zobrazí se navržený úkol.
  • Pokud chcete návrh přijmout, klikněte na Přidělit.
  • Pokud chcete návrh ignorovat, klikněte na Odmítnout.
  • Pokud chcete návrh upravit, klikněte na Více Další možnosti a pak Upravit.
  • Pokud chcete návrhy vypnout, klikněte na Nástroje a pak Předvolby a zrušte zaškrtnutí políčka Navrhnout úkoly.

  Aby se mohly navrhovat úkoly, text musí:

  • Obsahovat něčí jméno nebo e-mail.
  • Obsahovat uživatele s přístupem k souboru.
Označení úkolu jako hotového
 1. V počítači otevřete soubor Google.
 2. V pravém horním rohu komentáře klikněte na Hotovo Hotovo.
Zobrazení reakcí v dokumentu
 1. V počítači otevřete domovskou stránku Dokumentů, Tabulek nebo Prezentací Google nebo Disk Google.
 2. V pravém horním rohu dokumentu klikněte na číslo. Pokud číslo nevidíte, nemáte u tohoto dokumentu žádné reakce.
 3. Můžete vidět počet otevřených:
  • Úkolů
  • Návrhů
 4. Pokud chcete přejít na první úkol nebo návrh, klikněte na možnost v seznamu.
 5. Pokud chcete zavřít nabídku, klikněte na číslo.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?