Doküman ana hatlarını, kenar boşluklarını ve cetvelleri kullanma

Ana hatları görüntüleme ve düzenleme

Google Dokümanınızı "doküman ana hatları" özelliğiyle yapılandırabilirsiniz. Anahatlar, dokümanınızı organize etmenize yardımcı olmak için metninizdeki başlıkları algılar ve listeler.

Dokümanın ana hatlarını açma

 1. Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 2. Ana hatları açmak için Görünümve sonraDokümanın ana hatlarını göster'i tıklayın. Ana hatlar sol tarafta açılır.
Dokümanın ana hatlarını kapatma
 1. Dokümanın ana hatlarını geçici olarak kapatmak için: Solda "Ana hatlar"ın yanındaki Dokümanın ana hatlarını kapat simgesini Geri tıklayın.
 2. Dokümanın ana hatlarını tamamen gizlemek için: Üstte Görünüm Ve sonra Dokümanın ana hatlarını göster'i tıklayın. 

Not: "Dokümanın ana hatlarını göster"in yanında onay işareti varsa dokümanın ana hatları simgesi Docs outline icon dokümanınızın sol üst kısmında görünmeye devam edecektir. 

Ana hatlara başlık ekleme

Google Dokümanlar ana hatlara otomatik olarak başlık ekler, ancak siz de manuel olarak başlık ekleyebilirsiniz.

 1. Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 2. Anahat başlığı için metni seçin.
 3. Üstte, Normal metin'i tıklayın.
 4. Bir başlık stilini tıklayın. Başlık ana hatlara eklenir.

Not: Alt başlıklar ana hatlarda görünmez.

Kaldırılan bir başlığı dokümanınızın ana hattına nasıl yeniden ekleyeceğinizi öğrenin.

Ana hatlardan başlık kaldırma
 1. Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 2. Dokümanın ana hatlarında, kaldırmak istediğiniz başlığa gelin.
 3. Başlığın sağındaki Anahatlardan kaldır simgesini Ana hattan kaldır tıklayın.

Ana hatlara yeniden başlık ekleme

 1. Kaldırılan başlık metnini seçin.
 2. Seçimi sağ tıklayın.
 3. Dokümanın ana hattına ekle'yi tıklayın.
Dokümanda gezinmek için ana hatlardan yararlanma
 1. Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 2. Görünümve sonraDokümanın ana hatlarını göster'i tıklayın. Ana hatlar sol tarafta açılır.
 3. Dokümanda gitmek istediğiniz başlığı tıklayın. Dokümanda ilgili yere gidersiniz.

Bölüm sonları ekleme ve kenar boşluklarını taşıma

İçeriğinizi organize etmek için bölümler arasına bölüm sonları ekleyebilir ve dokümanınızdaki kenar boşluklarını düzenleyebilirsiniz.

Bölüm ve sayfa sonu ekleme

 1. Bir Google Dokümanını açın.
 2. İçeriğinizin bir bölümünü seçin.
 3. Üst kısımda Ekle ve sonra Sayfa/sütun sonu'nu tıklayın.
 4. Sayfa/sütun sonu türü seçin.
  • ​Yeni bir sayfaya başlamak için Sayfa sonu'nu tıklayın.
  • Aynı sayfada yeni bir bölüme başlamak için Bölüm sonu (sürekli) öğesini tıklayın.

İpucu: Farklı bölüm sonlarının kenar boşluklarını veya sayfa numaralarını değiştirebilirsiniz. Doküman ana hatlarını, kenar boşluklarını ve cetvelleri nasıl kullanacağınızı öğrenin. Üstbilgi, altbilgi ve sayfa numaralarını nasıl ekleyeceğinizi veya kaldıracağınızı öğrenin.

Bölüm sonlarını gösterme veya gizleme

Bir dokümanı açtığınızda bölüm sonları otomatik olarak gizlenir. Bölüm sonlarını eklediğiniz yerdeki çizgileri göstermek için:

 1. Üstte, Görünüm'ü tıklayın.
 2. Bölüm sonlarını göster'i tıklayın.

Notlar:

 • Bölüm sonunu tekrar gizlemek için Bölüm sonlarını göster'i tıklayın.
 • Bölüm sonu çizgilerini görünecek veya gizli olacak şekilde ayarladığınızda, söz konusu ayar siz değiştirene kadar, açtığınız tüm dokümanlar için aynı olur.

İpucu: Farklı bölüm sonlarının kenar boşluklarını değiştirebilirsiniz. Kenar boşluklarını nasıl ayarlayacağınızı öğrenin. 

Bölüm kenar boşluklarını taşıma

 1. Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 2. Metninizin, grafiklerinizin veya resimlerinizin bir bölümünü seçin.
 3. Üstteki üçgeni kenar boşluğunun bulunmasını istediğiniz yere sürükleyin.

İpucu: Birden çok bölümünüz varsa Dosyave sonraSayfa Düzeni'ni tıklayın. Üstte, hangi bölümlerin değiştirileceğini seçin. Kenar boşluklarınızı ayarlayın ve Tamam'ı tıklayın.

Üstbilgi ve altbilgi kenar boşluklarını nasıl taşıyacağınızı öğrenin.

Cetvelleri gösterme veya gizleme

Dokümanınızda metin, grafik veya tabloları hizalamanıza yardımcı olması için yatay ve dikey cetvellerden yararlanabilirsiniz.  Doküman açıldığında cetveller otomatik olarak gösterilir. Cetvelleri gizlemek için:

 • Dokümanın üst tarafında Görünüm'ü tıklayın.
 • Cetveli göster'i tıklayın.

Not: Cetveli tekrar göstermek için Cetveli göster'i tıklayın.

İlgili makaleler

Başlık ekleme ve dokümanınızın stilini özelleştirme.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?