Sử dụng bố cục, bản tóm tắt và thước trong tài liệu

Bạn có thể cấu trúc tệp Google Tài liệu bằng tính năng "bố cục tài liệu". Bố cục này sẽ phát hiện và liệt kê các tiêu đề trên văn bản để giúp bạn sắp xếp tài liệu. Trong bố cục, bạn cũng có thể thêm phần tóm tắt cho tài liệu. Bạn cũng có thể chọn hiện hoặc ẩn thước.

Sử dụng bố cục tài liệu

 1. Mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Để mở bố cục, hãy nhấp vào Xem sau đó Hiện bố cục. Bố cục mở ra ở bên trái.
Đóng bố cục tài liệu
 1. Để tạm thời đóng bố cục tài liệu: Ở bên trái, bên cạnh mục "Bố cục", hãy nhấp vào biểu tượng Đóng bố cục tài liệu  Quay lại.
 2. Để ẩn hoàn toàn bố cục tài liệu: Ở trên cùng, hãy nhấp vào Xem Sau đó Hiện bố cục

Lưu ý: Nếu có một dấu kiểm bên cạnh mục "Hiện bố cục", thì biểu tượng bố cục tài liệu Biểu tượng bố cục Tài liệu sẽ vẫn xuất hiện ở góc trên cùng bên trái của tài liệu. 

Thêm tiêu đề vào bố cục

Google Tài liệu sẽ tự động thêm tiêu đề vào bố cục nhưng bạn cũng có thể thêm tiêu đề theo cách thủ công.

 1. Mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Chọn tùy chọn văn bản cho một tiêu đề bố cục.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào tùy chọn Văn bản thường.
 4. Nhấp vào kiểu tiêu đề. Tiêu đề sẽ được thêm vào bố cục.

Lưu ý: Phụ đề sẽ không xuất hiện trong bố cục.

Tìm hiểu cách thêm lại tiêu đề đã xóa vào bố cục tài liệu.

Xóa tiêu đề khỏi bố cục
 1. Mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Trên bố cục tài liệu, hãy trỏ đến tiêu đề bạn muốn xóa.
 3. Ở bên phải của tiêu đề, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa khỏi bố cụcXóa khỏi bố cục.

Thêm lại một tiêu đề cho bố cục

 1. Chọn văn bản tiêu đề đã loại bỏ.
 2. Nhấp chuột phải vào lựa chọn.
 3. Nhấp vào tùy chọn Thêm vào bố cục tài liệu.
Sử dụng bố cục để di chuyển trong tài liệu
 1. Mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Nhấp vào Xemsau đó Hiện bố cục. Bố cục mở ra ở bên trái.
 3. Nhấp vào tiêu đề mà bạn muốn chuyển đến trong tài liệu. Bạn sẽ di chuyển tới nơi đó trong tài liệu.
 Thêm và xem phần tóm tắt tài liệu
 1. Mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Nhấp vào Xemsau đó Hiện bố cục. Bố cục sẽ mở ra ở bên trái.
 3. Ở trên cùng, bên cạnh mục Tóm tắt, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm phần tóm tắt Dấu cộng.
 4. Nhập phần tóm tắt rồi nhấn phím Enter để lưu.

Hiển thị hoặc ẩn thước kẻ

Bạn có thể sử dụng thước kẻ ngang và dọc để giúp bạn căn chỉnh văn bản, đồ họa hoặc bảng trong tài liệu của mình.  Thước kẻ sẽ tự động hiển thị khi bạn mở một tài liệu. Cách ẩn thước kẻ:

 • Ở đầu tài liệu, hãy nhấp vào phần Xem.
 • Nhấp vào phần Hiển thị thước.

Lưu ý : Để hiển thị lại thước kẻ, hãy nhấp vào phần Hiển thị thước.

Bài viết liên quan

Thêm tựa đề, tiêu đề và tùy chỉnh kiểu của tài liệu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false