Přidávání a úpravy grafů

Vytvoření grafu

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte buňky, které chcete zahrnout do grafu.
 3. Klikněte na Vložit a pak Graf.
Změna typu grafu
 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Dvakrát klikněte na graf, který chcete změnit.
 3. V pravé části klikněte na Nastavení.
 4. V části Typ grafu klikněte na šipku dolůŠipka dolů.
 5. Vyberte graf ze seznamu.

Přečtěte si další informace o typech grafů.

Změna rozsahu dat

Rozsah dat je sada buněk, které chcete zahrnout do grafu.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Dvakrát klikněte na graf, který chcete změnit.
 3. V pravé části klikněte na Nastavení.
 4. V části Rozsah dat klikněte na Mřížku Mřížka.
 5. Vyberte buňky, které chcete zahrnout do grafu.
 6. Volitelné: Pokud chcete do grafu přidat další data, klikněte na Přidat další rozsah. Potom vyberte buňky, které chcete přidat.
 7. Klikněte na OK.

Změna vzhledu grafu

Změna pozadí, písma a dalších možností

Možnosti, které můžete změnit, závisí na typu grafu. Přečtěte si další informace o jednotlivých grafech.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Dvakrát klikněte na graf, který chcete změnit.
 3. Vpravo klikněte na Přizpůsobit.
 4. Klikněte na Styl grafu.
 5. Proveďte požadované změny.
Přidání mřížek

Přidáním mřížek do grafu můžete usnadnit čtení grafu.

Před úpravou: Mřížky můžete přidat do spojnicového, plošného, sloupcového, pruhového, bodového, vodopádového, paprskového, svíčkového grafu a histogramu.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Dvakrát klikněte na graf, který chcete změnit.
 3. Vpravo klikněte na Přizpůsobit.
 4. Klikněte na Mřížky.
 5. Volitelné: Pokud má váš graf vodorovné a svislé mřížky, vyberte vedle možnosti Použít na mřížky, které chcete změnit.
 6. Proveďte změny mřížek.

Tipy:

 • Pokud chcete skrýt mřížky, ale zachovat popisky os, použijte stejnou barvu pro mřížky i pro pozadí grafu.
 • Pokud chcete přizpůsobit počet mřížek, zadejte číslo do políčka pod Počet čar hlavní mřížky nebo Počet čar vedlejší mřížky.
Úprava názvů

Můžete změnit názvy, dílčí názvy nebo písmo názvů.

Před úpravou: Názvy a dílčí názvy lze přidat do spojnicového, plošného, sloupcového, pruhového, bodového, výsečového, vodopádového, paprskového, svíčkového grafu, histogramu nebo stromové mapy.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Dvakrát klikněte na graf, který chcete změnit.
 3. Vpravo klikněte na Přizpůsobit.
 4. Klikněte na Název grafu a os.
 5. Vedle možnosti Typ vyberte, který název chcete změnit.
 6. V Text názvu zadejte název.
 7. Upravte název a písmo.
Úprava legendy

Legenda popisuje data v grafu. Můžete upravit písmo legendy a místo, kde se v grafu zobrazuje.

Před úpravou: Legendu můžete přidat do spojnicového, plošného, sloupcového, pruhového, bodového, výsečového, vodopádového nebo paprskového grafu a histogramu.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Dvakrát klikněte na graf, který chcete změnit.
 3. Vpravo klikněte na Přizpůsobit.
 4. Klikněte na Legenda.
 5. Upravte legendu.

Přidejte nebo upravte záhlaví legendy

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Dvakrát klikněte na graf, který chcete změnit.
  • Tip: Ujistěte se, že text, který se má zobrazit v legendě, je prvním řádkem nebo sloupcem datové sady.
 3. V pravé části klikněte na Nastavení.
 4. Vyberte možnost:
  • Pokud je záhlaví v řádcích: Klikněte na Použít řádek N jako záhlaví.
  • Pokud je záhlaví ve sloupcích: Klikněte na Přepnout řádky/sloupce a Použít sloupec N jako záhlaví.

Pokud chcete upravit text v legendě, změňte text záhlaví.

Úprava jednotlivých bodů a pruhů

Před úpravou: Můžete změnit body a pruhy pruhového, sloupcového, spojnicového, bodového a určitých typů kombinovaného grafu.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. V grafu klikněte pravým tlačítkem na pruh nebo bod.
 3. Klikněte na Formátovat datový bod.
 4. Proveďte požadované změny.

Přesunutí nebo změna velikosti grafu

Přesunutí grafu
 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Klikněte na graf, který chcete přesunout.
 3. Přetáhněte graf na požadované místo.

Tip: Pokud chcete přesunout více položek najednou, stiskněte CTRL nebo Command a klikněte na položky, které chcete přesunout.

Změna velikosti grafu
 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Klikněte na graf, který chcete změnit.
 3. Přetáhněte modré značky a změňte velikost grafu.

Tip: Pokud chcete změnit velikost více než jedné položky o stejnou úroveň, stiskněte klávesu CTRL nebo Command a klikněte na položky, jejichž velikost chcete změnit.

Související články

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?