Wyświetlanie konspektów, podsumowań, linijek i znaków niedrukowalnych

Strukturę dokumentu Google można zmieniać za pomocą funkcji konspektu dokumentu. Konspekt wykrywa i wyświetla nagłówki w tekście, ułatwiając porządkowanie dokumentu. W konspekcie możesz też dodać podsumowanie dokumentu. Możesz także pokazać lub ukryć linijki i znaki niedrukowalne, aby ułatwić formatowanie dokumentu.

Praca z konspektem dokumentu

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Aby otworzyć konspekt, kliknij Widok a potem Pokaż konspekt dokumentu. Konspekt zostanie otwarty po lewej stronie.
Zamykanie konspektu dokumentu
 1. Aby tymczasowo zamknąć konspekt dokumentu: po lewej stronie obok opcji „Konspekt” kliknij Zamknij konspekt dokumentu Wstecz.
 2. Aby całkowicie ukryć konspekt dokumentu: kliknij u góry Widok A potem Pokaż konspekt dokumentu.

Wskazówka: jeśli obok opcji „Pokaż konspekt dokumentu” jest znacznik wyboru, ikona konspektu dokumentu Docs outline icon będzie nadal widoczna w lewym górnym rogu dokumentu.

Dodawanie nagłówków do konspektu

Dokumenty Google automatycznie dodają nagłówki do konspektu, ale możesz też dodać je ręcznie.

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz tekst, który ma być nagłówkiem konspektu.
 3. U góry kliknij Zwykły tekst.
 4. Kliknij styl nagłówka. Nagłówek zostanie dodany do konspektu.

Uwaga: napisy nie są wyświetlane w konspekcie.

Dowiedz się, jak ponownie dodać usunięty nagłówek do konspektu dokumentu

Usuwanie nagłówków z konspektu
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. W konspekcie dokumentu wskaż nagłówek, który chcesz usunąć.
 3. Po prawej stronie nagłówka kliknij Usuń z konspektu Usuń z konspektu.

Ponowne dodawanie nagłówka do konspektu

 1. Zaznacz tekst usuniętego nagłówka.
 2. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij Dodaj do konspektu dokumentu.
Korzystanie z konspektu do poruszania się po dokumencie
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij Widok a potem Pokaż konspekt dokumentu. Konspekt zostanie otwarty po lewej stronie.
 3. Kliknij nagłówek, do którego chcesz przejść. Widok zostanie przeniesiony do tego miejsca w dokumencie.
Dodawanie i wyświetlanie podsumowań dokumentów
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij Widok a potem Pokaż konspekt dokumentu. Konspekt zostanie otwarty po lewej stronie.
 3. U góry obok opcji Podsumowanie kliknij Dodaj podsumowanie Plus.
 4. Wpisz podsumowanie i naciśnij Enter, aby je zapisać.

Wyświetlanie i ukrywanie linijek

Za pomocą linijek poziomych i pionowych możesz wyrównywać tekst, grafikę i tabele w dokumencie.  Linijki wyświetlają się automatycznie po otwarciu dokumentu. Aby je ukryć:

 1. U góry dokumentu kliknij Widok.
 2. Kliknij Pokaż linijkę.

Wskazówka: aby ponownie wyświetlić linijkę, kliknij Pokaż linijkę.

Wyświetlanie i ukrywanie znaków niedrukowalnych

Aby sprawdzić formatowanie dokumentu, możesz użyć znaków niedrukowalnych. Znaki niedrukowalne mają kolor niebieski i wskazują, gdzie w dokumencie występują:

 • podziały akapitów,
 • podziały wiersza,
 • podziały sekcji,
 • podziały stron,
 • podziały kolumn,
 • tabulatory,
 • spacje.

Aby wyświetlić znaki niedrukowalne:

 1. U góry dokumentu kliknij Widok.
 2. Kliknij Pokaż znaki niedrukowalne.

Wskazówka: aby ukryć znaki, ponownie kliknij Pokaż znaki niedrukowalne.

Powiązane artykuły

Dodawanie tytułu, nagłówka lub spisu treści do dokumentu

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
false
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
35
false