Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een diagram bewerken en opmaken

Je kunt een diagram op verschillende manieren bewerken en opmaken, zodat het precies wordt weergegeven zoals jij het wilt.

Snelle bewerkingen

Als je snel een aantal kleine bewerkingen in een diagram wilt uitvoeren, kun je dit het beste in de snelle bewerkingsmodus doen. Je kunt deze modus gebruiken voor veel verschillende diagramtypen.

 1. Open een spreadsheet in Google Documenten.
 2. Klik op een diagram.
 3. Klik aan de rechterkant op 'Snelle bewerkingsmodus' .
 4. Klik op het gedeelte van het diagram dat je wilt wijzigen:
  • Diagramtitel: De tekenstijl, -grootte of -kleur wijzigen.
  • Labels van horizontale of verticale as bewerken: De tekenstijl, -grootte of -kleur wijzigen.
  • Legenda: De tekenstijl, tekengrootte, kleur of positie van gegevensreeksen wijzigen.
  • Gegevensreeksen: De kleur, lijndikte, puntgrootte of bijbehorende as wijzigen. In een lijndiagram klik je bijvoorbeeld op een lijn en in een staafdiagram op een staaf die je wilt bewerken.
  • Diagramachtergrond: Het formaat van je diagram aanpassen, het diagram verplaatsen binnen het diagramgebied, de teken- of achtergrondkleur wijzigen of het aantal weergegeven rasterlijnen aanpassen.

Opmerking: Enkele van deze bewerkingsfuncties zijn ook beschikbaar als je met de rechtermuisknop op een gedeelte van het diagram klikt.

Geavanceerde bewerkingen

Als je een diagram volledig wilt aanpassen, kun je beter de geavanceerde bewerkingsmodus gebruiken.

 1. Open een spreadsheet en klik op een diagram.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op de dropdown-pijl.
 3. Selecteer Geavanceerd bewerken.
 4. Selecteer een tabblad in het venster dat wordt geopend:
  • Aanbevelingen: Uit de lijst met aanbevolen diagramtypen het type diagram kiezen dat je wilt gebruiken om de gegevens weer te geven.
  • Diagramtypen: Bekijk een lijst met alle diagramtypen.
  • Aanpassen: Wijzigingen aanbrengen in de assen, de gegevensreeksen en de weergave van het diagram.

Meer aanpassingsopties

Rijen en kolommen in een diagram verwisselen

Ga als volgt te werk om de positie van de rij- en kolomgegevens in een diagram te verwisselen:

 1. Open een spreadsheet en klik op het diagram.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op de dropdown-pijl.
 3. Selecteer Geavanceerd bewerken.
 4. Klik op Diagramtypen in het venster dat wordt geopend.
 5. Schakel het selectievakje naast 'Rijen/kolommen verwisselen' in om de positie van de gegevens te verwisselen.
Verborgen of gefilterde gegevens in een diagram opnemen

Je kunt verborgen of gefilterde gegevens in een spreadsheet aan een diagram toevoegen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Open een spreadsheet en klik op het diagram.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op de dropdown-pijl.
 3. Selecteer Geavanceerd bewerken.
 4. Selecteer het tabblad Diagramtypen in het venster dat wordt geopend.
 5. Schakel het selectievakje naast 'Verborgen/gefilterde gegevens toevoegen' in.
 6. Schakel het selectievakje uit als je deze gegevens weer uit het diagram wilt verwijderen.
Onzekerheid van diagramgegevens weergeven

Je kunt de mate van zekerheid van de gegevenspunten weergeven met een lijn-, vlak- of spreidingsdiagram.

Voorbeeld

Stel dat je bepaalde aandelenkoersen in de loop van een week wilt visualiseren. Omdat het woensdag is, weet je al wat de koersen op maandag en dinsdag waren. Als je wilt laten zien dat de koersen van maandag en dinsdag zeker zijn, terwijl die van woensdag, donderdag en vrijdag schattingen zijn, kun je een derde kolom, genaamd Zekerheid, in je gegevenstabel gebruiken.

Stap 1: Voer de gegevens in

 • Kolom 1: Dag van de week (maandag tot en met vrijdag).
 • Kolom 2: Gemiddelde aandelenkoers.
 • Kolom 3: Zekerheid. Je geeft zekerheid aan met Waar en onzekerheid met Onwaar.

Stap 2: Voeg een diagram in

 1. Klik in de werkbalk op Invoegen en vervolgens Diagram.
 2. Klik op het tabblad Diagramtypen en selecteer een geschikt diagram.
 3. Klik op het tabblad Aanpassen.
 4. Selecteer in het gedeelte Effecten hoe je de gegevenspunten wilt weergeven:
  • Streepjes: de onzekere gegevenspunten worden met streepjes weergeven.
  • Grijs maken: de onzekere gegevenspunten worden grijs weergeven.
  • Nadruk: de zekere gegevenspunten worden met meer nadruk (vetgedrukt) weergegeven dan de onzekere punten.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?