Uw diagram bewerken en opmaken

In Google Spreadsheets kunt u, en iedere gebruiker die uw spreadsheet kan bewerken, uw diagram op verschillende manieren bewerken, zodat dit precies wordt weergegeven zoals u het wilt.

Weergavemodus

In de weergavemodus kunt u informatie over uw diagram bekijken, maar u kunt het niet bewerken. Als u informatie over een element in uw diagram wilt weergeven, plaatst u de muisaanwijzer op het element.

Snelle bewerkingen

Als u snel kleine bewerkingen wilt uitvoeren, gebruikt u de snelle bewerkingsmodus. U kunt de snelle bewerkingsmodus gebruiken voor lijndiagrammen, vlakdiagrammen, staafdiagrammen, kolomdiagrammen, cirkeldiagrammen of kandelaardiagrammen.

 1. Klik op een diagram.
 2. Selecteer aan de rechterkant het potloodpictogram.
 3. Klik op het gedeelte van het diagram dat u wilt wijzigen:
  • Diagramtitel: de tekenstijl, -grootte of -kleurt aanpassen.
  • Labels van horizontale of verticale as bewerken: de tekenstijl, -grootte of -kleur wijzigen.
  • Legenda: de tekenstijl, tekengrootte, kleur of positie van gegevensreeksen wijzigen.
  • Gegevensreeksen: de kleur, lijndikte, puntgrootte of bijbehorende as wijzigen. Klik in een lijndiagram bijvoorbeeld op een lijn die u wilt bewerken of klik in een staafdiagram op een staaf.
  • Diagramachtergrond: het formaat van uw diagram wijzigen, het diagram verplaatsen binnen het diagramgebied, de teken- of achtergrondkleur wijzigen of het aantal weergegeven rasterlijnen aanpassen.

U kunt ook met de rechtermuisknop op een gedeelte van uw diagram klikken om een bewerking uit te voeren. Als er bijvoorbeeld geen legenda wordt weergegeven, kunt u met de rechtermuisknop klikken en Legenda selecteren.

De snelle bewerkingsmodus is niet beschikbaar voor elk type diagram. Als er geen bewerkingsknop wordt weergegeven in de linkerbovenhoek, gebruikt u de optie 'Geavanceerd bewerken'.

Geavanceerde bewerkingen

Gebruik de modus 'Geavanceerd bewerken' om uw diagram aan te passen. Als u een volledige lijst met aanpassingsopties wilt weergeven (bepaalde opties zijn niet beschikbaar in de snelle bewerkingsmodus):

 1. Klik op een diagram.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op de pijl.
 3. Selecteer Geavanceerd bewerken.
 4. Selecteer een tabblad: Starten

  Selecteer nieuwe gegevens op uw spreadsheet, bekijk de aanbevolen diagrammen en combineer de bereiken horizontaal of verticaal als u een diagram maakt van meerdere gegevensbereiken.

  Diagrammen

  Hier kunt u het type diagram wijzigen.

  Aanpassen

  Diagram

  Hier kunt u de volgende opties voor uw diagram aanpassen:

  • Titeltekst, -grootte en -kleur.
  • Legendatekst, -grootte, -kleur en -positie (boven, onder, rechts of geen legenda).
  • Het lettertype dat voor tekst wordt gebruikt.
  • Achtergrondkleur.
  • Omkeren: hiermee draait u de volgorde van uw gegevenspunten om.
  • Logaritmische schaal: hiermee stelt u een logaritmische schaal voor uw gegevens in.
  • Maximaliseren: hiermee verwijdert u spaties en zoomt u in op uw diagram.
  • Vergelijkmodus: hiermee voegt u knopinfo toe die de waarde van alle reeksen op een bepaald punt in uw grafiek weergeeft.
  • Lege waarden in kaart brengen (alleen lijndiagrammen): hiermee neemt u gegevenspunten op zonder bepaalde waarde. Als deze optie is aangevinkt, worden alle punten in het diagram verbonden, zelfs wanneer geen waarde voor een specifiek is opgegeven. Als deze optie niet is aangevinkt, ontstaan er gaten in het diagram waar geen gegevens voorhanden zijn.
  • Vloeiend (alleen lijndiagrammen): hiermee verwijdert u hoeken in een lijndiagram.

  As

  U kunt de horizontale of verticale as aanpassen met de volgende opties (de opties die worden weergegeven, zijn afhankelijk van de as die u aanpast):

  • Titel
  • Labeltekst, -grootte en -kleur
  • Labels schuin
  • Rasterlijnen
  • Getalnotatie (voorvoegsel/achtervoegsel)
  • Schaal
  • Minimale en maximale aswaarden instellen. Wanneer u een minimum of maximum instelt dat een deel van uw gegevensset afsnijdt, vinkt u het selectievakje naast 'Toestaan dat gegevens worden verborgen door grenzen' aan.

  Serie

  In de dropdown-lijst kunt u kiezen welke serie u wilt aanpassen. U kunt de volgende optie voor een gegevensreeks aanpassen:

  • Kleur
  • Lijndikte
  • Puntgrootte
  • Puntvorm
  • Gegevenslabels
  Het aantal opties dat wordt weergegeven, kan variëren, aangezien sommige aanpassingsopties niet relevant zijn voor bepaalde diagrammen.

Matt is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om hem te laten weten wat u van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?