Använda kommentarer och åtgärder

Du kan samarbeta med andra i Google Dokument, Kalkylark och Presentationer för att: 
 • lägga till, redigera, svara på eller ta bort kommentarer
 • tilldela uppgifter och åtgärder.

Kommentarsalternativ

Visa alla kommentarer
 1. På din iPhone eller iPad öppnar du en fil i appen Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Tryck på Kommentera Kommentera högst upp på skärmen.

Obs! Om du vill se en enskild kommentar letar du efter gulmarkerad text i ett dokument eller ett orange hörn i en cell. Om du vill visa kommentaren trycker du på cellen eller texten. Tryck sedan på Visa kommentarer.

Lägg till kommentarer
 1. Öppna en fil i Google Dokument-appen i iPhone eller iPad.
 2. Markera texten eller cellen och tryck på Lägg till kommentar.
 3. Skriv in texten.
 4. Tryck på Klar Klar.
Svara på kommentarer

När du trycker på en cell eller text med en kommentar och sedan trycker på Visa kommentar kan du:

 • Redigera en kommentar: Tryck på Mer 더보기 följt av Redigera. Gör dina ändringar och tryck på Klar Klar.
 • Svara på en kommentar: Längst ned i kommentaren trycker du på Svara.
 • Lösa en kommentar: Längst ned i kommentaren trycker du på Lös.
 • Flytta mellan kommentarer: Svep åt vänster eller höger.
 • Ta bort kommentar: Tryck på Mer 더보기 följt av Ta bort.
 • Återgå till redigeringsvy: Svep ned utanför kommentarsområdet på dokumentet, kalkylarket eller presentationen.
Rikta en kommentar till en viss person

Om du vill vara säker på att någon ser en kommentar kan du lägga till personen i den. De får ett e-postmeddelande med din kommentar.

 1. På din iPhone eller iPad öppnar du en fil i appen Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Infoga och skriv en kommentar.
 3. Lägg till namnet någonstans i kommentaren. Tryck på namnet när rätt person föreslås. Du kan också lägga till e-postadressen för personen som du vill ska se meddelandet.
 4. Tryck på Klar Klar.

Obs! Ägaren till ett dokument får aviseringar om alla kommentarer som standard.

Godkänn eller avvisa en föreslagen ändring

Om någon föreslår en ändring i ett dokument som du äger kan du godkänna eller avvisa den. Detta är bara tillgänglig i Google Dokument.

 1. Öppna en fil i Google Dokument-appen i iPhone eller iPad.
 2. Om du vill se förslaget trycker du på Dolt förslag.
 3. Tryck på Godkänn eller Avvisa.

Obs! Om du bestämmer dig för att du inte gillar ett förslag som du godkänt trycker du på Ångra.

Använda och följa upp åtgärder

Använd kommentarer när du vill tilldela åtgärder med jobb- eller skolkontot.

Tilldela en åtgärd i en kommentar
 1. På din iPhone eller iPad öppnar du en fil i appen Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Markera text, bilder, celler eller bilder som du vill kommentera.
 3. Lägg till en kommentar genom att trycka på Infoga Lägg till.
 4. Tryck på Kommentera.
 5. Skriv din kommentar.
 6. Någonstans i kommentaren lägger du till e-postadressen, med @ eller + framför den, för personen du vill tilldela den till.
 7. Markera rutan bredvid Tilldela till [namn].
 8. Tryck på Klar Klar. Personen du tilldelade åtgärden till får ett e-postmeddelande.
Tilldela en åtgärd på nytt
 1. På din iPhone eller iPad öppnar du en fil i appen Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Tryck på texten som har kommenterats.
 3. Tryck på Visa kommentar.
 4. Tryck på Svara.
 5. Skriv din kommentar.
 6. Någonstans i kommentaren lägger du till e-postadressen, med @ eller + framför den, för personen du vill tilldela den till.
 7. Markera rutan bredvid Tilldela på nytt till [namn].
 8. Tryck på Klar Klar. Personen du tilldelade åtgärden till får ett e-postmeddelande.
Markera en åtgärd som klar
 1. På din iPhone eller iPad öppnar du en fil i appen Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Tryck på texten som har kommenterats.
 3. Tryck på Visa kommentar.
 4. Tryck på Markera som klar Klar.
Visa uppföljningarna för ett dokument
 1. På din iPhone eller iPad öppnar du appen Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Tryck på siffran längst upp till höger i ett dokument. Om det inte visas någon siffra finns det inga uppföljningar för det dokumentet.
 3. Du kan visa antalet öppna
  • åtgärder
  • förslag.
 4. Tryck på något av alternativen i listan om du vill öppna den första åtgärden ellet det första förslaget.
 5. Tryck på siffran när du vill stänga menyn.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?