Používání komentářů, úkolů a reakcí v podobě emodži


               

Chcete pro svou firmu pokročilé funkce Google Workspace?

Vyzkoušejte Google Workspace ještě dnes.

 

 

S ostatními uživateli můžete v Dokumentech, Tabulkách a Prezentacích Google spolupracovat a:
 • přidávat, upravovat, filtrovat, mazat komentáře nebo na ně odpovídat,
 • přidělovat úkoly,
 • přidávat reakce v podobě emodži.

Přidání, upravení, zobrazení, filtrování nebo smazání komentářů

Přidání komentáře
 1. Na počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
 2. Zvýrazněte text, obrázky, buňky nebo snímky, které chcete komentovat.
 3. Pokud chcete přidat komentář, klikněte na liště na Přidat komentář Přidat komentář.
 4. Zadejte komentář.
 5. Klikněte na Okomentovat.
Zobrazení, skrytí nebo minimalizace komentářů
 1. Na počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
 2. Pokud chcete otevřít nebo zavřít panel komentářů, klikněte vpravo nahoře na Zobrazit všechny komentáře Otevřít komentáře.
 3. Pokud chcete komentáře vedle dokumentu skrýt, minimalizovat nebo rozbalit, klikněte na Zobrazit a pak Komentáře.
  • Skrýt komentáře: Skryje všechny komentáře a zavře všechny otevřené panely komentářů.
  • Minimalizovat komentáře: Zmenší komentáře v Dokumentech a Tabulkách na ikony. Umístěním ukazatele myši na ikonu si zobrazíte náhled a kliknutím si zobrazíte více.
  • Rozbalit komentáře: Zobrazí úplné komentáře a odpovědi, na které můžete kliknutím odpovědět nebo přidat další uživatele.
Vyhledávání komentářů
 1. Na počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.

 2. Vpravo nahoře klikněte na Zobrazit všechny komentáře Otevřít komentáře.
 3. Kliknutím na komentář zobrazíte jeho umístění.

Komentář můžete také vyhledat pomocí klíčových slov nebo uživatelských jmen:

 1. Na počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.

 2. Vpravo nahoře klikněte na Zobrazit všechny komentáře Otevřít komentáře.
 3. Vpravo na panelu Komentáře klikněte na Vyhledat všechny komentáře Filter comments by keyword.
 4. Zadejte klíčová slova, podle kterých chcete komentář nebo osobu vyhledat.

Zjištění umístění komentáře v Tabulkách Google

V Tabulkách Google najdete umístění komentářů pro aktivní list.

 1. V dolní části aktivního listu umístěte kurzor na oznámení o komentářích na kartě .
 2. Na liště, která se zobrazí, se kliknutím na umístění buňky přesuňte na zvýrazněnou buňku a komentář.
Filtrování komentářů

V Dokumentech, Prezentacích a Tabulkách Google můžete komentáře filtrovat.

 1. V dokumentu, tabulce nebo prezentaci klikněte na Zobrazit všechny komentáře Otevřít komentáře.
 2. Pokud chcete zobrazit všechny komentáře a komentáře pro vás, vyberte kartu.
 3. Pokud chcete zobrazit otevřené nebo vyřešené komentáře, klikněte na Všechny typy.
 4. (Volitelné) V Tabulkách Google můžete komentáře filtrovat podle listu. Pokud chcete filtr změnit na aktuální list, vpravo v okně Komentáře klikněte na Všechny listy Šipka dolů.
 5. V okně se zobrazí všechny komentáře v dané kategorii.
Úprava nebo smazání komentáře
 1. Na počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
 2. U komentáře, který chcete upravit nebo vymazat, klikněte na ikonu možností Možnosti.
 3. Klikněte na Upravit nebo Smazat.
Odeslání komentáře konkrétnímu uživateli

Pokud chcete, aby váš komentář viděl jiný uživatel, můžete ho do komentáře přidat. Uživatel obdrží e-mailové oznámení s komentářem.

Tip: Pokud má někdo nastavený stav „Nejsem v práci“ a máte oprávnění zobrazit si jeho kalendář, při jeho přidání se vám v komentáři zobrazí oznámení.

 1. Na počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
 2. Vložte a zadejte komentář.
 3. Kdekoli v komentáři zadejte znak @ a jméno nebo e-mailovou adresu. Když je navržen správný uživatel, klikněte na jeho jméno.
 4. Klikněte na Okomentovat.

Poznámka: Pokud přidáte uživatele, který nemá oprávnění zobrazit soubor, budete požádáni, abyste soubor sdíleli.

Přidání dalších komentářů po limitu komentářů

V dokumentu, tabulce nebo prezentaci Google se vám může zobrazit upozornění: „Dosáhli jste limitu dokumentu pro počet komentářů. Vytvořte kopii dokumentu bez vyřešených komentářů a pokračujte v komentování v nové kopii.“

Pokud chcete do souboru přidat další komentáře:

 1. Uzavřete neaktivní komentáře.
 2. Přejděte do nabídky dokumentu, tabulky nebo prezentace Soubor a pak Vytvořit kopii.
 3. Ve vyskakovacím okně klikněte na Zkopírovat komentáře a návrhy.
 4. K pokračování v práci použijte kopii.

Tip: Uzavřené komentáře zůstanou dostupné v původním dokumentu.

Odpověď na komentáře nebo jejich zavření

Pokud máte oprávnění upravovat nebo komentovat dokument, můžete odpovídat na komentáře. Jakmile je diskuze dokončená, můžete komentář vyřešit a uzavřít ho tak.

Tip: Na komentáře můžete odpovídat nebo je můžete zavírat přímo z e-mailu. Další informace o tom, jak pracovat s komentáři v Gmailu

Odpověď na komentář

Odpověď na komentáře v dokumentech nebo prezentacích

 1. V počítači otevřete dokument nebo prezentaci.
 2. Klikněte na komentář.
 3. Klikněte na Odpovědět a zadejte odpověď.
 4. Uložte kliknutím na Odpovědět.

Tip: V Dokumentech Google můžete dole v textovém poli kliknout na možnost Chytrá odpověď.

Odpověď na komentáře v tabulkách

 1. V počítači otevřete tabulku.
 2. Na kartě listu klikněte na Přidat komentář Přidat komentář.
 3. Klikněte na komentář, na který chcete odpovědět.
 4. Klikněte na Odpovědět a zadejte odpověď.
 5. Uložte kliknutím na Odpovědět.

Tip: Pokud má někdo nastavený stav „Nejsem v práci“ a máte oprávnění zobrazit si jeho kalendář, při odpovídání se vám v komentáři zobrazí oznámení.

Zavření nebo opětovné otevření komentáře
 1. Na počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
 2. Klikněte na komentář, který chcete zavřít.
 3. V horním rohu komentáře klikněte na Vyřešit.

Pokud chcete zobrazit komentář, který jste zavřeli, klikněte na Komentáře v horním rohu okna. Pokud chcete znovu otevřít zavřený komentář, klikněte na Znovu otevřít v pravém horním rohu komentáře.

Použití a sledování úkolů

Komentáře můžete použít k přidělování úkolů pomocí svého pracovního nebo školního účtu. Navržené úkoly se zobrazí na základě obsahu vašeho souboru.

Přidružení úkolu v komentáři
 1. V počítači otevřete soubor Google.
 2. Zvýrazněte text, obrázky, buňky nebo snímky, které chcete komentovat.
 3. Pokud chcete přidat komentář, přejděte na lištu a klikněte na Přidat komentář Přidat komentář.
 4. Zadejte komentář.
 5. Na nějaké místo v komentáři přidejte e-mailovou adresu osoby, které ho chcete přidělit, se znakem @ nebo + před adresou.
 6. Klikněte na políčko vedle Přidělit uživateli [jméno].
 7. Klikněte na Přidělit. Uživatel, kterému jste přidělili úkol, obdrží e-mail.

Tip: Pokud má někdo nastavený stav „Nejsem v práci“ a máte oprávnění zobrazit si jeho kalendář, při přidělování se vám v komentáři zobrazí oznámení.

Opětovné přidělení úkolu
 1. V počítači otevřete soubor Google.
 2. Klikněte na komentář.
 3. Klikněte na Odpovědět.
 4. Zadejte komentář.
 5. Na nějaké místo v komentáři přidejte e-mailovou adresu uživatele, kterému ho chcete nově přidělit, se znakem @ nebo + před adresou.
 6. Klikněte na políčko vedle Změnit přidělení na uživatele [jméno].
 7. Klikněte na Znovu přidělit. Uživatel, kterému jste přidělili úkol, obdrží e-mail.
Označení úkolu jako hotového
 1. V počítači otevřete soubor Google.
 2. V pravém horním rohu komentáře klikněte na Hotovo OK.
Zobrazení reakcí v dokumentu
 1. V počítači otevřete domovskou stránku Dokumentů, Tabulek nebo Prezentací Google nebo Disk Google.
 2. V pravém horním rohu dokumentu klikněte na číslo. Pokud číslo nevidíte, nemáte u tohoto dokumentu žádné reakce.
 3. Můžete vidět počet otevřených:
  • Úkolů
  • Návrhů
 4. Pokud chcete přejít na první úkol nebo návrh, klikněte na možnost v seznamu.
 5. Pokud chcete zavřít nabídku, klikněte na číslo.

Používání reakcí v podobě emodži v Dokumentech, Tabulkách a Prezentacích Google

Pokud můžete v dokumentu, tabulce či prezentaci Google přidávat komentáře nebo provádět úpravy, můžete v nich také přidávat reakce na zvýrazněné komentáře v podobě emodži.

Přidávání reakcí v podobě emodži

Tip: Pokud už spolupracovník přidal reakci v podobě emodži, můžete svou reakci přidat kliknutím na emodži. K jednomu vybranému textu nebo komentáři můžete přidat více emodži.

Přidávání reakcí v podobě emodži ke zvýrazněnému obsahu v Dokumentech Google

 1. V počítači otevřete dokument Google.
 2. Vyberte text, na který chcete reagovat.
 3. Vyberte jednu z možností:
  • Na pravém okraji klikněte na Přidat reakci v podobě emodži Add Emoji Reaction.
  • Přejděte na Vložit a pak Reakce v podobě emodži.
 4. Vyberte jednu z možností:
  • Vyberte emodži, které chcete přidat.
  • Můžete také zadat vyhledávací dotazy na emodži.

Přidávání reakcí v podobě emodži ke komentářům

 1. Na počítači otevřete dokument Google, tabulku Google nebo prezentaci Google.
 2. Umístěte kurzor na komentář, na který chcete reagovat.
 3. Klikněte na Přidat reakci v podobě emodži Add Emoji Reaction.
 4. Vyberte jednu z možností:
  • Vyberte emodži, které chcete přidat.
  • Můžete také zadat vyhledávací dotazy na emodži.
Odstranění nebo vyřešení reakcí v podobě emodži

Pokud chcete svou reakci od komentářů v dokumentu, tabulce nebo prezentaci Google nebo od zvýrazněného obsahu v dokumentu Google odstranit, znovu na emodži klikněte.

Tip: Když odstraníte svou reakci, neodstraní se reakce ostatních spolupracovníků.

Jak vyřešit reakce u zvýrazněného obsahu v dokumentu Google:

 1. Klikněte na reakci v podobě emodži.
 2. Klikněte na Vyřešit.
  • Tip: Pokud chcete zobrazit vyřešené reakce, vpravo nahoře klikněte na Komentáře Komentář.

Používání klávesových zkratek k přecházení mezi komentáři a odpovídání na ně

Můžete vybrat komentář a pomocí klávesových zkratek:

 • přecházet mezi komentáři,
 • odpovídat na komentáře,
 • skrýt nebo zobrazit komentáře.

Používání klávesových zkratek u vybraných komentářů

Odpovědět na aktuální komentář R
Přejít na další komentář J
Přejít na předchozí komentář K
Vyřešit aktuální komentář E
Opustit aktuální komentář U
Skrýt komentář

Windows, Chrome OS: Ctrl + Alt + Shift + n

Mac: ⌘ + Alt + Shift + n

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka